Ara
Close this search box.
Ara
Close this search box.

Yunanistan myDATA

Yunanistan’daki myDATA nedir? 

Yunanistan hükümeti, 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren zorunlu elektronik fatura raporlamasını uygulayacak. Bu amaçla Yunanistan Bağımsız Kamu Gelirleri Kurumu (A.A.D.E), myDATA portalını oluşturmuştur.

 

Yunanistan’ın myDATA (Dijital Muhasebe ve Vergi Uygulamam) platformu aracılığıyla AADE:

 • gelir ve gider oluşturan tüm şirket işlemlerini izleyecek; ve 
 • tüm vergilendirilebilir veya mali sonuçları kaydedecektir. 

Bu sistem, Yunanistan’daki vergi mükelleflerine ait iki elektronik muhasebe defterinden (e-books = e-defterler) oluşmaktadır. Mükellefler, kendi özet belgeleri, sınıflandırmaları ve muhasebe mutabakat belgelerini elektronik XML formatında myDATA’ya bildirir. Bunun sonucunda elektronik defterler, özet defteri ve analitik kayıtlar defteri güncellenir. 

 1. Analitik kayıtlar defteri, gelir ve gider belgelerine ilişkin verilerin kaydedildiği, belgelerin sınıflandırılmasının yapıldığı ve son olarak, her yıl vergi sonuçlarının ve mali sonuçların hesaplanması için gereken muhasebe kayıtlarının kaydedildiği yerdir. 
 2. Özet defteri, aylık ve haftalık şirket sonuçlarının raporlandığı yerdir. 

 

Düzenleyiciler ve alıcılar tarafından ne tür belgeler rapor edilmelidir? 

Üç ana belge türü mevcuttur: 

 1. Özet belgeler: Düzenleyici, düzenlenen tüm belgelerin (B2B (İşletmeler Arası)-B2G (İşletmeden Devlete)- B2C (İşletmeden Tüketiciye)- Toptan ve Perakende) özetini göndermekle yükümlüdür. Alıcı, sadece aşağıdaki belgelerin özetini gönderir: 
 • perakende belgeleri; 
 • Yunan Muhasebe İlkelerine uymak zorunda olmayan şirketlerden (Yunanistan dışındaki şahıslar veya yabancı şirketler gibi) mal ve hizmet alımıyla ilgili belgeler; 
 • sadece düzenleyicinin son tarihi kaçırmış olması durumunda, Yunan Muhasebe İlkelerine uymak zorunda olan bir düzenleyiciden mal ve hizmet alımıyla ilgili belgeler.

2. Sınıflandırmalar: Özet belgelerin mal ve hizmet alımları ve satışları olarak sınıflandırılması. Hem düzenleyici hem de alıcı, bunu sunmak zorundadır. 

3. Muhasebe mutabakat kayıtları: Bordro, amortisman ve gelir ve gider mutabakat belgeleri gibi vergi sonuçlarını hesaplamak için gereken belgeler. Hem düzenleyici hem de alıcı, bunu sunmak zorundadır. 

 

Kimler, myData vergi platformunu kullanmak zorundadır?

Yunan Muhasebe Standartlarına göre muhasebe kayıtları tutan tüm şirketler, buna uymak zorunda olacaktır. Yerleşik olmayan şirketler, kapsam dışı olacaktır. 

 

myDATA’ya raporlama yöntemleri 

Özet belgeleri; 

 1. doğrudan ERP muhasebe yazılımınızdan
 2. bir hizmet sağlayıcı aracılığıyla; 
 3. çevrimiçi formu elle doldurarak (az sayıda belge için); veya 
 4. elektronik vergi kayıt defterlerini kullanarak (sadece perakende belgeleri için) gönderebilirsiniz.

Sınıflandırmaları ve mutabakat belgelerini 

 1. doğrudan ERP muhasebe yazılımınızdan; veya 
 2. çevrimiçi formu ele doldurarak gönderebilirsiniz.

 

E-fatura gönderimi ne zaman başlar? 

Gerçek zamanlı elektronik fatura raporlaması, e-faturaları düzenlemek için ERP muhasebe sistemlerini kullanan veya faturaları portal üzerinde manuel olarak oluşturan şirketler için 1 Ocak 2021 tarihinde başlıyor. Mutabakat hesabı kayıtlarını göndermek için son tarih, gelir vergisi beyannamelerini sunmak için öngörülen son tarihle aynı olacaktır. Bunun aksine bordro beyannameleri, maaş ve ücretlere ilişkin stopaj vergisi beyannamesinin sunulması için öngörülen son tarihe kadar gönderilecektir. 

 

Yunanistan’da e-faturalandırma ve e-defter tutma zorunlu mu? 

MyDATA e-defter düzenlemeleri, tedarikçiler ve alıcılar arasındaki mevcut faturalandırma süreçlerini değiştirmeyecektir. Vergi mükellefleri, kâğıt ve PDF fatura düzenlemeye devam edebilir. Bu düzenleme, faturalar, alacak dekontları, irsaliyeler, perakende makbuzları ve tedarikçilerin veya alıcıların düzenlediği diğer muhasebe belgelerinin özet verilerini içeren elektronik XML formatlı belgelerin raporlanmasını zorunlu kılacaktır. Dolayısıyla faturalandırmayı anlamak önemlidir; ayrıca myDATA e-defter e-fatura raporlaması, Yunanistan’da ayrı bir süreç olarak kalacaktır.

 

SNI, myDATA e-defter Yunanistan sistemine nasıl yardımcı olabilir? 

SNI myDATA SAP eklentisi: 

 • SAP’de düzenlenen tüm e-belgelerin otomatik bir biçimde ve gerçek zamanlı olarak raporlanmasını yönetecektir. 
 • myDATA’dan fatura verilerini SAP sistemine çıkaracaktır.
 • Benzersiz fatura numaralarını (MARK’lar), gider ve harcama belgelerine aktaracaktır. 
 • Tüm gelir ve gider belgelerini sınıflandıracak ve gönderecektir. 
 • Vergi sonuçları ve mali sonuçlar için gereken tüm muhasebe mutabakat belgelerini iletecektir. 

Tek bir parça yazılım, tüm adımları gerçekleştirebilecek kapasiteye sahip olup, uyumlu kalmanızı sağlar. Ayrıca iş süreçlerinizde önemli zaman ve maliyet tasarrufu sağlar. 

Bir uçtan uca çözüm: dijital vergi raporlamasının üç ana bileşenin üçü de tek bir SAP eklentisi içinde sunulmaktadır.

İlk olarak süreç, gereken veri alımıyla başlar. Ardından, alınan bu verilerin vergi dairesi tarafından talep edilen format için hazırlanması amacıyla haritalanarak eşleştirilmesi ve işlenmesi gerekir. Son olarak bu dönüştürülen veriler, myDATA Yunanistan portalına iletilecektir. SNI eklentisi çözümleri, bu üç ana bileşenin üçünü de tek bir SAP eklentisi çözümü içinde sunmaktadır; yani bir harici üçüncü tarafı görevlendirmenize gerek yoktur. 

SNI Fatura Raporlama Çözümleri

Videoyu oynat

Dünyanın dört bir yanındaki fatura raporlama düzenlemelerine uyumlu kalmak için SNI’nin SAP Eklentilerini keşfedin.

Bu ürünü paylaşın: