Szukaj
Close this search box.
Szukaj
Close this search box.

Turecki Podatek Od Tworzyw Sztucznych

Opłata recyklingowa (Turecki Podatek Od Tworzyw Sztucznych)

 

Zgodnie z „Deklaracją opłaty recyklingowej (Turecki Podatek Od Tworzyw Sztucznych) Komunikat ogólny (sekwencja nr: 1)” opublikowaną przez Administrację Skarbową w Dzienniku Urzędowym w dniu 04 kwietnia 2019 r., opłata recyklingowa ma być uiszczana za torby plastikowe z produktów znajdujących się na liście (1) dołączonej do ustawy środowiskowej nr 2872. Wyjaśnione zostały procedury i zasady dotyczące deklaracji i zbiórki.

Deklaracje Turecki Podatek Od Tworzyw Sztucznych dotyczące sprzedaży produktów ujętych w odpowiednim rozporządzeniu i regulaminie Turecki Podatek Od Tworzyw Sztucznych będą składane od 2020 roku dwa razy w roku. W roku 2021 będzie to kontynuowane w odstępach trzymiesięcznych.

 

Produkty podlegające pod Turecki Podatek Od Tworzyw Sztucznych:

 • Torby plastikowe (Plastik)
 • Opakowania
 • Oleje roślinne
 • Sprzęt elektryczny i elektroniczny
 • Leki
 • Opony
 • Baterie i akumulatory
 • Oleje mineralne

 

Kogo dotyczy obowiązek Turecki Podatek Od Tworzyw Sztucznych?

Obowiązkiem Turecki Podatek Od Tworzyw Sztucznych objęte są towary wymienione w wykazie (1) stanowiącym załącznik do ustawy Prawo ochrony środowiska, które są dostarczane na rynek lub importowane, w tym te, które są poddawane recyklingowi oraz te, które są w procesie likwidacji i sprzedawane w związku z ich pierwotnym przeznaczeniem.

Rozwiązanie SNI Turecki Podatek Od Tworzyw Sztucznych jest przeznaczone dla firm, które w łatwy i kompletny sposób mogą realizować procesy deklaracyjne Turecki Podatek Od Tworzyw Sztucznych, oszczędzając przy tym czas i pieniądze użytkowników.

Dzięki rozwiązaniu SNI Turecki Podatek Od Tworzyw Sztucznych produkty objęte obowiązkiem są obliczane poprzez wyliczenie ich ilości według rodzaju, wagi i liczby na podstawie faktur zakupu i sprzedaży firm, a dane są w całości przygotowywane do przesłania do systemu e-Deklaracje.

 

Jakie są główne cechy rozwiązania SNI Turecki Podatek Od Tworzyw Sztucznych?

 • Umożliwia obliczenie ilości 7 różnych produktów znajdujących się na liście (1) i objętych obowiązkiem, w oparciu o typ produktu z tej samej listy, według ich objętości, wagi i liczby.
 • Proces jest zautomatyzowany od początku do końca dzięki zapewnieniu produkcji XML w standardach określonych w celu przesłania do systemu e-Deklaracje.
 • Czasochłonne procesy przygotowania danych są realizowane z jednego centrum za pośrednictwem systemu SAP.
 • Dzięki kompletnemu oświadczeniu w czasie rzeczywistym przedsiębiorstwa wypełniają zobowiązania prawne.
 • Wygoda tworzenia poziomu akceptacji w SAP.
 • Aktualizacje są dokładnie wykonywane przez nasze zespoły, które są w stałym kontakcie z TRA.

* Wszystkie rozwiązania SNI są certyfikowane przez SAP.

Rozwiązania SNI w zakresie e-fakturowania

Odtwórz wideo
Poznaj dodatki SAP SNI, aby zachować zgodność z obowiązkowymi przepisami dotyczącymi e-fakturowania na całym świecie

Udostępnij ten produkt