Szukaj
Close this search box.
Szukaj
Close this search box.

Tajlandzki System e-Faktur İ E-pokwitowań

Zakres systemu e-fakturowania

Tajski Departament Skarbowy (RD) wprowadził w 2017 roku regulację dotyczącą faktur elektronicznych. Nie ma jednak obowiązku jego przestrzegania, więc podatnicy wdrażają e-fakturę w swoich systemach dobrowolnie. System nosi nazwę Electronic Tax Invoice- Elektroniczna faktura podatkowa (lub e-Tax Invoice- faktura e-podatkowa) i Electronic Receipt- Elektroniczne potwierdzenie odbioru (lub e-Receipt-

e-pokwitowanie) i przygotowuje dane z faktur podatkowych w formie elektronicznej. Rozporządzenie obejmuje nie tylko faktury i paragony, ale również noty uznaniowe i obciążeniowe, które powinny być generowane w wymaganym formacie elektronicznym.

Rozporządzenie obejmuje zarówno transakcje B2B jak i B2C. E-faktury i e-paragony mogą być generowane przez wszystkich dostawców zarejestrowanych w VAT i wysyłane do klienta ostatecznego.

 

Szczegóły techniczne systemu e-faktury

Rozporządzenie określa wymagany format elektroniczny jako XML lub inne formaty elektroniczne, takie jak Microsoft Word, Microsoft Excel, PDF lub PDF/A-3. Dodatkowo kwity mogą być odbierane w formacie PDF, który jest czytelną dla człowieka wersją źródłowego dokumentu elektronicznego. Przed wysłaniem do portalu rządowego dokumenty muszą być podpisane elektronicznie i opatrzone znacznikiem czasu.

Aby dodać podpis cyfrowy, dostawcy lub usługodawcy muszą uzyskać certyfikat elektroniczny od Urzędu Certyfikacji (CA).

 

Istnieje kilka metod składania e-Faktur i e-Paragonów

  1. System e-podatek i e-paragon

Ten sposób składania danych również podzielony jest na trzy opcje. Pierwsza to web upload (przesyłanie do sieci), która pozwala emitentom na ręczne przesłanie danych do RD, co jest wygodne dla małych firm, które mają niewielkie ilości danych.

Druga metoda to host-to-host, w której dostawcy łączą swoje systemy księgowe bezpośrednio z RD. Jest to stosowane przez duże firmy, które mają duże ilości danych. 

Niektóre kryteria stosowane przez rząd do określenia dużych firm to:

  •  jeśli przetwarzają co najmniej 500.000 wgrywan miesięcznie
  • jeśli są pod nadzorem Urzędu Skarbowego ds. Dużych Przedsiębiorstw
  • jeśli posiadają systemy przesyłowe, które mogą połączyć się z systemem informacyjnym RD zgodnie z przepisami.

 

Trzecią metodą jest przesyłanie danych za pośrednictwem dostawcy usług. Nie jest to obowiązkowe, ale istnieje lista zatwierdzonych usługodawców opublikowana przez rząd.

Usługodawcy z listy są certyfikowani przez RD i Agencję Rozwoju Transakcji Elektronicznych (ETDA).

2. E-faktura podatkowa przez e-mail

Zamiast przesyłać dane do portalu RD, można je wysłać za pośrednictwem poczty elektronicznej. Podmioty zarejestrowane jako podatnicy VAT, których dochód jest mniejszy niż 30 milionów Bahtów rocznie, mogą wystawiać faktury e-podatki i e-pokwitowania w formacie PDF/A-3 i wysyłać je za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Wystawione dokumenty elektroniczne powinny być raportowane co miesiąc i 15 dnia następnego miesiąca.

 

W jaki sposób SNI może Ci pomóc?

Rozwiązanie dodatkowe SNI dla systemu SAP umożliwia wyodrębnienie danych w systemie SAP, mapowanie i przetwarzanie danych oraz przekształcenie ich w wymagany format XML na potrzeby fakturowania elektronicznego. Kompleksowe rozwiązanie dodatkowe SNI zapewnia podatnikom zautomatyzowane przesyłanie faktur elektronicznych..

Rozwiązania SNI w zakresie e-fakturowania

Odtwórz wideo
Poznaj dodatki SAP SNI, aby zachować zgodność z obowiązkowymi przepisami dotyczącymi e-fakturowania na całym świecie

Udostępnij ten produkt