Ara
Close this search box.
Ara
Close this search box.

Fransa B2G (İşletmeden Devlete) e-Faturalandırma

Fransa’da B2G (İşletmeden Devlete) e-faturalandırma

Fransa, 2017’nin başlarında işletmeden devlete (B2G) e-faturalandırma uygulamasını duyurmuştur. Kamu kuruluşlarına tedarikte bulunan tüm tedarikçilerin, 2020’den itibaren faturalarını elektronik olarak düzenlemeleri ve sunmaları gerekmektedir. Neredeyse tüm tedarikçiler, faturalarını Chorus Pro aracılığıyla göndermek zorunda kalacaktır. 

 

Chorus Pro nedir? 

Ulusal faturalandırma portalı olan Chorus Pro, tüm kamu sektörü tedarikçilerinin aynı platform üzerinden faturalarını göndermelerine, herhangi bir faturanın durumunu izlemelerine ve ödemeleri takip etmelerine yardımcı olur. Bu portal, Ekonomi ve Maliyet Bakanlığı tarafından desteklenen Fransız kamu BT kurumu Agence pour l’Informatique Financière de l’État (AIFE) tarafından geliştirilmiştir. Fatura formatı, XML veya PDF olmalıdır.

 

Fransa’da e-Faturalandırma zorunlu mu? 

B2G (İşletmeden Devlete) e-faturalandırma, Ocak 2020’de tüm kamu kurumları için zorunlu hale gelmiştir. 

Büyük şirketler (5.000’den fazla çalışanı bulunan), 2017 yılından beri bu yasal yükümlülüğe tabidir. 

Orta ölçekli şirketler (250 ila 5.000 çalışan), 2018 yılından beri yasal olarak yükümlü kılınmıştır. 

Orta-küçük şirketler (10 ila 250 çalışan), 2019 yılından itibaren yasal olarak bunu yapmakla yükümlü kılınmıştır.

Çok küçük şirketler (10’dan az çalışanı olan), 2020 yılından beri bu yasal yükümlülüğe tabidir. 

E-Faturalandırma, 2023 yılında B2B (işletmeler arası) işlemleri kapsayacak şekilde genişletilecektir. 

 

Fransız e-Faturaları nasıl gönderilir?

Vergi mükellefleri, e-Faturalarını; 

  • Peppol e-Dağıtım Ağı aracılığıyla;
  • elektronik veri değişimi (EDI) yoluyla; veya 
  • bir uygulama programlama arayüzü (API) aracılığıyla 

Chorus Pro portalına iletebilir.

Peppol, elektronik ticari belgelerin sınır ötesi değişimini basitleştirir. Avrupa Birliği ve ilişkili devletler tarafından geliştirilmiştir. Peppol ile e-belgeleri ve iletileri göndermek veya ağları birbirine bağlamak daha kolay ve daha güvenli. 

Tedarikçilerin, portala ve ağdaki diğer katılımcılara bağlanmak için bir Peppol Erişim Noktası (Özel Entegratör) sağlayıcısını seçmeleri gerekecektir (‘Bir kez bağlan, tümüne bağlan’.).

Ayrıca portal, az sayıda faturayla çalışan şirketler için faturaların PDF formatında oluşturulmasına ve yüklenmesine olanak tanımaktadır. 

 

SNI’nin Fransız e-Fatura çözümü 

SNI, devlet tedarikçisi şirketlere SAP ile entegre edilmiş bir e-fatura çözümünün yanı sıra bir harici portal çözümü de sunar. 

 

SNI’nin çözümü:

  • kullanıcıları Peppol ağına bağlar; 
  • elektronik faturaları gereken elektronik formatta Chorus Pro portalına gönderir; ve 
  • süreçteki tüm adımları (veri çıkarma, haritalama ve iletim) yönetir.

SNI e-Fatura Çözümleri

Videoyu oynat
Dünya genelindeki zorunlu e-Fatura düzenlemeleriyle uyumlu kalmak için SNI’nin SAP Eklentilerini keşfedin:

Bu ürünü paylaşın: