Szukaj
Close this search box.
Szukaj
Close this search box.

SAF-T & VAT Raportowanie

Co to jest raportowanie VAT?

Raportowanie VAT jest podsumowaniem ewidencji transakcji firmy, w tym sprzedaży i zakupów podlegających opodatkowaniu oraz informacji o podatku VAT. Zazwyczaj jest ono składane co miesiąc lub co 3 miesiące, w zależności od przepisów obowiązujących w danym kraju. Najbardziej rozpowszechnionymi wersjami w UE są deklaracja VAT (lub deklaracja VAT) oraz SAF-T. Oczekuje się, że elektroniczny plik audytowy SAF-T zastąpi deklaracje VAT w wielu krajach.

 

Co to jest Standard Audit File for Tax?

SAF-T jest międzynarodowym standardem elektronicznego przesyłania danych księgowych z przedsiębiorstw do krajowych organów podatkowych. Jego standardy zostały po raz pierwszy zdefiniowane przez OECD. Wymagania dotyczące plików są wyrażone za pomocą XML, ale OECD nie narzuca żadnego konkretnego formatu plików. Obowiązek raportowania SAF-T obowiązuje obecnie w wielu krajach europejskich.

 

Wymogi sprawozdawcze SAF-T w Europie

W tym modelu przedsiębiorstwa muszą zlokalizować i wyodrębnić wszystkie dane dotyczące transakcji finansowych. Dane te są następnie formatowane jako elektroniczne pliki XML. Na koniec są one przekazywane organom podatkowym, okresowo lub na żądanie przed kontrolą.

 

Kraje, w których obowiązuje SAF-T

Regulacje SAF-T obowiązują obecnie w Austrii, Czechach, Polsce, Norwegii, Portugalii, Litwie, Luksemburgu i Francji. SNI opracowało rozwiązanie SAF-T dla każdego z tych krajów i wdrożyło już wiele projektów. Również w Rumunii planowane jest wprowadzenie wymogu SAF-T podobnego do tego, który obowiązuje w Polsce. Na początku przyszłego roku rozpocznie się faza pilotażowa dla dużych podatników. Oczekuje się, że stanie się on obowiązkowy w lipcu 2021 roku.

 

Jakie są korzyści z SAF-T?

Dzięki niemu kontrola podatkowa jest znacznie prostsza i mniej kosztowna dla organów podatkowych. Ostatecznym celem jest ograniczenie oszustw podatkowych i luki w podatku VAT. Z drugiej strony, zautomatyzowane raportowanie danych VAT upraszcza proces raportowania dla firm.

Dodatek SNI SAP umożliwia płynne i zautomatyzowane pobieranie danych finansowych. Dane te są następnie przetwarzane i konwertowane do plików XML. Użytkownicy mogą w prosty sposób monitorować ten proces poprzez SNI SAF-T Cockpit. Na koniec pliki XML są przekazywane do urzędu skarbowego za pośrednictwem SNI Connector.

 

Schemat SAF-T

Chociaż SAF-T w różnych krajach ma podobny format oparty na OECD SAF-T SCHEMA VERSION 2.0, ustawodawstwo każdego kraju inaczej definiuje obowiązkowe pola, które należy wypełnić w raporcie. Tak więc firma musi wziąć pod uwagę specyficzne zasady i standardy kraju, w którym ma obowiązek raportowania.

SNI SAF-T i rozwiązania w zakresie sprawozdawczości VAT

Odtwórz wideo
Odkryj dodatki SAP SNI, aby pozostać w zgodzie z przepisami SAF-T i VAT na całym świecie.

Udostępnij ten produkt