Ara
Close this search box.
Ara
Close this search box.

Hindistan e-Faturalandırma

Hindistan’da e-faturalandırma nedir? 

E-faturalar veya elektronik faturalar, Hindistan’ın Mal ve Hizmet Vergisi (GST) faturalarının dijital, makine tarafından okunabilir versiyonlarıdır. Bu faturalar, vergi kaçakçılığını azaltmak amacıyla uygulamaya geçirilmiştir. 

 

GST faturası nedir?

Bir GST faturası, bir tedarikçi veya hizmet sağlayıcı tarafından bir müşteriye sunulan veya sağlanan ürün veya hizmetlere ilişkin bir faturadır. Özellikle toplam işlem tutarıyla birlikte hizmet ve ürünleri ve ayrıca bunlar üzerinden uygulanan mal ve hizmet vergisini belirtir. 

 

Elektronik faturalar zorunlu mu?

Hindistan’ın GST Konseyi, GST sistemi kullanılarak işletmeler arası (B2B) faturaların raporlanmasına yönelik e-faturalandırmanın aşamalı bir şekilde uygulanmasını onaylamıştır. Bu uygulama, ilk kez 1 Ocak 2020 tarihinde isteğe bağlılık esasına göre başlatılmıştır. 

 

Hindistan’da e-faturalandırma için kimler uygun?

Her vergi mükellefi, ERP muhasebe yazılımıe-faturalar düzenleyecek şekilde güncelleyebilir. 

Bir kategorideki Hintli vergi mükellefleri için zaman daralmaya başladı. Zorunlu gönderim ve QR kodu düzenlemesi, resmi olarak 1 Ekim 2020 tarihinde başladı. Buna karşılık hükümet, işletmelerin Ekim’de düzenlenen faturalar için fatura kayıt numaralarını kullanabilmelerini sağlamak için 1 Kasım tarihine kadar bir süre tanımıştır. 

Geçen yılki geliri 500 crore Rupiden fazla olan tüm kayıtlı işletmeler, faturaları elektronik JSON formatında düzenlemeye ve rapor etmeye hazır olmalıdır. Bunun yakın gelecekte daha küçük şirketleri de kapsayacak şekilde genişletilmesi bekleniyor. 

 

Hindistan’da kimler e-faturadan muaf?

Gelirli 500 crore Rupiden az olan işletmeler muaftır. Bazı belirli kayıtlı tüzel varlık sınıflarının (sigorta şirketleri, bankacılık şirketleri, finansal kuruluşlar, bankacılık dışı finans kuruluşları, GTA’lar (mal nakliye ajansları), yolcu taşımacılığı hizmetleri, vb.) da muaf olduğu göz önünde bulundurulmalıdır. 

 

GST e-faturalandırmayı nasıl etkinleştiririm? 

1) Raporlama: Sorumlu şirketler, birinci adım olarak elektronik faturaları düzenler ve Fatura Referans Portalına (IRP) iletir. 

2) Doğrulama: IRP, her başarılı gönderim için, e-faturaya iliştirilecek olan bir benzersiz Fatura Referans Numarası (IRN) ve bir QR kodu üretecektir. Ardından sistem, e-faturayı dijital olarak imzalayacak ve düzenleyene iade edecektir. 

3) Faturalama: Son olarak düzenleyen, portaldan iade edilen QR kodlu faturayı, bir kâğıt veya PDF kopyası olarak alıcıya gönderir. 

QR kodu, IRN’yi ve tedarikçinin ve alıcının GSTIN numaraları, fatura numarası, fatura tarihi, fatura değeri ve toplam vergi tutarı gibi faturayla ilgili bazı önemli parametreleri içerecektir. Bu, mobil uygulama ile çevrimiçi doğrulamaya olanak tanıyacaktır. IRN, zaten QR kodunun içine gömülü olduğundan; İşletmelerin IRN’yi fatura üzerinde ayrıca belirtmelerine gerek yoktur. 

Ayrıca gönderilen tüm fatura bilgileri, vergi mükelleflerinin GST beyannamelerinde otomatik olarak doldurulacaktır. Ek 1, IRN düzenlendiğinde otomatik olarak doldurulacak ve bir e-irsaliyenin düzenlenmesi gerektiğinde, Bölüm A güncellenecektir. Alıcının Ek 2 belgesi de kendiliğinden güncellenecektir. 

SNI e-Fatura Çözümleri

Videoyu oynat
Dünya genelindeki zorunlu e-Fatura düzenlemeleriyle uyumlu kalmak için SNI’nin SAP Eklentilerini keşfedin:

Bu ürünü paylaşın: