Szukaj
Close this search box.
Szukaj
Close this search box.

Polska Whitelist (Biała Lista)

Co to jest Polska Biała Lista?

Elektroniczna baza danych podatników zarejestrowanych jako podatnicy VAT w Polsce.

 

Co zawiera baza danych Polskiej Białej Listy?

Elektroniczna baza VAT zawiera informacje o kontrahentach takie jak: nazwa firmy, adres, numer NIP, status rejestracji VAT, data rejestracji. Ponadto, zawiera numery rachunków bankowych, które wszyscy podatnicy zgłaszają do urzędu skarbowego (poprzez złożenie formularza NIP-8 lub NIP-2).

 

Jaka jest funkcja rejestru?

E-rejestr umożliwia płatnikowi vat zarejestrowanemu w Polsce sprawdzenie statusu VAT swojego kontrahenta oraz informacji o jego rachunku bankowym. Jest to przydatne do skutecznej obrony przed odliczeniem podatku naliczonego oraz do zachowania należytej staranności w przypadku oszustwa w podatku VAT.

 

Jaki jest termin wprowadzenia obowiązku stosowania Polskiej Białej Listy?

Wejdzie ona w życie z dniem 1 września 2019 r. Nie ma jednak wyraźnego obowiązku weryfikowania przez podatników rachunków bankowych kontrahentów za pośrednictwem Białej Listy. Ale nowe przepisy nakładają obowiązek wykonywania przelewów bankowych z wykorzystaniem rachunków bankowych wpisanych do e-rejestru w odniesieniu do wszystkich transakcji między przedsiębiorcami, których wartość przekracza 15.000 zł z VAT.

 

Sankcje za nieprzestrzeganie zasad Polskiej Białej Listy

Sankcje za dokonywanie płatności na rachunki bankowe niewpisane do e-rejestru (w dacie zlecenia przelewu) weszły w życie 1 stycznia 2020 r.

 

  • Dla podatku VAT: będzie solidarna odpowiedzialność za nierozliczony przez dostawcę VAT należny (do wysokości kwoty VAT na fakturze);
  • W przypadku podatków dochodowych: wydatki nie będą zaliczane do kosztów uzyskania przychodów.

 

Jak można uniknąć sankcji?

 

Sankcji można uniknąć w dwóch sytuacjach:

  • przy dokonywaniu przelewu w ramach split payment (anulowana zostanie tylko sankcja z tytułu współodpowiedzialności za VAT), oraz;
  • gdy w ciągu 3 dni od dokonania przelewu do urzędu skarbowego zostanie złożone zawiadomienie (z danymi rachunku bankowego, na który dokonano płatności).

 

Czy możliwa jest masowa weryfikacja?

 

Istnieje opcja umożliwiająca masową weryfikację danych w Białej Liście. Ministerstwo Finansów opublikowało specyfikację tzw. „pliku płaskiego”. Plik ten, aktualizowany codziennie, zawiera zaszyfrowane dane o rachunkach bankowych przypisanych do poszczególnych numerów NIP. Plik płaski pozwoli więc jedynie na sprawdzenie, czy dane pary NIP i numer rachunku bankowego znajdują się na Białej Liście. Nie będzie możliwe np. wyszukanie numerów rachunków bankowych na podstawie nazw firm.

 

Jak SNI może pomóc klientom w dostosowaniu się do wymogów polskiej Białej Listy?

 

Dodatek SNI pozwala na sprawdzanie codziennych aktualizacji Białej Listy dokonywanych przez polski urząd skarbowy. SNI wykorzystuje do tego metodę plików płaskich. Dodatek SNI pozwala na wyodrębnienie danych podstawowych dla polskich numerów VAT i kont bankowych oraz sprawdzenie sytuacji podatników z rządowej Białej Listy. Pozwala również na nakładanie lub zwalnianie blokad płatności, zarówno ręcznie, jak i automatycznie. Kontrola ta może być również zautomatyzowana dzięki ustawieniu zadań wsadowych.

Rozwiązania kontroli SNI VIES & VAT

Odkryj dodatki SAP SNI, aby zachować zgodność z przepisami VIES i VAT Check

Udostępnij ten produkt