Ara
Close this search box.
Ara
Close this search box.

SAF-T Lüksemburg (FAIA)

SAF-T FAIA nedir?

 

FAIA, Lüksemburg’da KDV denetimi amaçları için uygulanan OECD’nin bir SAF-T versiyonudur. KDV raporlamasını dijitalleştirmeyi ve standartlaştırmayı amaçlar. 

 

Lüksemburg’da SAF-t kullanma zorunluluğu 

FAIA’nın uygulanmasına 2011’de başlanmıştır. KDV uyum yükümlülükleri olan şirketler için bir denetimden önce talep üzerine rapor vermek zorunludur. Lüksemburg’daki raporlama eşiği, yıllık 112,000 € gelirdir. Rapor edilen veriler, genellikle bir muhasebe yılına aittir.

 

Lüksemburg SAF-T formatı:

FAIA, OECD’nin SAF-T Versiyon 2.0’ına dayanır. 

Lüksemburg SAF-t gereklilikleri aşağıda belirtilmektedir: 

– Başlık

– Masterfile (Ana dosya) (Defteri Kebir Hesapları, Müşteriler, Tedarikçiler)

– Defteri Kebir Girişleri 

– Kaynak Belgeler (Satış Faturaları, Satın Alma Faturaları)

Esasen format, XML’dir. Üç FAIA şeması mevcuttur:

FAIA_v2.01_full.xsd şeması veya FAIA Tam Şema: tam muhasebe yazılımı paketleri olan şirketlerin çoğunluğu için. Kullanılan sistem entegre edildiğinde; yani, muhasebe modülü, faturalama modülü, envanter/stok yönetimi modülü, vb. tek bir sistem haline geldiğinde kullanılacaktır.

FAIA_v2.01_reduced_version_A şeması veya FAIA Kısaltılmış şema: ayrı muhasebe ve faturalama yazılımları kullanan işletmeler için. Muhasebe modülü ve faturalama modülü entegre edildiğinde kullanılacaktır. 

FAIA_v2.01_reduced_version_B veya FAIA Kısaltılmış B şeması: sadece muhasebe yazılımı kullanılır. Bu şema, sadece bir muhasebe modülünün mevcut olduğu durumlarda kullanılacaktır. (Diğer veritabanları, daha sonra sınırlandırılmış ve yapılandırılmış bir formatta dışa aktarılabilmeli ve muhasebe ile diğer farklı veritabanları arasında bir referans anahtarı olması sağlanmalıdır).

 

XML Alanları ve Tanımları 

Genel olarak, vergiye tabi kişinin sisteminde mevcut tüm alanlar ve öğeler, isteğe bağlı olarak nitelendirilse dahi, FAIA dosyasına eklenmelidir. Dolayısıyla: 

  • Sistemde bir alan gerekli ve kullanılıyor ise; dosyaya eklenmelidir (XML etiketleri mevcut olmalıdır)
  • Sistemde bir alan zorunlu ise, fakat kullanılmıyorsa; bu alan da dosyaya eklenmelidir (XML etiketleri mevcut olmalıdır)
  • Sistemde bir alan isteğe bağlı ve kullanılıyor ise; dosyaya eklemelidir (XML etiketleri mevcut olmalıdır)
  • Sistemde bir alan isteğe bağlı ise, fakat kullanılmıyorsa; dosyaya eklenmemelidir (XML etiketleri mevcut olmamalıdır)

 

Header (Başlık) 

Başlık öğesi, vergiye tabi kişi hakkındaki genel bilgileri ve ayrıca FAIA formatına dışa aktarımla ilgili bilgileri içerecektir. 

 

MasterFiles (Ana Dosyalar)

MasterFile (Ana Dosya) öğesi, dosya yapısında kullanılacak farklı benzersiz öğeleri içerecektir. 

 

GeneralLedgerEntries (Defteri Kebir Girişleri)

Bu öğe, belirlenmiş bir döneme karşılık gelen muhasebe işlemlerini içerecektir. İdare, kontrol için bir FAIA dosyasını istediğinde; dışa aktarım, tutarları sabit olacak ve artık hiçbir değişikliğe tabi olmayacak olan kapatılmış bir mali yıl ile ilgili olacaktır. Genel olarak bu talep, 01/01 tarihinde başlayan ve 31/12 tarihinde sona eren tam bir mali yıl ile ilgili olacaktır. 

 

SourceDocuments (Kaynak Belgeler) 

SourceDocuments (Kaynak Belgeler) öğesi, girdi ve çıktı faturaları, ödemeler, mal hareketleri ve Varlık İşlemleriyle ilgili ayrıntıları içerecektir. 

 

SNI SAP eklentisi, FAIA konusunda size nasıl yardımcı olabilir?

SNI eklentisi çözümü, müşterinin verilerini almanıza ve ardından bu verileri hükümetin talebi üzerine XML dosyasına dönüştürebilmek için eşleştirmenize ve işlemenize yardımcı olur. SNI, veri tutarlılığına önem verdiğinden; veri alma ve XML dönüştürme süreçleri, müşterinin SAP’sinde tamamlanır.

SNI SAF-T & KDV Raporlama Çözümleri

Videoyu oynat
Dünya genelindeki SAF-T ve KDV Raporlama düzenlemeleriyle uyumlu kalmak için SNI’nin SAP Eklentilerini keşfedin.

Bu ürünü paylaşın: