Szukaj
Close this search box.
Szukaj
Close this search box.

E-fakturowanie B2G we Francji

Francja ogłosiła e-fakturowanie business-to-government (B2G) na początku 2017 roku. Wszyscy dostawcy dla podmiotów publicznych zostali zobowiązani do wystawiania i przesyłania faktur drogą elektroniczną od 2020 roku. Prawie wszyscy dostawcy będą musieli przesyłać swoje faktury za pośrednictwem Chorus Pro.

 

Co to jest Chorus Pro? 

Chorus Pro, który jest krajowym portalem fakturowania, pomaga wszystkim dostawcom sektora publicznego w składaniu faktur, śledzeniu statusu każdej faktury i monitorowaniu płatności, a wszystko to na tej samej platformie. Został on opracowany przez Agence pour l’Informatique Financière de l’État (AIFE), francuską publiczną agencję IT, wspieraną przez Ministerstwo Gospodarki i Finansów. Format faktury powinien być XML lub PDF.

 

Czy e-fakturowanie jest obowiązkowe we Francji? 

E-fakturowanie B2G stało się obowiązkowe w styczniu 2020 roku dla wszystkich władz publicznych. 

Duże firmy (zatrudniające ponad 5 000 pracowników) są prawnie zobowiązane od 2017 roku.

Średnie firmy (od 250 do 5 000 pracowników) są prawnie zobowiązane od 2018 roku.

Średnie małe firmy (zatrudniające od 10 do 250 pracowników) są prawnie zobowiązane od 2019 roku.

Bardzo małe firmy (zatrudniające mniej niż 10 pracowników) są prawnie zobowiązane od 2020 roku.

E-fakturowanie zostanie rozszerzone na transakcje B2B w 2023 roku.

 

Jak składać francuskie e-faktury

Podatnicy mogą składać swoje e-faktury na portalu Chorus Pro,

– za pośrednictwem sieci Peppol eDelivery, 

– poprzez elektroniczną wymianę danych (EDI), lub 

– za pomocą interfejsu programowania aplikacji (API).

 

Peppol upraszcza transgraniczną wymianę elektronicznych dokumentów biznesowych. Został on opracowany przez Unię Europejską i państwa stowarzyszone. Wysyłanie e-dokumentów i wiadomości lub łączenie sieci między sobą jest bezpieczniejsze i łatwiejsze dzięki Peppolowi.

Dostawcy będą musieli wybrać dostawcę punktu dostępowego Peppol, aby połączyć się z portalem i innymi uczestnikami sieci. („Połącz raz, połącz się ze wszystkimi”).

Ponadto portal umożliwia tworzenie i przesyłanie faktur w formacie PDF dla firm pracujących z niewielką liczbą faktur.

 

Francuskie rozwiązanie SNI w zakresie e-faktur

SNI oferuje rozwiązanie e-faktury zintegrowane z systemem SAP oraz portal zewnętrzny dla dostawców rządowych. 

 

Rozwiązanie SNI:

– łączy użytkowników z siecią Peppol, 

– wysyła faktury elektroniczne do portalu Chorus Pro w wymaganym formacie elektronicznym, oraz

– obsługuje wszystkie etapy procesu (ekstrakcja danych, mapowanie i przesyłanie).

Rozwiązania SNI w zakresie e-fakturowania

Odtwórz wideo
Poznaj dodatki SAP SNI, aby zachować zgodność z obowiązkowymi przepisami dotyczącymi e-fakturowania na całym świecie

Udostępnij ten produkt