Szukaj
Close this search box.
Szukaj
Close this search box.

Grecji myDATA

Czym jest myDATA w Grecji?

Rząd Grecji wprowadzi obowiązkowe elektroniczne raportowanie faktur od 1 stycznia 2021 roku. W tym celu grecki Niezależny Urząd Dochodów Publicznych (A.A.D.E) stworzył portal myDATA.

Poprzez grecką platformę myDATA (my Digital Accounting and Tax Application), AADE będzie:

 • monitorować wszystkie transakcje firmy, które generują przychody i wydatki, oraz
 • rejestrować wszelkie wyniki podlegające opodatkowaniu lub fiskalne.

Składa się to z dwóch elektronicznych ksiąg rachunkowych (e-booków) należących do podatników w Grecji. Podatnicy zgłaszają swoje dokumenty zbiorcze, klasyfikacje i dokumenty rozliczeniowe do myDATA w elektronicznym formacie XML. W konsekwencji następuje aktualizacja ksiąg elektronicznych, księgi zbiorczej oraz księgi ewidencji analitycznej.

 1. W księdze ewidencji analitycznej zapisywane są dane o dokumentach przychodowych i rozchodowych, dokonywana jest klasyfikacja dokumentów, a na końcu zapisywane są wyniki księgowe potrzebne do obliczenia wyniku podatkowego i fiskalnego za każdy rok.
 2. Księga zbiorcza to miejsce, w którym raportowane są miesięczne i tygodniowe wyniki firmy.

 

Jakie rodzaje dokumentów muszą być raportowane przez emitentów i odbiorców?

Istnieją trzy główne rodzaje dokumentów:

 1. Dokumenty zbiorcze: Emitent jest zobowiązany do przesłania podsumowania wszystkich wystawionych dokumentów (B2B-B2G-B2C-Hurt i Detal). Odbiorca wysyła podsumowanie tylko następujących dokumentów:
   • dokumenty detaliczne,
   • dokumenty zakupu towarów i usług od firm, które nie są zobowiązane do przestrzegania greckich zasad rachunkowości (np. osoby fizyczne lub firmy zagraniczne spoza Grecji),
   • dokumenty zakupu towarów i usług od emitenta zobowiązanego do przestrzegania greckich zasad rachunkowości tylko w przypadku, gdy emitent nie dotrzymał terminu ich złożenia.
 2. Klasyfikacje: Klasyfikacja dokumentów zbiorczych na sprzedaż i zakup towarów i usług. Zarówno emitent, jak i odbiorca są zobowiązani do jej przedstawienia.
 3. Ewidencja rozrachunków księgowych: Dokumenty potrzebne do wyliczenia wyników podatkowych, takie jak listy płac, odpisy amortyzacyjne, dokumenty rozliczające przychody i koszty. Do ich przekazania zobowiązany jest zarówno wystawca, jak i odbiorca.

 

Kto jest zobowiązany do korzystania z platformy podatkowej myData?

Wszystkie firmy prowadzące ewidencję księgową zgodnie z greckimi standardami rachunkowości będą musiały się do niej stosować. Firmy niebędące rezydentami będą wyłączone z zakresu.

 

Metody raportowania do myDATA

Możesz wysłać dokumenty podsumowujące:

   1. bezpośrednio ze swojego oprogramowania księgowego ERP,
   2. za pośrednictwem usługodawcy,
   3. poprzez ręczne wypełnienie formularza online (dla małej ilości dokumentów), lub
   4. za pomocą elektronicznych rejestrów podatkowych (tylko dla dokumentów detalicznych).

Klasyfikacje i dokumenty rozliczeniowe możesz wysyłać:

   1. bezpośrednio z Twojego programu księgowego ERP, lub
   2. poprzez ręczne wypełnienie formularza online.

 

Kiedy rozpoczyna się wysyłka e-faktur?

Raportowanie faktur elektronicznych w czasie rzeczywistym rozpoczyna się 1 stycznia 2021 r. dla firm, które korzystają z systemów księgowych ERP do wystawiania e-faktur lub które ręcznie tworzą faktury na portalu. Termin przesyłania ewidencji kont rozliczeniowych będzie taki sam jak termin składania deklaracji na podatek dochodowy. Natomiast zestawienia płacowe będą wysyłane w terminie składania deklaracji na podatek u źródła od wynagrodzeń.

 

Czy e-fakturowanie i prowadzenie e-książek jest obowiązkowe w Grecji?

Przepisy dotyczące e-książek MyDATA nie zmienią obecnego procesu fakturowania pomiędzy dostawcami a odbiorcami. Podatnicy mogą kontynuować fakturowanie w formie papierowej i PDF. Rozporządzenie to będzie wymagało raportowania elektronicznych dokumentów w formacie XML, które zawierają dane zbiorcze faktur, not kredytowych, dowodów dostawy, paragonów detalicznych i innych dokumentów księgowych wystawianych przez dostawców lub odbiorców. Ważne jest więc, aby

zrozumieć fakturowanie, a raportowanie e-faktur myDATA e-book pozostanie w Grecji oddzielnym procesem.

 

W jaki sposób SNI może pomóc z systemem myDATA e-book Greece?

Dodatek SNI myDATA SAP będzie:

   • Obsługiwać raportowanie wszystkich wystawionych e-dokumentów w SAP, automatycznie i w czasie rzeczywistym.
   • Ekstrahować dane faktur z myDATA do systemu SAP.
   • Przeniesienie unikalnych numerów faktur (MARK) do dokumentów kosztowych.
   • Klasyfikowanie i wysyłanie wszystkich dokumentów przychodowych i kosztowych.
   • Przesłanie wszystkich dokumentów rozliczenia księgowego dla wyników podatkowych i fiskalnych.

Jedno oprogramowanie jest w stanie wykonać wszystkie te kroki i zapewnić zgodność z przepisami. Co więcej, pozwala na znaczną oszczędność czasu i kosztów związanych z procesami biznesowymi.

 

SAP Rozwiązanie typu end-to-end: wszystkie trzy główne komponenty cyfrowego raportowania podatkowego w jednym dodatku do.

Po pierwsze, rozpoczyna się od pobrania wymaganych danych. Następnie dane te muszą zostać zmapowane i przetworzone w celu przygotowania ich do formatu wymaganego przez urząd skarbowy. Na koniec te przekonwertowane dane są przekazywane do portalu myDATA Greece. Rozwiązania dodane SNI obejmują wszystkie trzy główne komponenty w ramach jednego rozwiązania dodatkowego SAP, co oznacza, że nie ma potrzeby zatrudniania zewnętrznej firmy zewnętrznej.

Rozwiązania do raportowania faktur SNI

Odtwórz wideo
Odkryj dodatki SAP SNI, aby zachować zgodność z przepisami dotyczącymi raportowania faktur na całym świecie

Udostępnij ten produkt