Szukaj
Close this search box.
Szukaj
Close this search box.

Polityka Jakości SNI

Nasza Polityka bezpieczeństwa informacji i zarządzania usługami

Jako SNI TECHNOLOGY AS., w celu zapewnienia bezpieczeństwa informacji i zarządzania usługami na najwyższym poziomie w obszarach, w których działamy oraz w obszarze IT, w którym informacje można uzyskać w dowolnym momencie, zobowiązujemy się do:

 • Informacje będą wykorzystywane wyłącznie przez osoby do tego upoważnione, że będą chronione przed nieuprawnionym użyciem oraz że zostaną zauważone, gdy zostaną zmienione, a także że będą mogły z nich korzystać wyłącznie osoby upoważnione, gdy zajdzie taka potrzeba,
 • Znalezienia i wdrożenia rozwiązań technologicznych przy pomocy naszej wykwalifikowanej kadry i silnej podstruktury w celu zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa informacji, w tym zarządzania usługami, oraz zapewnienia bezpieczeństwa informacyjnego wszystkich fizycznych i elektronicznych aktywów
  informacyjnych,
 • Nie będziemy udostępniać osobom trzecim żadnych informacji, które należą do osób i firm, którym sprzedajemy produkty lub usługi,
 • Będziemy codziennie tworzyć i aktualizować ściany bezpieczeństwa przed atakami osób o złych intencjach, które próbują dotrzeć do informacji osób lub organizacji w nieuprawniony sposób,
 • W określonych okresach będziemy badać, oceniać, mierzyć i zgłaszać działania, które mogą zagrażać Bezpieczeństwu Informacji,
 • Będziemy przekazywać informacje od organizacji publicznych i/lub Organów Regulacyjnych, przed którymi jesteśmy odpowiedzialni, w sposób prawidłowy, kompletny i terminowy,
 • Dołożymy wszelkich starań, aby informacje, które będziemy zbierać z upoważnienia otrzymanego od Organizacji Publicznych i/lub Organów Regulacyjnych, przed którymi jesteśmy odpowiedzialni, były bezwarunkowo poprawne,
 • Zapewnimy rzetelność i prawidłowość informacji o naszej firmie,
 • Nigdy nie będziemy źródłem wirusów i szkodliwego oprogramowania, oraz że podejmiemy niezbędne środki w celu zapobieżenia takim działaniom,
 • Będziemy przestrzegać wszystkich zasad, które są prawnie określone w odniesieniu do bezpieczeństwa informacji, oraz że zapewnimy niezbędne źródła w celu utrzymania naszego systemu BGYS oraz jego ciągłego rozwoju i trwałości
Nasze ISO Certyfikaty