Szukaj
Close this search box.
Szukaj
Close this search box.

SAF-T Norwegia

Norwegia wprowadziła ustawodawstwo SAF-T w 2017 roku. Raportowanie SAF-T w Norwegii jest obowiązkowe od stycznia 2020 roku. Firmy o obrotach poniżej 5 mln NOK, które nie publikowały żadnych danych w formie elektronicznej są zwolnione z tego wymogu.

Dopiero na żądanie Agencji Podatkowej, podatnik musi złożyć norweski SAF-T.

 

Jaki jest format raportowania Saf-t w Norwegii?

Format elektroniczny jest formatem XML do odczytu maszynowego. Zawiera on głównie dane transakcyjne.

Schemat standardowego pliku audytowego w Norwegii składa się z:

Wymagania dotyczące Saf-t Norwegia

Nagłówek (obowiązkowy)

Zawiera ogólne informacje o pliku, w tym nazwę oprogramowania, które go wytworzyło, nazwę przedsiębiorstwa, w imieniu którego składany jest SAF-T oraz zastosowane kryteria wyboru. Udostępnia się punkt rozszerzenia, aby umożliwić poszczególnym organom skarbowym określenie dalszych istotnych informacji, które należy dostarczyć.

 

MasterFiles (obowiązkowe)

Przechowuje stałe dane dotyczące konta księgi głównej, dostawców, klientów, produktów itd. Zapewnia się punkt rozszerzenia umożliwiający organom skarbowym określenie dodatkowych elementów lub struktur, takich jak tabele stawek podatkowych.

 

Dane w plikach głównych

Czasami może nie być konieczne uwzględnienie wszystkich kont, kodów itd. dostępnych w systemie rachunkowości, ale zależy to od celu pliku. Jeżeli nie są potrzebne wszystkie konta, kody itp., wówczas wymagane są tylko konta używane w danych zawartych w pliku, tj. konta z transakcjami lub bilansem otwarcia lub zamknięcia. Jeżeli celem pliku jest przeniesienie danych pomiędzy systemami, wówczas może być wymagana całość kont, kodów itp. Zalecamy wybór tej opcji podczas eksportu pliku SAF-T.

 

W przypadku przesyłania danych do Norweskiego Urzędu Skarbowego (Skatteetaten), z reguły muszą być uwzględnione wszystkie konta, kody itp. Obowiązują jednak następujące ograniczenia:

GeneralLedgerAccounts (Obowiązkowe)

Konta księgi głównej przedsiębiorstwa.

 

Customers (Opcjonalne)

Klienci firmy.

 

Suppliers (Opcjonalne)

Dostawcy przedsiębiorstwa.

 

TaxTable (Opcjonalne)

Aktualne tabele podatkowe firmy.

 

AnalysisTypeTable (Opcjonalne)

Tabela z identyfikatorami kodów analiz. Używana do dalszej specyfikacji danych transakcji. Przykład: jednostka kosztowa, centrum kosztów, projekt, dział, dostawca, typ dziennika, pracownicy itp. Typ dziennika (bilagsart) powinien być zawsze stosowany we wszystkich transakcjach.

 

Właściciele (opcjonalnie)

Właściciele firmy.

 

GeneralLedgerEntries (Obowiązkowe)

Transakcje księgowe

 

W jaki sposób dodatek SNI Sap jest pomocny?

Rozwiązanie SNI wyodrębni okresowe dane księgowe i dane VAT z Twoich modułów SAP. Wystawi elektroniczny dokument SAF-T w systemie SAP. Dzięki temu zachowasz zgodność z przepisami w przypadku audytu, a Twój proces cyfrowego raportowania podatkowego stanie się o wiele łatwiejszy dzięki naszemu dodatkowi.

SNI SAF-T i rozwiązania w zakresie sprawozdawczości VAT

Odtwórz wideo
Odkryj dodatki SAP SNI, aby pozostać w zgodzie z przepisami SAF-T i VAT na całym świecie.

Udostępnij ten produkt