Szukaj
Close this search box.
Szukaj
Close this search box.

SAF-T Austrii

SAF-T w Austrii (SAF-T AT)

Czym jest SAF-T w Austrii?

Austria wprowadziła swój własny Standard Audit File for Tax, lub SAF-T, w 2009 roku.

Rozporządzeniem z dnia 20 marca 2009 r., BMF -010102 / 0002-IV / 2/2009, dotychczas dopuszczalne formaty danych zostały rozszerzone o format XML w postaci SAF-T. SAF-T został opracowany przez OECD. Zawiera on dane transakcyjne wyeksportowane z systemu rachunkowości. Zarówno format danych, jak i ich treść są określone w definicji schematu XML (XML Schema Definition – XSD).

Przedsiębiorstwa nie są obecnie zobowiązane do okresowego (miesięcznego lub rocznego) przekazywania raportu, ale jest on wymagany na żądanie przed kontrolą podatkową przeprowadzaną przez austriackie Ministerstwo Finansów (Bundesministerium für Finanzen). Urząd skarbowy informuje przedsiębiorstwa o konieczności przygotowania elektronicznego dokumentu SAF-T do kontroli. Przedsiębiorstwa muszą być technicznie przygotowane do stworzenia tego dokumentu w elektronicznym formacie XML i niezwłocznego przedstawienia go kontrolerom.

Należy zauważyć, że nieprawidłowe raportowanie danych lub niezłożenie SAF-T może skutkować grzywnami lub odpowiedzialnością karną dla podatników.

 

Wymagana struktura plików w SAF-T AT to:

Nagłówek

Główne pliki przedsiębiorstwa:

  • Księga Główna, Kartoteka Główna Klienta, Dostawcy, Właściciela itd.

Wpisy do księgi głównej

Poziomy zapasów magazynowych

Dokumenty źródłowe

Zestawienie aktywów

 

W jaki sposób dodatek SNI Sap może pomóc Ci z SAF-T AT w Austrii?

Dodatek SNI Austria SAF-T pomaga w pobieraniu odpowiednich danych w systemie SAP, mapowaniu i przetwarzaniu w celu wygenerowania plików XML do odczytu maszynowego i przekształcenia plików księgowych zgodnie z wymogami rządowymi.

SNI SAF-T i rozwiązania w zakresie sprawozdawczości VAT

Odtwórz wideo
Odkryj dodatki SAP SNI, aby pozostać w zgodzie z przepisami SAF-T i VAT na całym świecie.

Udostępnij ten produkt