Szukaj
Close this search box.
Szukaj
Close this search box.

Indiach e-fakturowanie

Czym jest e-fakturowanie w Indiach?

E-faktury lub faktury elektroniczne to cyfrowe, odczytywane maszynowo wersje indyjskich faktur dotyczących podatku od towarów i usług (GST). Zostały one wprowadzone w celu ograniczenia zjawiska uchylania się od płacenia podatków.

 

Co to jest faktura GST?

Faktura GST jest rachunkiem za produkty lub usługi dostarczone klientowi przez dostawcę lub usługodawcę. Wskazuje ona konkretnie usługi i produkty, wraz z całkowitą kwotą transakcji, jak również podatek od towarów i usług, który został od nich naliczony.

 

Czy faktury elektroniczne są obowiązkowe?

Rada GST w Indiach zatwierdziła stopniowe wdrażanie e-fakturowania w celu raportowania faktur business-to-business (B2B) za pomocą systemu GST. Po raz pierwszy rozpoczęło się ono 1 stycznia 2020 roku na zasadzie dobrowolności.

 

Kto kwalifikuje się do e-fakturowania w Indiach?

Każdy podatnik może zaktualizować swoje oprogramowanie księgowe ERP, aby wystawiać e-faktury.

Zegar tyka dla pewnej kategorii indyjskich podatników. Obowiązkowe wysyłanie i regulacja kodów QR oficjalnie rozpoczęła się 1 października 2020 roku. Jednak rząd zezwolił na okres karencji do 1 listopada, aby umożliwić przedsiębiorstwom korzystanie z numerów rejestracyjnych faktur dla faktur wystawionych w październiku.

Wszystkie zarejestrowane firmy o przychodach z poprzedniego roku większych niż 500 crore Rs muszą być gotowe do wystawiania i raportowania faktur w elektronicznym formacie JSON. Oczekuje się, że w najbliższej przyszłości zostanie to rozszerzone na mniejsze firmy.

 

Kto jest zwolniony z e-faktury w Indiach?

Firmy o przychodach poniżej 500 crore są zwolnione z tego obowiązku. Należy zauważyć, że niektóre klasy zarejestrowanych podmiotów (firmy ubezpieczeniowe, firmy bankowe, instytucje finansowe, niebankowe instytucje finansowe, GTA, usługi transportu pasażerskiego itp.

 

Jak mogę włączyć e-fakturowanie GST?

  1. Raportowanie: Firmy odpowiedzialne wystawiają faktury elektroniczne i w pierwszym kroku przekazują je do Portalu Referencyjnego Faktur (IRP).
  2. Walidacja: Dla każdej pomyślnie wysłanej faktury IRP wygeneruje unikalny numer referencyjny faktury (IRN) i kod QR, który zostanie dołączony do e-faktury. Następnie system podpisze cyfrowo e-fakturę i zwróci ją do wystawcy.
  3. Fakturowanie: Na koniec wystawca wysyła fakturę z kodem QR zwróconym z portalu do odbiorcy, w formie papierowej lub PDF.

 

Kod QR będzie zawierał numer IRN oraz kilka ważnych parametrów faktury, takich jak numer GSTIN dostawcy i nabywcy, numer faktury, datę faktury, wartość faktury oraz całkowitą kwotę podatku. Pozwoli to na weryfikację offline za pomocą aplikacji mobilnej. Przedsiębiorcy nie muszą podawać numeru IRN osobno na fakturze, ponieważ jest on już wbudowany w kod QR.

 

Co więcej, wszystkie przesłane informacje o fakturze będą automatycznie wypełniane w deklaracjach GST podatników. Załącznik 1 zostanie wypełniony automatycznie po wystawieniu numeru IRN, a część A zostanie zaktualizowana, jeśli konieczne będzie wystawienie listu przewozowego (e-way bill). Załącznik 2 dla odbiorcy również zostanie automatycznie zaktualizowany.

Rozwiązania SNI w zakresie e-fakturowania

Odtwórz wideo
Poznaj dodatki SAP SNI, aby zachować zgodność z obowiązkowymi przepisami dotyczącymi e-fakturowania na całym świecie

Udostępnij ten produkt