Szukaj
Close this search box.
Szukaj
Close this search box.

Filipiny e-Faktura/e-Pokwitowanie

Na Filipinach fakturowanie elektroniczne jest regulowane przez Urząd Skarbowy (BIR) w ramach reformy podatkowej na rzecz przyspieszenia i włączenia społecznego(TRAIN). Wdrożenie elektronicznego fakturowania jest zaplanowane etapowo po programie pilotażowym w lipcu 2022 r. Od 1 lipca 2022 roku 100 największych podatników w kraju musiało zastosować się do elektronicznego fakturowania. W 2023 r. przewiduje się, że większa liczba podatników będzie musiała zacząć korzystać z portalu systemu EIS, za pośrednictwem którego faktury i 

e-paragony są przesyłane za pomocą dedykowanego API. Jest nadzieja, że wdrożenie e-fakturowania pomoże przedsiębiorcom uprościć sprawozdawczość podatkową, zmniejszyć kosztowne procesy ręcznego i papierowego wystawiania faktur oraz zaoszczędzić czas.

 

Zakres systemu e-fakturowania

Mandat wymaga elektronicznego wystawiania faktur (B2B), paragonów (B2C) oraz not uznaniowych i obciążeniowych. Do wystawiania faktur elektronicznych zobowiązani są podatnicy, którzy zajmują się eksportem towarów i/lub usług lub handlem elektronicznym, a także duzi podatnicy. Wdrożenie systemu EIS rozpoczęło się 1 lipca 2022 r. fazą pilotażową, która obejmuje 100 największych podatników w kraju. Oczekuje się dalszych komunikatów dotyczących wdrożenia systemu pilotażowego.

 

Szczegóły techniczne systemu e-faktur

Wystawione dokumenty elektroniczne są przekazywane poprzez platformę EIS ręcznie lub za pomocą współdzielonego API. Faktury są tworzone z podpisem cyfrowym i przekazywane do urzędów w formacie JSON. Po dacie wystawienia podatnicy mają trzy dni na złożenie raportów zbliżonych do rzeczywistych. E-faktury muszą być archiwizowane przez 10 lat.

 

System e-fakturowania EIS

Na Filipinach opracowano elektroniczny system fakturowania/odbioru (EIS) w celu przechowywania i przetwarzania wymaganych danych dotyczących sprzedaży, które podatnicy przekazują drogą elektroniczną i zgłaszają do BIR. Portal EIS jest internetowym narzędziem dla podatników do wystawiania e-pokwitowań i e-faktur ze swoich komputerowych systemów księgowych (CAS) i/lub systemów punktów sprzedaży (POS). Podatnicy muszą być upoważnieni przez rząd przed wysłaniem e-faktury (B2B) lub e-paragonu (B2C), ponieważ tylko upoważnieni podatnicy mają dostęp do portalu EIS. Podatnicy muszą ubiegać się o autoryzację poprzez portal certyfikacyjny EIS. Ponadto podatnicy muszą ubiegać się o Pozwolenie na Przesyłanie (PTT), aby móc przesyłać dane o sprzedaży do EIS.

 

W jaki sposób SNI może Ci pomóc?

Rozwiązanie add-on(dodatku)  SNI umożliwia pobieranie danych w systemie SAP, mapowanie i przetwarzanie danych, a następnie przekształcenie ich w wymagany format JSON w rozwiązaniu add-on(dodatku) SNI SAP do elektronicznej wymiany faktur. Kompleksowe rozwiązanie add-on firmy SNI zapewnia podatnikom zautomatyzowane przesyłanie faktur elektronicznych.

Rozwiązania SNI w zakresie e-fakturowania

Odtwórz wideo
Poznaj dodatki SAP SNI, aby zachować zgodność z obowiązkowymi przepisami dotyczącymi e-fakturowania na całym świecie

Udostępnij ten produkt