Ara
Close this search box.
Ara
Close this search box.

SAF-T Norveç

Norveç, SAF-T mevzuatını 2017 yılında uygulamaya geçirmiştir. Norveç’teki SAF-T raporlaması, Ocak 2020’den itibaren zorunludur. Cirosu 5 milyon NOK’tan az olan ve verilerini elektronik olarak yayınlamamış şirketler, bu zorunluluktan muaftır. 

Sadece Vergi İdaresi tarafından talep edildiğinde, vergi mükellefi Norveç SAF-T’yi göndermelidir. 

 

Norveç’teki SAF-T Raporlama Formatı nedir? 

E-format, makinede okunabilir XML formatıdır. Esasen işlemsel verileri içerir. 

Norveç’teki standart Denetim Dosyasının şeması, aşağıdakilerden oluşmaktadır:

 

 

SAF-T Norveç Gereklilikleri 

Header (Başlık) (Zorunlu)

Dosyanın üretildiği yazılımın adı; SAF-T’nin adına gönderildiği şirket; ve kullanılan seçim kriterleri gibi dosya hakkındaki genel bilgileri içerir. Gelir Kurumlarının sunulması gereken ilgili ek bilgileri belirtebilmesini sağlayan bir genişletme noktası sunulmuştur. 

 

MasterFiles (Ana Dosyalar) (Zorunlu)

Defteri kebir hesabı, tedarikçiler, müşteriler, ürünler, vb. ile ilgili sabit verileri içerir. Gelir Kurumlarının vergi oranı tabloları gibi ek öğe veya yapıları belirtebilmesini sağlayan bir genişletme noktası sunulmuştur. 

 

MasterFiles (Ana Dosyalar) kapsamındaki veriler

Bazen muhasebe sisteminde bulunan tüm hesaplar, kodlar, vb. eklemek gerekmeyebilir; fakat bu, dosyanın amacına bağlıdır. Tüm hesaplar, kodlar, vb. gerekli değilse; sadece eklenen verilerde kullanılan hesaplar, yani işlemleri olan veya açılış veya kapanış bakiyesi olan hesaplar gereklidir. Dosyanın amacı verileri sistem arasında aktarmak ise; hesaplar, kodlar, vb. öğelerin tümü gerekebilir. SAF-T dosyasının dışa aktarımı sırasında bu seçimin yapılmasını tavsiye ederiz. 

Verilerin Norveç Vergi İdaresine (Skatteetaten) aktarımı sırasında, genel bir kural olarak, tüm hesaplar, kodlar, vb. eklenmelidir. Buna karşılık aşağıdaki sınırlamalar geçerlidir: 

GeneralLedgerAccounts (Defteri Kebir Hesapları) (Zorunlu)

Bir şirketin defteri kebir hesapları. 

 

Customers (Müşteriler) (İsteğe Bağlı)

Bir şirketin müşterileri. 

 

Suppliers (Tedarikçiler) (İsteğe Bağlı)

Bir şirketin tedarikçileri. 

 

TaxTable (Vergi Tablosu) (İsteğe Bağlı)

Bir şirketin cari vergi tabloları. 

 

AnalysisTypeTable (Analiz Türü Tablosu) (İsteğe Bağlı)

Analiz kodu tanımlayıcılarını içeren tablo. İşlem verilerinin daha ayrıntılı olarak belirtilmesi için kullanılır. Örnek; maliyet birimi, maliyet merkezi, proje, departman, sağlayıcı, defter türü, çalışanlar, vb. Defter türü (bilagsart), her zaman için tüm işlemlerde kullanılmalıdır. 

 

Owners (Sahipler) (İsteğe Bağlı)

Bir şirketin sahipleri. 

 

GeneralLedgerEntries (Defteri Kebir Girişleri) (Zorunlu)

Muhasebe işlemleri

 

SNI SAP eklentisi, nasıl yardımcı olabilir?

SNI çözümü, SAP modüllerinizden periyodik muhasebe ve KDV verilerini çıkaracaktır. SAP sisteminizde bir elektronik SAF-T belgesini oluşturacaktır. Sonuç olarak eklentimiz, bir denetim durumunda uyumlu kalmanızı sağlar ve dijital vergi raporlama sürecinizi çok daha kolaylaştırır. 

SNI SAF-T & KDV Raporlama Çözümleri

Videoyu oynat
Dünya genelindeki SAF-T ve KDV Raporlama düzenlemeleriyle uyumlu kalmak için SNI’nin SAP Eklentilerini keşfedin.

Bu ürünü paylaşın: