Polityka Jakości SNI

Nasza Polityka Bezpieczeństwa Informacji;

Jako SNI TECHNOLOGIA AS., w celu utrzymania bezpieczeństwa informacji na najwyższym poziomie w dziedzinach, w których działamy oraz w dziedzinie IT, w której informacje można uzyskać w każdej chwili, zobowiązujemy się do tego że;

  • Informacje będą wykorzystywane wyłącznie przez osoby do tego upoważnione, że będą chronione przed nieuprawnionym użyciem oraz że zostaną zauważone, gdy zostaną zmienione, a także że będą mogły z nich korzystać wyłącznie osoby upoważnione, gdy zajdzie taka potrzeba,
  • Znajdziemy i wdrożymy rozwiązania technologiczne z naszym wykwalifikowanym personelem i silną podbudową w celu zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa informacji, oraz że zapewnimy bezpieczeństwo informacji wszystkich fizycznych i elektronicznych aktywów informacyjnych,
  • Nie będziemy udostępniać osobom trzecim żadnych informacji, które należą do osób i firm, którym sprzedajemy produkty lub usługi,
  • Będziemy codziennie tworzyć i aktualizować ściany bezpieczeństwa przed atakami osób o złych intencjach, które próbują dotrzeć do informacji osób lub organizacji w nieuprawniony sposób,
  • W określonych okresach będziemy badać, oceniać, mierzyć i zgłaszać działania, które mogą zagrażać Bezpieczeństwu Informacji,
  • Będziemy przekazywać informacje od organizacji publicznych i/lub Organów Regulacyjnych, przed którymi jesteśmy odpowiedzialni, w sposób prawidłowy, kompletny i terminowy,
  • Dołożymy wszelkich starań, aby informacje, które będziemy zbierać z upoważnienia otrzymanego od Organizacji Publicznych i/lub Organów Regulacyjnych, przed którymi jesteśmy odpowiedzialni, były bezwarunkowo poprawne,
  • Zapewnimy rzetelność i prawidłowość informacji o naszej firmie,
  • Nigdy nie będziemy źródłem wirusów i szkodliwego oprogramowania, oraz że podejmiemy niezbędne środki w celu zapobieżenia takim działaniom,
  • Będziemy przestrzegać wszystkich zasad, które są prawnie określone w odniesieniu do bezpieczeństwa informacji, oraz że zapewnimy niezbędne źródła w celu utrzymania naszego systemu BGYS oraz jego ciągłego rozwoju i trwałości
Nasze ISO Certyfikaty