Ara
Close this search box.
Ara
Close this search box.

Filipinler e-Fatura/e-Makbuz

Filipinler’de elektronik faturalandırma, Hızlandırma ve Kapsayıcılık için Vergi Reformu (TRAIN) Yasası uyarınca İç Gelirler Bürosu (BIR) tarafından düzenlenmektedir. Elektronik fatura uygulamasının, Temmuz 2022’de gerçekleştirilen bir pilot programın ardından aşamalı bir yaklaşımla uygulanması planlanmaktadır. 1 Temmuz 2022’den itibaren ülkedeki en büyük 100 vergi mükellefi için, elektronik fatura uygulamasına uyma zorunluluğu getirilmiştir. 2023’te daha fazla vergi mükellefinin faturalar ve e-makbuzların özel bir API aracılığıyla iletildiği EIS sistem portalını zorunlu olarak kullanmaya başlaması bekleniyor. E-fatura uygulamasının işletmelerin vergi raporlamasını basitleştirmesine, pahalı manuel ve kâğıda dayalı fatura işlem ve süreçlerini azaltmasına ve zaman kazanmasına yardımcı olması umuluyor.

 

e-Fatura Sisteminin kapsamı

Bu zorunluluk, faturalar (B2B – işletmeler arası), makbuzlar (B2C – işletmeden tüketiciye) ve borç ve alacak senetlerinin elektronik olarak düzenlenmesini gerektiriyor. Büyük vergi mükelleflerinin yanı sıra, mal ve/veya hizmet ihracatı veya e-ticaret ile uğraşan mükellefler, elektronik faturalar düzenlemek zorunda. EIS sisteminin kullanımı Temmuz 2022 tarihi itibariyle Filipinler’deki en büyük vergi mükelleflerini kapsayacak şekilde  pilot aşamasıyla başlamıştır. Vergi dairesinin pilot sistemin uygulanmasına ilişkin yeni duyurular yayımlaması beklenmektedir.

 

e-Fatura Sisteminin Teknik Detayları

Düzenlenen elektronik belgeler, EIS platformu üzerinden manuel olarak veya paylaşılan API aracılığıyla gönderilir. Faturalar, dijital imza ile oluşturulur ve JSON formatında yetkili makamlara iletilir. Düzenleme tarihinden sonra vergi mükellefleri, gerçek zamanlı raporlamaya yakın olarak üç gün içinde faturalarını göndermek zorundadır. E-Faturalar, 10 yıl süreyle saklanıp arşivlenmelidir. 

 

e-Fatura Sistemi EIS

Filipinler’de Elektronik Fatura/Makbuz Sistemi (EIS), vergi mükelleflerinin elektronik olarak iletip BIR’e bildirdikleri gerekli satış verilerini saklamak ve işlemek üzere geliştirilmiştir. EIS portalı, vergi mükelleflerinin kendi bilgisayarlı muhasebe sistemlerinden (CAS) ve/veya satış noktası (POS) sistemlerinden e-Makbuz ve e-Fatura düzenlemelerini sağlaman web tabanlı bir araçtır. Yalnızca yetkili vergi mükelleflerinin EIS portalına erişmesine izin verildiğinden, mükelleflerin e-Fatura (B2B) veya e-Makbuz (B2C) göndermeden önce devlet tarafından yetkilendirilmiş olması zorunludur. Vergi mükellefleri, bu izin için EIS sertifikasyon portalı üzerinden başvuruda bulunmalıdır. Ayrıca mükelleflerin satış verilerini EIS’e aktarabilmeleri için İletim İzni (PTT) başvurusunda bulunmaları gereklidir. 

 

SNI Size Nasıl Yardımcı Olabilir?

SNI’nin eklenti çözümü, SAP sistemindeki verilerinizi bulup çıkarmanızı, bu verileri haritalayıp eşleştirmenizi ve işlemenizi ve ardından söz konusu verileri elektronik fatura değişimi için SNI SAP eklentisi çözümünde gereken JSON formatına dönüştürmenizi sağlar. SNI’nin uçtan uca eklenti çözümü, vergi mükelleflerine otomatik elektronik fatura iletimi olanağını sunar. 

SNI e-Fatura Çözümleri

Videoyu oynat
Dünya genelindeki zorunlu e-Fatura düzenlemeleriyle uyumlu kalmak için SNI’nin SAP Eklentilerini keşfedin:

Bu ürünü paylaşın: