Szukaj
Close this search box.
Szukaj
Close this search box.

Polska e-Faktura B2B

Polska e-faktura B2B (zwana e-fakturą lub fakturą ustrukturyzowaną)

Po ostatniej akcji z deklaracjami VAT z rejestrami „JPK-V7M / VDEK”, polski rząd ogłosił e-fakturowanie B2B za pośrednictwem centralnej platformy rządowej od lipca 2024 roku: Krajowy System e-fakturowania „KSeF”.  Nowo wprowadzony system rozliczeń e-faktur jest podobny do włoskiego SDI. Oprócz e-faktury, struktura logiczna została również opublikowana pod koniec 2021 roku na stronie rządowej.

Czy e-fakturowanie B2B w Polsce jest obowiązkowe w 2024 roku?

Polska wdraża elektroniczne faktury między przedsiębiorstwami stopniowo. Proces integracji rozpoczął się wraz z uruchomieniem systemu testowego. Jest on dostępny od października 2021 roku dla firm, które chciałyby zgłosić się do udziału w testowaniu nowego systemu CTC.  Od stycznia 2022 r. część podatników może dobrowolnie przekazywać faktury elektroniczne za pośrednictwem portalu KSeF. E-fakturowanie B2B stanie się obowiązkowe najwcześniej od lipcu
 2024 r. dla wszystkich organów publicznych.

 

Kto podlega obowiązkowi e-fakturowania w Polsce 2024?

E-fakturowanie B2B jest obowiązkowe dla wszystkich podatników, którzy muszą być zarejestrowani jako płatnicy VAT w Polsce, w tym transakcji międzywspólnotowych i transgranicznych.

 

Jakie korzyści daje Polska e-Faktura?

Polski rząd zachęca podatników do integracji z systemem e-fakturowania przed rozpoczęciem tego obowiązku, oferując pewne korzyści;

  • Podatnicy otrzymają zwrot VAT o 1/3 szybciej, okres zwrotu skróci się dla nich o 20 dni, z 60 do 40.
  • W bazie danych Ministerstwa Finansów będą przechowywane faktury i unikną możliwości ich zniszczenia lub zagubienia.
  • Podatnik nie będzie musiał wystawiać i przesyłać struktury Jednolitego Pliku Kontrolnego dla Faktur (JPK_FA) na żądanie organu podatkowego.

 

Jak przesyłać polskie e-faktury?

E-faktury są wystawiane, odbierane, przechowywane i zatwierdzane w portalu Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Rozwiązanie SNI do e-fakturowania wystawia faktury elektroniczne w wymaganym formacie w ramach systemu podatkowego w lokalnych lub chmurowych systemach finansowo-księgowych podatnika, jednak ostateczne wystawienie i zatwierdzenie odbywa się w KSeF. E-faktury są przekazywane do organu podatkowego za pośrednictwem portalu (KSeF) w formacie XML (FA_VAT). Na platformie KSeF przechowywane są 10-letnie dokumenty, które można pobrać w formacie XML lub PDF. Podpis cyfrowy jest obowiązkowy zarówno do podpisania faktury elektronicznej, jak i do wykorzystania jej jako autoryzacji systemu KSeF.

 

Jak SNI może Ci pomóc?

Rozwiązanie SNI Add-on posiada własne tabele dostosowawcze zawierające informacje wymagane przez KSeF. Dzięki mapowaniu tych tabel, rozwiązanie pozwala na przetwarzanie i tworzenie e-faktur w pożądanym formacie XML oraz gromadzenie ich w przyjaznym dla użytkownika kokpicie. Po wygenerowaniu e-faktury, dodatek SNI pomaga podpisać i wysłać e-faktury do portalu KSeF. 

Rozwiązania SNI w zakresie e-fakturowania

Odtwórz wideo
Poznaj dodatki SAP SNI, aby zachować zgodność z obowiązkowymi przepisami dotyczącymi e-fakturowania na całym świecie

Udostępnij ten produkt