Egipskie e-Paragonów

Po zakończeniu wdrażania systemu e-fakturowania Egipt planuje wprowadzenie nowego systemu o nazwie „e-paragonów” (e-Receipt) w celu natychmiastowego pobierania podatków od towarów i usług. Należący do Ministerstwa Finansów system e-paragonó (dla transakcji B2C) ma na celu bardziej precyzyjne szacowanie podatków i uwzględnienie nierejestrowanej działalności gospodarczej, co pomoże w realizacji celów gospodarczych i rozwojowych. System elektronicznych paragonów oparty jest na scentralizowanym systemie elektronicznym, który umożliwia urzędowi skarbowemu monitorowanie wszystkich transakcji pomiędzy sprzedawcami i konsumentami w czasie rzeczywistym.

 

Harmonogram e-paragonu

Wraz z pierwszym ogłoszeniem egipskiego urzędu podatkowego (ETA) w kwietniu 2022 r. wyjaśniono, na czym polega nowy system. Faza pilotażowa rozpoczęła się 15 kwietnia, a obowiązek dla dużych podatników rozpocznie się 1 lipca 2022 roku. Oczekuje się, że harmonogram wdrożenia będzie podobny do harmonogramu e-fakturowania. Dzięki zapowiedzi Ministerstwa Finansó (MoF), pełne wdrożenie nastąpi w 2024 roku, również dla małych firm.

 

Szczegóły techniczne e-paragonu

Nowy system umożliwi weryfikację transakcji poprzez elektroniczną integrację z punktami sprzedaży (POS). Paragony powinny być generowane w formacie JSON. Podpis cyfrowy oraz UUID (unikalny klucz na poziomie systemu, który jest generowany na podstawie treści paragonu) będą danymi, które powinny znaleźć się w e-paragonie. Kolejną istotną sprawą, o której należy pamiętać jest to, że e-paragon musi zawierać kod QR. Władze będą mogły zweryfikować paragon za pomocą tego kodu.

 

Jak SNI może Ci pomóc?

Egipskie e-fakturowanie SNI jest rozwiązaniem kompleksowym. Oznacza to, że pobieranie danych z SAP, mapowanie danych, przetwarzanie i komunikacja z organami podatkowymi będą realizowane w ramach jednego dodatku do SAP. Dzięki naszemu dodatkowi SNI, w ramach systemu SAP, użytkownicy końcowi będą mogli w prosty i automatyczny sposób wyodrębnić dane finansowe i przekonwertować je do pliku XML, który kluczowy użytkownik może monitorować w przyjaznym dla użytkownika kokpicie SNI. Użytkownicy końcowi mogą również wysyłać te pliki automatycznie do egipskiego urzędu skarbowego za pośrednictwem konektora SNI lub własnych serwerów. Następnie są one oceniane, a po zatwierdzeniu odpowiedzi z ETA są ponownie przekazywane do ekranu SNI. W ten sposób użytkownicy końcowi mogą sprawdzić status swojej faktury w czasie rzeczywistym.

Rozwiązania SNI w zakresie e-fakturowania

Odtwórz wideo
Poznaj dodatki SAP SNI, aby zachować zgodność z obowiązkowymi przepisami dotyczącymi e-fakturowania na całym świecie

Udostępnij ten produkt

Share on email
Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook
Share on whatsapp