Szukaj
Close this search box.
Szukaj
Close this search box.

Luksemburg FAIA

Co to jest SAF-T FAIA?

 

FAIA jest wersją SAF-T OECD zaimplementowaną w Luksemburgu dla celów kontroli VAT. Ma ona na celu digitalizację i standaryzację sprawozdawczości VAT.

 

Obowiązek stosowania SAF-t w Luksemburgu

Wdrożenie FAIA rozpoczęło się w 2011 roku. Obowiązkowe jest raportowanie na żądanie przed audytem dla firm zobowiązanych do przestrzegania podatku VAT. Próg sprawozdawczości w Luksemburgu to przychód 112 000 euro rocznie. Raportowane dane dotyczą z reguły roku obrachunkowego.

 

Luksemburski format SAF-T:

FAIA opiera się na formacie SAF-T OECD w wersji 2.0.

 

Luksemburskie wymogi dotyczące formatu SAF-t są następujące:

 

– Nagłówek

 

– Plik główny (konta księgi głównej, klienci, dostawcy)

 

– wpisy księgi głównej

 

– dokumenty źródłowe (faktury sprzedaży, faktury zakupu)

 

Zasadniczo format to XML. Istnieją trzy schematy FAIA:

Schemat FAIA_v2.01_full.xsd lub FAIA Full Schema: dla większości firm posiadających pakiety oprogramowania do prowadzenia pełnej księgowości. Należy go stosować, gdy używany system jest zintegrowany, tzn. gdy moduł księgowy, moduł fakturowania, moduł zarządzania zapasami itp. stanowią jeden system.

 

Schemat FAIA_v2.01_reduced_version_A lub FAIA Reduced: dla firm korzystających z oddzielnego oprogramowania księgowego i fakturującego. Należy go stosować, gdy zintegrowane są tylko moduł księgowy i moduł fakturowania.

 

 

Schemat FAIA_v2.01_reduced_version_B lub FAIA Reduced B: tylko przy użyciu oprogramowania księgowego. Schemat ten należy stosować, gdy istnieje tylko moduł księgowy. (Pozostałe bazy danych muszą być wówczas możliwe do wyeksportowania w formacie delimitowanym i strukturalnym, zapewniając istnienie klucza referencyjnego między księgowością a pozostałymi różnymi bazami danych.

 

 

Pola i opisy XML

 

Generalnie, wszystkie pola, elementy, obecne w systemie podatnika muszą być zawarte w pliku FAIA, nawet jeśli są zakwalifikowane jako opcjonalne. W związku z tym:

  • Jeżeli pole jest wymagane i używane w systemie, musi być zawarte w pliku (muszą być obecne znaczniki XML)
  • Jeżeli pole jest obowiązkowe, ale nie jest używane w systemie, musi być również zawarte w pliku (muszą być obecne znaczniki XML)
  • Jeżeli pole jest opcjonalne i używane w systemie, musi być dołączone do pliku (muszą być obecne znaczniki XML)
  • Jeśli pole jest opcjonalne, ale nie jest używane w systemie, nie powinno być zawarte w pliku (znaczniki XML nie mogą być obecne)

 

Header 

Element Header będzie zawierał ogólne informacje o podatniku, jak również informacje o eksporcie do formatu FAIA.

 

MasterFiles

Element MasterFile będzie zawierał różne unikalne elementy, które będą używane w strukturze pliku

 

GeneralLedgerEntries

Element ten będzie zawierał operacje księgowe odpowiadające określonemu okresowi. Gdy administracja żąda pliku FAIA do kontroli, eksport będzie odnosił się do zamkniętego roku finansowego, którego kwoty będą stałe i nie będą podlegały modyfikacji. Ogólnie rzecz biorąc, wniosek będzie odnosił się do całego roku finansowego rozpoczynającego się 01/01 i kończącego się 31/12.

 

SourceDocuments

Element SourceDocuments będzie zawierał szczegóły dotyczące faktur wejściowych i wyjściowych, płatności, przepływu towarów oraz AssetsTransaction.

 

Jak dodatek SNI SAP może pomóc w pracy z FAIA?

Dodatek SNI pomaga w pobieraniu danych klienta, a następnie mapowaniu i przetwarzaniu tych danych w celu konwersji do pliku XML na żądanie rządu. Ponieważ SNI przywiązuje wagę do spójności danych, procesy pobierania danych i transformacji XML są wykonywane w systemie SAP klienta.

SNI SAF-T i rozwiązania w zakresie sprawozdawczości VAT

Odtwórz wideo
Odkryj dodatki SAP SNI, aby pozostać w zgodzie z przepisami SAF-T i VAT na całym świecie.

Udostępnij ten produkt