Szukaj
Close this search box.
Szukaj
Close this search box.

Polska JPK VDEK

Polska SAF-T: JPK VDEK, JPK VAT i inne pliki JPK

 

Jednolity Plik Kontrolny (JPK) to zbiór danych, generowanych z systemów informatycznych podmiotu gospodarczego (poprzez bezpośredni eksport danych), który zawiera informacje o operacjach gospodarczych za dany okres. JPK w Polsce ma określony układ i format (schemat XML). Wysyłany jest wyłącznie w wersji elektronicznej.

 

Nowy JPK_VAT wraz z deklaracją (JPK_VDEK)

(dla okresów rozpoczynających się od 1 października 2020 r. dla wszystkich podatników)

 

W ostatnim czasie zmianie uległy schematy plików JPK_VAT z deklaracją. Nowe wersje JPK_V7M(2) oraz JPK_V7K(2) obowiązują począwszy od rozliczeń za styczeń 2022r. Od 1 października 2020 r. muszą składać jeden plik – JPK_VAT z deklaracją, który zawiera dane zarówno deklaracji VAT, jak i transakcyjnych rejestrów VAT. Dzięki zastosowaniu JPK_VDEK nie będzie potrzeby generowania dwóch plików, składania dwóch podpisów autoryzacyjnych, dokonywania dwóch wysyłek i dwukrotnego oczekiwania na UPO.

 

Zastosowanie będą miały dwa warianty JPK_VAT:

JPK_V7 M – dla podatników, którzy płacą VAT co miesiąc oraz.

JPK_V7 K – dla podatników, którzy płacą VAT kwartalnie.

 

Zmiany w raportowaniu JPK_V7

Główne zmiany w plikach JPK_V7 spowodowane są wprowadzeniem nowych regulacji w zakresie rozliczeń VAT w branży e-commerce. Nowa struktura JPK_V7 wprowadza nowe pole WSTO_EE (wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość/ świadczenie usług elektronicznych), które niejako zastąpiło wcześniej występujące pola SW oraz EE. Dodatkowo, nowy znacznik IED (interfejs elektroniczny dostawca) musi zostać wybrany w przypadku specjalnych transakcji dokonywanych przez platformy e-commerce.

Kolejną istotną zmianą jest usunięcie pola MPP (mechanizm podzielonej płatności tzw. split payment) zarówno po stronie sprzedażowej, jak i zakupowej. Zmiana ta jest odzwierciedleniem technicznym zniesienia już wcześniej wymogu oznaczania transakcji podlegających obligatoryjnemu rozliczeniu mechanizmem podzielonej płatności.

Podatnicy, którzy dołączyli do KseF (Krajowy System e-Faktur) i wystawiają tzw. faktury ustrukturyzowane w pewnych okolicznościach mogą ubiegać się o zwrot podatku VAT w terminie 40 dni. W związku z tym w JPK_V7 wprowadzono nowe pole P_560, które wybrane musi zostać w przypadku wnioskowania o zwrot VAT w tym przyspieszonym terminie.

Nowa wersja schematu JPK_V7 obowiązuje począwszy od rozliczeń za styczeń 2022r.. Konsekwentnie, pierwsze nowe pliki JPK_V7 muszą być wysłane do 25 lutego 2022r. Biorąc pod uwagę fakt, że finalna wersja nowej struktury opublikowana została 27 grudnia 2021r. podatnicy nie mają dużo czasu na przygotowanie swoich systemów IT do nowego wymogu sprawozdawczego. Warto również podkreślić, że poza zmianami merytorycznymi np. wprowadzeniem pola WSTO_EE, nowy schemat JPK_V7  zawiera szereg zmian o charatekrze stricte technicznym. W związku z tym, nawet jeśli dany podatnik nie dokonuje żadnych transakcji, które wymagają raportowania w nowych polach JPK, to aktualizacja rozwiązań informatycznych wydaje się mimo wszystko konieczna.

 

Terminy składania dokumentów

Nowy JPK_VAT będzie można składać w okresach miesięcznych, do 25 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni (chyba, że 25 dzień miesiąca przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wtedy masz czas do pierwszego dnia roboczego).

 

Przykład rozliczenia miesięcznego – wersja JPK_V7M

JPK_VAT za styczeń – przedsiębiorca prześle do 25 lutego

JPK_VAT za luty – przedsiębiorca prześle do 25 marca

JPK_VAT za marzec – przedsiębiorca prześle do 25 kwietnia

 

Przykład rozliczenia kwartalnego – wersja JPK_V7K

JPK_VAT tylko część ewidencyjna za styczeń – przedsiębiorca wyśle do 25 lutego

JPK_VAT tylko część ewidencyjna za luty – przedsiębiorca wyśle do 25 marca

JPK_VAT część ewidencyjna za marzec oraz część deklaracyjna za styczeń, luty i marzec – przedsiębiorca wyśle do 25 kwietnia

 

Pola obowiązkowe

 

JPK_V7M – dla podatników, którzy są zobowiązani do comiesięcznego składania części ewidencyjnej i deklaracyjnej. Podatnicy zobowiązani są do wypełnienia wszystkich elementów JPK_V7M w pliku XML, tj. Nagłówek, Podmiot1, Deklaracja, SprzedazWiersz, SprzedazCtrl, ZakupWiersz, ZakupCtrl.

 

JPK_V7K – dla podatników, którzy są zobowiązani do składania części rejestracyjnej co miesiąc, a deklaracyjnej co kwartał. Podatnicy w JPK_V7K za pierwsze dwa miesiące kwartału powinni uzupełnić w pliku XML następujące elementy, tj. Nagłówek (z wyjątkiem: Kwartal, KodFormularzaDekl, WariantFormularzaDekl), Podmiot1, SprzedazWiersz, SprzedazCtrl, ZakupWiersz, ZakupCtrl.

 

Natomiast za trzeci miesiąc kwartału powinni wypełnić wszystkie elementy JPK_V7K w pliku XML, tj. Nagłówek, Podmiot1, Deklaracja, SprzedazWiersz, SprzedazCtrl, ZakupWiersz, ZakupCtrl,

 

Uwaga:

 

W składanych korektach wypełniane są tylko te części (odpowiednio deklaracji lub ewidencji), które podlegają korekcie:

 

 • W przypadku korekty części deklaracji i zapisów wskazywane są wszystkie elementy, tj. Nagłówek, Podmiot1, Deklaracja, SprzedazWiersz, SprzedazCtrl, ZakupWiersz, ZakupCtrl

 

 • W przypadku korekty tylko części deklaracyjnej, która nie ma wpływu na część ewidencyjną, należy wskazać następujące elementy: Naglowek, Podmiot1, Deklaracja

 

 • W przypadku korekty tylko części zapisu, która nie ma wpływu na część deklaracyjną, należy wskazać elementy: Nagłówek (JPK_V7M – bez elementu KodFormularzaDekl, WariantFormularzaDek; JPK_V7K – bez elementu Kwartalnik, FormularzFormularzaDekodera, FormularzFormularzaDekodera), Podmiot1, SprzedazWiersza, SprzedazCtrl, ZakupWiersza, ZakupCtrl.

 

Pozostałe szczegóły

Nowy JPK_VAT będzie miał zastosowanie tylko do dotychczasowych rozliczeń podatkowych dokonywanych w formie deklaracji VAT-7 i VAT-7K. Nie będzie natomiast miał zastosowania do innych deklaracji podatkowych, do których będą miały zastosowanie dotychczasowe przepisy (np. deklaracje VAT-12, VAT-8, VAT-9M, VAT-10 czy VAT-14).

 

JPK_VAT (Stara wersja)

(Obowiązuje za okresy do 30 września 2020 r. oraz korekty za te okresy)

Co to jest JPK_VAT?

Jest to zestaw informacji o zakupach i sprzedaży, który wynika z ewidencji VAT przedsiębiorcy za dany okres. Dane wykazane w JPK_VAT powinny być zgodne z danymi zawartymi w deklaracji VAT.

 

Kto składa JPK_VAT?

Wszyscy zarejestrowani podatnicy podatku od towarów i usług. Obowiązek ten dotyczy Ciebie, jeśli jesteś podatnikiem VAT i składasz m.in. deklaracje VAT-7 lub VAT-7K.

 

Kiedy należy złożyć JPK_VAT?

Informacje o ewidencji prowadzonej w formie JPK_VAT składasz bez wezwania w terminie do 25. dnia po zakończeniu danego miesiąca (chyba że 25. dzień miesiąca przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wtedy masz czas do pierwszego dnia roboczego). Jeśli do tej pory korzystałeś z metody kwartalnej, to JPK_VAT również będziesz wysyłał co miesiąc.

 

Np:

do 26 lutego wyślesz informację za styczeń (bo 25 lutego to niedziela)

do 26 marca wyślesz informację za luty (bo 25 marca jest niedziela)

do 25 kwietnia wyślesz informację za marzec itd.

 

Możesz wystąpić o przesunięcie terminu składania JPK_VAT. Wniosek z uzasadnieniem złóż przed upływem terminu składania JPK_VAT do właściwego dla ciebie naczelnika urzędu skarbowego.

 

Pozostałe pliki JPK (składane na żądanie)

 

 1. JPK_KR (Księgi rachunkowe)
 2. JPK_WB (Wyciągi bankowe)
 3. JPK_MAG (Magazyn/składnica)
 4. JPK_FA (Faktury VAT)
 5. JPK_PKPIR (Podatkowe księgi przychodów i rozchodów)
 6. JPK_EWP (Rejestr Przychodów)

 

Od 1 lipca 2018 r. wszyscy podatnicy, którzy prowadzą księgi podatkowe i generują dokumenty księgowe w formie elektronicznej, przekazują struktury JPK na żądanie organów podatkowych.

 

Organ podatkowy może zażądać przekazania JPK w ramach:

 • kontroli podatkowej
 • czynności sprawdzających,
 • kontroli celno-skarbowej,
 • postępowania podatkowego.

 

Organ podatkowy może żądać JPK:

 • od podatnika,
 • od kontrahenta, jeśli prowadzi księgi podatkowe w formie elektronicznej.

 

Ile czasu trzeba poświęcić na przekazanie JPK na żądanie

Jeśli organ podatkowy zażąda od ciebie przekazania jednej lub kilku struktur JPK, będziesz miał co najmniej 3 dni na ich przekazanie. Dokładny termin zostanie podany w wezwaniu.

 

W uzasadnionych przypadkach (np. duża ilość danych, brak osoby odpowiedzialnej) możesz poprosić organ podatkowy o wydłużenie tego terminu. Pozwoli Ci to uniknąć konsekwencji w przypadku niedostarczenia plików w wyznaczonym terminie.

 

+ Jak dodatek SNI SAP ułatwi życie z tymi dokumentami?

 

Dodatek SNI automatycznie pobierze dane księgowe z Twoich modułów SAP. W systemie SAP utworzy elektroniczny dokument JPK_VAT. Następnie umożliwi wysyłkę dokumentów do urzędu skarbowego poprzez konektor bez konieczności ręcznego pobierania/wysyłania. Docelowo ułatwi to podatnikowi zachowanie zgodności z przepisami, uprości procesy biznesowe, a jednocześnie zapewni bezpieczeństwo danych klienta, ponieważ nie będą one pobierane z systemu SAP.

SNI SAF-T i rozwiązania w zakresie sprawozdawczości VAT

Odtwórz wideo
Odkryj dodatki SAP SNI, aby pozostać w zgodzie z przepisami SAF-T i VAT na całym świecie.

Udostępnij ten produkt