Szukaj
Close this search box.
Szukaj
Close this search box.

Egipskie e-Paragonów

Po zakończeniu wdrażania systemu e-fakturowania Egipt planuje wprowadzenie nowego systemu o nazwie „e-paragonów” (e-Receipt) w celu natychmiastowego pobierania podatków od towarów i usług. Należący do Ministerstwa Finansów system e-paragonó (dla transakcji B2C) ma na celu bardziej precyzyjne szacowanie podatków i uwzględnienie nierejestrowanej działalności gospodarczej, co pomoże w realizacji celów gospodarczych i rozwojowych. System elektronicznych paragonów oparty jest na scentralizowanym systemie elektronicznym, który umożliwia urzędowi skarbowemu monitorowanie wszystkich transakcji pomiędzy sprzedawcami i konsumentami w czasie rzeczywistym.

 

Harmonogram e-paragonu

Wraz z pierwszym ogłoszeniem egipskiego urzędu podatkowego (ETA) w kwietniu 2022 r. wyjaśniono, na czym polega nowy system. Faza pilotażowa rozpoczęła się 15 kwietnia, a obowiązek dla dużych podatników rozpocznie się 1 lipca 2022 roku. Druga faza rozpocznie się w październiku 2022 r. dla 400 dodatkowych firm. 2000 firm przystąpi do obowiązku 15 stycznia 2023 r. Czwarta grupa podatników została objęta obowiązkiem B2C 15 kwietnia 2023 r. Oczekuje się, że harmonogram wdrożenia będzie podobny do harmonogramu e-fakturowania. Dzięki zapowiedzi Ministerstwa Finansó (MoF), pełne wdrożenie nastąpi w 2024 roku, również dla małych firm.

 

Szczegóły techniczne e-paragonu

Nowy system umożliwi weryfikację transakcji poprzez elektroniczną integrację z punktami sprzedaży (POS). Paragony powinny być generowane w formacie JSON. Podpis cyfrowy oraz UUID (unikalny klucz na poziomie systemu, który jest generowany na podstawie treści paragonu) będą danymi, które powinny znaleźć się w e-paragonie. Kolejną istotną sprawą, o której należy pamiętać jest to, że e-paragon musi zawierać kod QR. Władze będą mogły zweryfikować paragon za pomocą tego kodu.

 

Jak SNI może Ci pomóc?

Egipskie e-fakturowanie SNI jest rozwiązaniem kompleksowym. Oznacza to, że pobieranie danych z SAP, mapowanie danych, przetwarzanie i komunikacja z organami podatkowymi będą realizowane w ramach jednego dodatku do SAP. Dzięki naszemu dodatkowi SNI, w ramach systemu SAP, użytkownicy końcowi będą mogli w prosty i automatyczny sposób wyodrębnić dane finansowe i przekonwertować je do pliku XML, który kluczowy użytkownik może monitorować w przyjaznym dla użytkownika kokpicie SNI. Użytkownicy końcowi mogą również wysyłać te pliki automatycznie do egipskiego urzędu skarbowego za pośrednictwem konektora SNI lub własnych serwerów. Następnie są one oceniane, a po zatwierdzeniu odpowiedzi z ETA są ponownie przekazywane do ekranu SNI. W ten sposób użytkownicy końcowi mogą sprawdzić status swojej faktury w czasie rzeczywistym.

Rozwiązania SNI w zakresie e-fakturowania

Odtwórz wideo
Poznaj dodatki SAP SNI, aby zachować zgodność z obowiązkowymi przepisami dotyczącymi e-fakturowania na całym świecie

Udostępnij ten produkt