Ara
Close this search box.
Ara
Close this search box.

Polonya JPK VDEK

Polonya SAF-T: JPK VDEK, JPK VAT ve diğer JPK dosyaları

Tek Tip Kontrol Dosyası (JPK), bir ticari işletmenin BT sistemlerinden (doğrudan veri dışa aktarımı yoluyla) üretilen ve belirli bir dönem için ticari faaliyetlere ilişkin bilgileri içeren bir veri kümesidir. Polonya JPK’nin özel bir düzeni ve biçimi (XML şeması) vardır. Sadece elektronik versiyonda gönderilir.

Beyannameli Yeni JPK_VAT (JPK_VDEK)

(Tüm mükellefler için 1 Ekim 2020’den başlayan dönemler için)

Hükümet, yakın zamanda Polonya’da KDV Beyannameleri için yeni Saf-t belgesiyle ilgili zorunluluğu duyurmuştur. Polonya’daki mükellefler, artık ayrı JPK_VAT bilgileri ve ayrı bir KDV beyannamesi (VAT-7 veya VAT-7K) göndermeyecek. 1 Ekim 2020 tarihinden itibaren hem KDV beyannamesiyle ilgili verileri hem de işlemsel KDV kayıtlarını içeren beyannameli yeni JPK VAT (JPK KDV) adlı tek bir dosya göndermek zorundalar. JPK_VDEK’in kullanımıyla birlikte, artık iki dosya oluşturmaya, iki yetkilendirme imzası yerleştirmeye, iki gönderim yapmaya ve UPO için iki kez beklemeye gerek olmayacak. 

İki JPK_VAT biçimi geçerli olacak:

KDV’yi aylık ödeyen mükellefler için – JPK_V7 M – ve 

KDV’yi üç aylık dönemler halinde ödeyen mükellefler için – JPK_V7 K.

 

Yeni JPK_V7’deki değişiklikler

JPK_V7’deki değişikliklerin temeli, AB tarafında yeni e-ticaret kurallarının getirilmesidir. WSTO_EE, IED, MPP ve şüpheli alacaklar alanları değişmiştir. WSTO_EE, EE ve SW göstergelerinde değişmiştir ve artık topluluk içi mesafeli mal satışı ve elektronik hizmet sunumu için tahsis edilmelidir. Bir sonraki yeni alan, e-ticaret platformları tarafından tedarikler için atanan IED‘dir.

Bu değişiklik ek bir yeni alanla ilgili değil, MPP göstergelerinin kaldırılmasıyla ilgilidir. Çünkü zorunlu bölünmüş ödeme mekanizmasına tabi işlemleri belirtme zorunluluğu kaldırılmıştır. Nihai yapıda, yeni JPK_V7 dosyası artık hem satış hem de satın alma bölümlerinin ikisinde de MPP göstergelerine sahip değildir.

Ayrıca P_560; 40 gün içinde KDV iadesi başvurusunda bulunan mükelleflerin işaretlemesi gereken alandır. Verilen KDV iade süresi, e-Fatura(KSeF) sistemini gönüllü olarak uygulamanın avantajlarından biridir.

JPK_V7’nin yeni sürümünün kullanılmaya başlanması 25 Şubat 2022 olarak planlanıyor. Son sürümde yapılan değişikliklerin 27 Aralık 2021 tarihinde yapıldığı düşünüldüğünde, şirketlerin BT çözümleri için yeni gereksinimleri hayata geçirmek için fazla zamanları yok. Bu nedenle, değişikliklerin Polonya KDV mükellefleri tarafından derhal uygulanması gerektiğini hatırlatmakta fayda var.

 

Son gönderim tarihleri 

 Yeni JPK_VAT, bir önceki ay için ilgili ayın 25. gününe kadar olmak üzere, aylık dönemler halinde gönderilecek (ayın 25. gününün Cumartesi gününe veya bir resmî tatil gününe denk gelmesi durumunda, bir sonraki ilk iş gününe kadar süreniz olacak).

 

Aylık mutabakat örneği – JPK_V7M versiyonu 

Ocak için JPK_VAT – girişimci tarafından 25 Şubat’a kadar gönderilecek

Şubat için JPK_VAT – girişimci tarafından 25 Mart’a kadar gönderilecek 

Mart için JPK_VAT – girişimci tarafından 25 Nisan’a kadar gönderilecek 

 

Üç aylık mutabakat örneği – JPK_V7K versiyonu 

JPK_VAT sadece Ocak ayı için ilgili kayıt kısmı – girişimci tarafından 25 Şubat’a kadar gönderilecek

JPK_VAT sadece Şubat ayı için ilgili kayıt kısmı – girişimci tarafından 25 Mart’a kadar gönderilecek

JPK_VAT Mart ayı için ilgili kayıt kısmı ve Ocak, Şubat ve Mart için beyanname kısmı – girişimci tarafından 25 Nisan’a kadar gönderilecek

 

Zorunlu Alanlar 

JPK_V7M – kayıt ve beyanname kısımlarını aylık olarak sunması gereken mükellefler içindir. Mükelleflerin bir XML dosyasındaki Naglowek, Podmiot1, Deklaracja, SprzedazWiersz, SprzedazCtrl, ZakupWiersz, ZakupCtrl gibi tüm JPK_V7M öğelerini doldurması gereklidir.  

JPK_V7K – kayıt kısmını aylık olarak ve beyanname kısmını üç ayda bir sunması gereken mükellefler içindir. JPK_V7K’de mükellefler, üç aylık dönemin ilk iki ayı için bir XML dosyasındaki şu öğeleri doldurmalıdır: Naglowek (Kwartal, KodFormularzaDekl ve WariantFormularzaDekl hariç), Podmiot1, SprzedazWiersz, SprzedazCtrl, ZakupWiersz, ZakupCtrl. 

Buna karşılık üç aylık dönemin üçüncü ayı için, bir XML dosyasındaki tüm JPK_V7K öğelerini, yani Naglowek, Podmiot1, Deklaracja, SprzedazWiersz, SprzedazCtrl, ZakupWiersz, ZakupCtrl öğelerini doldurmaları gerekir.

Dikkat:

Gönderilen düzeltmelerde, sadece düzeltme konusu kısımlar (sırasıyla beyanname veya kayıtlar) doldurulur: 

 • Beyanname ve kayıt kısımlarında düzeltme durumunda, tüm öğeler belirtilir; örn. Naglowek, Podmiot1, Deklaracja, SprzedazWiersz, SprzedazCtrl, ZakupWiersz, ZakupCtrl
 • Sadece beyanname kısmında yapılan ve kayıt kısmı üzerinde hiçbir etkisi olmayan düzeltme durumunda, şu öğeler belirtilecektir: Naglowek, Podmiot1, Deklaracja
 • Kayıtların yalnızca beyanname kısmını etkilemeyen bir kısmının düzeltilmesi durumunda, şu öğeler belirtilmelidir: Naglowek (JPK_V7M – KodFormularzaDekl ve VariantFormularzaDek öğeleri hariç; JPK_V7K – Kwartal öğesi, FormFormDecode, FormFormDeclector öğeleri hariç), Podmiot1, SprzedazWiersz, SprzedazCtrl, ZakupWiersz, ZakupCtrl.

 

Diğer ayrıntılar 

Yeni JPK_VAT, bugüne kadar VAT-7 ve VAT-7K beyannameleri biçiminde yapılmış olan vergi mutabakatları için geçerli olacaktır. Buna karşılık mevcut düzenlemelerin uygulanacağı diğer vergi beyannameleri (örneğin VAT-12, VAT-8, VAT-9M, VAT-10 veya VAT-14 beyannameleri) için geçerli olmayacaktır.

 

JPK_VAT (Eski Versiyon)

(30 Eylül 2020 tarihine kadar olan dönemler ve bu dönemlere ilişkin düzeltmeler için uygundur)

JPK_VAT nedir?

Girişimcinin belirli bir döneme ilişkin KDV kayıtlarından elde edilen satın alma ve satış işlemleriyle ilgili bir dizi bilgiyi ifade eder. JPK_VAT’ta gösterilen veriler, KDV beyannamesine dahil edilmiş verilerle tutarlı olmalıdır. 

 

Kimler, JPK_VAT sunar?

Tüm kayıtlı KDV mükellefleri. KDV ödeyen bir mükellef iseniz ve diğerlerinin yanı sıra, VAT-7 veya VAT-7K beyannamelerini gönderiyorsanız; bu zorunluluk sizin için geçerlidir. 

 

JPK_VAT ne zaman gönderilir?

JPK_VAT biçiminde tutulan kayıtlarla ilgili bilgiler, belirli bir ayın sonundan itibaren 25. güne kadar talep edilmeksizin gönderilir (ayın 25. gününün bir Cumartesi gününe veya bir resmî tatil gününe denk gelmesi durumunda, sonraki ilk iş gününe kadar süreniz olacaktır). Bugüne kadar üç aylık dönemlere dayanan yöntemi kullanmışsanız; ayrıca her ay JPK_VAT göndereceksiniz.

Örneğin:

26 Şubat’a kadar Ocak ayı ile ilgili bilgileri göndereceksiniz (çünkü 25 Şubat, Pazar gününe denk gelmektedir)

26 Mart’a kadar Şubat ayı ile ilgili bilgileri göndereceksiniz (çünkü 25 Mart, Pazar gününe denk gelmektedir)

25 Nisan’a kadar Mart ayı ile ilgili bilgileri göndereceksiniz. vb.

JPK_VAT son gönderim tarihini ertelemeyi talep edebilirsiniz. Bağlı olduğunuz yetkili vergi dairesinin müdürüne, JPK_VAT son gönderim tarihinden önce gerekçeli bir istek gönderin.

 

Diğer JPK dosyaları (talep üzerine gönderilecektir)

 1. JPK_KR (Muhasebe defterleri)
 2. JPK_WB (Banka ekstreleri)
 3. JPK_MAG (Antrepo/Depo)
 4. JPK_FA (KDV faturaları)
 5. JPK_PKPIR (Gelir ve gider vergisi defterleri)
 6. JPK_EWP (Gelirler kayıt defteri)

1 Temmuz 2018 tarihinden itibaren vergi defterlerini tutan ve muhasebe belgelerini elektronik olarak oluşturan tüm mükellefler, vergi dairelerinin talebi üzerine JPK yapılarını aktarmaktadır. 

Vergi dairesi, aşağıda belirtilenlerin bir parçası olarak JPK aktarımını talep edebilir: 

 • vergi kontrolü 
 • faaliyetlerin kontrolü
 • gümrük ve vergi kontrolü 
 • vergi işlem ve takibatları.

Vergi dairesi, JPK’yi:

 • vergi mükellefinden; 
 • vergi defterlerini elektronik olarak tutması durumunda bir yükleniciden 

talep edebilir. 

 

Talep üzerine JPK gönderiminin ne kadar zamanda yapılması gerekiyor? 

Vergi dairesi, sizden JPK yapılarının birini veya birden fazlasını aktarmanızı talep ederse; bunları aktarmak için en az 3 gününüz olacak. Tam tarih, ilgili çağrı veya görüşmede belirtilecektir. 

Gerekçeli durumlarda (örneğin büyük miktarda veri, bir sorumlu kişinin yokluğu, vb.), vergi dairesinden bu süreyi uzatmasını isteyebilirsiniz. Böylece dosyaları belirtilen süre içinde teslim etmememizden kaynaklanabilecek sonuçları önleyebilirsiniz. 

 

+ SNI SAP eklentisi, bu belgelerle hayatı nasıl kolaylaştıracak?

SNI eklentisi, muhasebe verilerini SAP modüllerinizden otomatik olarak alacaktır. SAP sisteminizde bir elektronik JPK_VAT belgesi oluşturacaktır. Ardından belgelerin, manuel indirme/yükleme olmadan bir konektör aracılığıyla vergi dairesine gönderilebilmesini sağlar. Netice itibariyle vergi mükellefinin uyumlu kalmasını sağlayacak, iş süreçlerini kolaylaştıracak ve aynı zamanda müşterinin verilerini SAP’nin dışına aktarmayarak, bu verilerin güvende tutulmasını sağlayacaktır.

SNI SAF-T & KDV Raporlama Çözümleri

Videoyu oynat
Dünya genelindeki SAF-T ve KDV Raporlama düzenlemeleriyle uyumlu kalmak için SNI’nin SAP Eklentilerini keşfedin.

Bu ürünü paylaşın: