Szukaj
Close this search box.
Szukaj
Close this search box.

Turcja E-Pokwitowanie Księgowe

E-Pokwitowanie Księgowe

 

Rozwiązanie SNI e-Pokwitowania, przygotowane w oparciu o komunikat opublikowany na adresie www.edefter.gov.tr przez Administrację Skarbową w dniu 30 kwietnia 2020 r. oraz komunikat dotyczący przechowywania i przekazywania dowodów księgowych, umożliwia firmom układanie i przechowywanie dowodów księgowych zgodnie z odpowiednimi zasadami i procedurami.

Określa on obowiązkową zawartość i format trzech głównych rodzajów dowodów księgowych (kwitariusza przychodowego, kwitariusza rozchodowego i kwitariusza odliczeniowego) oraz konieczność przechowywania ich w formie podpisanej i opieczętowanej w sposób uniemożliwiający ich cyfrową zmianę.

Określono następujące dane jako minimalne informacje, które powinny być przechowywane na dowodzie księgowym wraz z odpowiednim wnioskiem.

 • Imię / nazwisko lub tytuł podatnika oraz VKN lub TCKN
 • Rodzaj paragonu (pobranie / zapłata / potrącenie)
 • Data wystawienia paragonu (dzień/miesiąc/rok)
 • Czas edycji pokwitowania (godziny i minuty)
 • Numer paragonu (musi być podany jako liczba porządkowa)
 • Numer pozycji przynależnej do dziennika wpływów
 • Kod konta kredytobiorcy (z kodem konta nadrzędnego i podrzędnego/agenta)
 • Nazwa konta pożyczkobiorcy (z nazwą konta głównego i subkonta)
 • Kwota zobowiązań
 • Kod rachunku wierzyciela (z kodem rachunku głównego i podrzędnego/ pomocniczego)
 • Nazwa rachunku odbiorcy (z podaniem rachunku głównego i podrzędnego)
 • Kwota rachunku odbiorcy
 • Suma zadłużenia
 • Suma na paragonie
 • Numer strony pokwitowania (jako nr strony powiązanej/ogółem nr strony)
 • Ujawnienie przez wierzyciela i zobowiązania
 • Potwierdzenie pokwitowania imię, nazwisko i podpis

 

Jakie są główne cechy rozwiązania SNI e-Księgowość Paragony?

 • Eliminuje obowiązek fizycznej obecności pracowników działu księgowości w miejscu pracy.
 • Dokumenty przechowywane w formie elektronicznej są gotowe do dekretacji.
 • Przygotowuje kompletne i dokładne dane z danymi odczytanymi z rejestrów FI.
 • Okresowo tworzy drogą elektroniczną dowody księgowe.
 • Zapewnia bezpieczeństwo i niezmienność danych poprzez podpisywanie pieczęcią elektroniczną ze znacznikiem czasu za pomocą przycisku podpisu na Kokpicie e-Księgowość.
 • Posiada obiekty autoryzacji oparte na użytkownikach.
 • Oferuje wygodę tworzenia poziomu akceptacji w SAP.
 • Aktualizacje są dokładnie uzupełniane przez nasze zespoły, które są w stałym kontakcie z TRA.

* Wszystkie rozwiązania SNI są certyfikowane przez SAP.

Rozwiązania SNI w zakresie e-fakturowania

Odtwórz wideo
Poznaj dodatki SAP SNI, aby zachować zgodność z obowiązkowymi przepisami dotyczącymi e-fakturowania na całym świecie

Udostępnij ten produkt