Szukaj
Close this search box.
Szukaj
Close this search box.

Francuskie e-Fakturowanie B2B

Francuskie e-fakturowanie B2G działa już od 2017 roku za pośrednictwem platformy Chorus Pro, którą przedsiębiorcy wykorzystują do wystawiania e-faktur dla agencji rządowych i podmiotów publicznych. Teraz Francja ma wdrożyć e-fakturowanie B2B i e-sprawozdawczość B2C w sposób stopniowy, począwszy od 1 lipca 2024 roku, zgodne z Chorus Pro. Francuski Urząd Skarbowy (DGFIP) potwierdził ogólnokrajowe stosowanie mandatu do e-fakturowania poprzez rozporządzenie nr 2021-1190, opublikowane we francuskim Dzienniku Urzędowym z 16 września 2021 r. Główne cele wdrożenia e-fakturowania to zwiększenie całkowitej produktywności przedsiębiorstw, zmniejszenie luki podatkowej, kosztów kontroli podatkowej oraz kosztów obsługi płatności.

 

Zakres rozporządzenia

Rząd francuski uchwalił 15 września 2021 r. rozporządzenie nr 2021-1190, które zostało opublikowane w francuskim Dzienniku Urzędowym z dnia 16 września 2021 r. Przepisy te potwierdzają wprowadzenie:

  • Obowiązkowego e-fakturowania dla krajowych transakcji B2B
  • Obowiązkowej elektronicznej sprawozdawczości dotyczącej danych transakcyjnych w zakresie transgranicznych transakcji B2B (w tym sprzedaży i zakupów), transakcji B2C podlegających opodatkowaniu we Francji oraz danych dotyczących płatności za usługi

 

Metody przesyłania e-faktur

Podatnicy mogą wybrać wystawianie, wymianę, przesyłanie i przetwarzanie faktur drogą elektroniczną na jeden z dwóch sposobów:

Po pierwsze, podatnicy mogą wybrać wystawianie faktur za pośrednictwem opartego na Chorus Pro krajowego portalu fakturowania PPF (Portail Public de Facturation), gdzie proces dostawy i raportowania będzie odbywał się automatycznie w DGFIP. PPF jest publicznym portalem fakturowania i jest publicznie zaufaną trzecią stroną odpowiedzialną za koncentrowanie faktur i danych fakturowych przesyłanych przez firmy i przekazywanie ich do administracji podatkowej.

Po drugie, podatnicy mogą wystawiać faktury za pośrednictwem PDP (Plateformes de Dématérialisation Partenaire), który działa jako zaufana trzecia strona. Rząd francuski wybrał model typu „Y”. Oznacza to, że faktury mogą być przesyłane bezpośrednio między tymi certyfikowanymi platformami prywatnymi bez korzystania z platformy publicznej. PDP będzie nadzorować przekształcanie, walidację faktur i wysyłanie ich do francuskich władz podatkowych, a także raportowanie danych fakturowych wymaganych w celu e-sprawozdawczości do rządu. Dzięki platformom dematerializacji faktury elektroniczne mogą być wysyłane i odbierane w zdefiniowanym, ustrukturyzowanym formacie, a cały proces wymiany faktur elektronicznych i raportów jest bezpieczny pod względem integralności, autentyczności i poufności. Platforma dematerializacji dystrybuuje e-fakturę do nabywcy za pośrednictwem PPF lub PDP nabywcy, a następnie zgłasza ją do organu podatkowego.  

 

Harmonogram wdrożenia

E-fakturowanie i e-sprawozdawczość staną się obowiązkowe dla wszystkich przedsiębiorstw podlegających VAT we Francji i będą wdrażane w trzech etapach, w zależności od wielkości przedsiębiorstwa. Harmonogram zgodności dla nowego systemu elektronicznego fakturowania i e-Sprawozdawczości jest następujący:

  • Od 1 lipca 2024 roku wszystkie przedsiębiorstwa z siedzibą we Francji będą musiały mieć możliwość otrzymywania e-faktur. Poza tym duże przedsiębiorstwa będą zobowiązane zarówno do przyjmowania, jak i wystawiania e-faktur, których skalę określi rząd. Duże firmy zatrudniające ponad 5 tys. pracowników, mają ponad 1,5 mld Euro obrotu i ponad 2 mld euro bilansu.
  • Od 1 stycznia 2025 roku średnie przedsiębiorstwa z siedzibą we Francji będą zobowiązane do otrzymywania i wystawiania e-faktur. Średnie firmy zatrudniają od 250 do 5 000 pracowników i mają roczny obrót nieprzekraczający 1,5 mld Euro lub których suma bilansowa nie przekracza 2 mld Euro.
  • Od 1 stycznia 2026 roku małe i mikroprzedsiębiorstwa z siedzibą we Francji będą musiały otrzymywać i wystawiać e-faktury. Średnie małe firmy zatrudniają od 10 do 250 pracowników, a także ich roczny obrót nie przekracza 50 mln Euro lub ich suma bilansowa nie przekracza 43 mln Euro. Mikroprzedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 10 pracowników, a ich roczny obrót bez podatku nie przekracza 176 200 Euro.

Ponadto na styczeń 2024r. zaplanowano fazę pilotażową obowiązkowego e-fakturowania.

 

Szczegóły techniczne e-faktury

We Francji e-faktury będą akceptowane w różnych formatach. Tylko formaty strukturalne będą uznawane za ważne e-faktury, które są zgodne z europejską normą EN16931:

  • UBL
  • CII
  • Factur-X

Powyższe formaty będą wymagane dla informacji o fakturach elektronicznych. Do stycznia 2028 r. podatnicy mogą przekazywać faktury w formacie PDF zamiast w jednym z formatów strukturalnych, a PDP i PPF muszą mieć możliwość konwersji faktur PDF do jednego z formatów strukturalnych

Również dokumenty wystawione w formie elektronicznej muszą być przechowywane w formie elektronicznej. We Francji istnieje obowiązkowy okres archiwizacji wynoszący 10 lat.

 

Jak SNI może Ci pomóc?

Dodatek do SAP do francuskiego e-fakturowania B2B firmy SNI umożliwi Ci generowanie faktur w wymaganym formacie i wymianę tych faktur za pośrednictwem Chorus Pro. Tworzenie faktur, konwersja XML i wysyłanie funkcjonalności może być zautomatyzowane w SAP. Ekstrakcja danych, mapowanie i przetwarzanie oraz komunikacja z organami podatkowymi może odbywać się za pośrednictwem kompleksowych rozwiązań SNI dla SAP.

Rozwiązania SNI w zakresie e-fakturowania

Odtwórz wideo
Poznaj dodatki SAP SNI, aby zachować zgodność z obowiązkowymi przepisami dotyczącymi e-fakturowania na całym świecie

Udostępnij ten produkt