Ara
Close this search box.
Ara
Close this search box.

SAF-T & KDV Raporlaması

 

KDV Raporlaması nedir?

KDV raporlaması, vergiye tabi satın alma ve satış işlemleri ve KDV bilgileri dahil olmak üzere, bir işletmenin işlemsel kayıtlarının bir özetidir. Genellikle bir ülkenin mevzuatına bağlı olarak her ay veya 3 ayda bir sunulur. AB’deki en yaygın versiyonları, KDV beyanı (veya KDV beyannamesi) ve SAF-T’dir. Çok sayıda ülkede elektronik denetim dosyası SAF-T’nin KDV beyannamelerinin yerine geçmesi beklenmektedir. 

 

Vergi için Standart Denetim Dosyası nedir?

SAF-T, muhasebe verilerinin işletmelerden ulusal vergi kurumlarına elektronik iletimine yönelik uluslararası bir standarttır. Standartları, ilk olarak OECD tarafından tanımlanmıştır. Dosya gereklilikleri, XML kullanılarak ifade edilir; ancak OECD, herhangi bir belirli dosya formatının uygulanmasını şart koşmamaktadır. SAF-T raporlama zorunluluğu, şu anda bir dizi Avrupa ülkesinde uygulamaya geçirilmiş bulunmaktadır. 

 

Avrupa’daki SAF-T Raporlama Gereklilikleri 

Bu modelde işletmeler, tüm finansal işlem verilerini bulmalı ve çıkarmalıdır. Bu veriler, daha sonra elektronik XML dosyaları olarak biçimlendirilir. Son olarak bu dosyalar, periyodik olarak veya bir denetimden önce talep üzerine vergi dairesine gönderilir.

 

SAF-T Ülkeleri 

SAF-T düzenlemesi, şu anda Avusturya, Çekya, Polonya, Norveç, Portekiz, Litvanya, Lüksemburg ve Fransa’da uygulanmaktadır. SNI, bu ülkelerden her biri için bir SAF-T çözümü geliştirmiş ve çok sayıda projeyi uygulamaya geçirmiştir. Romanya da Polonya’dakine benzer bir SAF-T zorunluluğunu uygulamayı planlamaktadır. Bu proje, önümüzdeki yılın başlarında büyük mükellefler için bir pilot evresi olarak başlatılacaktır. Temmuz 2021’de zorunlu hale gelmesi bekleniyor. 

SAF-T’nin faydaları nelerdir?

SAF-T, vergi denetimini vergi daireleri için çok daha basit ve daha az maliyetli hale getirmektedir. Nihai hedef, KDV sahtekarlığını ve KDV açığını azaltmaktır. Diğer taraftan KDV verilerinin otomatik raporlanması, şirketler için raporlama sürecini basitleştirmektedir. 

SNI SAP eklentisi, finansal verilerin düzgün ve otomatik olarak çıkarılmasını sağlar. Bu veriler, daha sonra işlenerek XML dosyalarına dönüştürülür. Kullanıcılar, bu süreci SNI SAF-T Kokpiti aracılığıyla kolayca izleyebilir. Son olarak XML dosyaları, bir SNI Konektörü aracılığıyla vergi dairesine gönderilir. 

 

SAF-T Şeması 

Farklı ülkelerde SAF-T’nin OECD SAF-T ŞEMASI VERSİYON 2.0’a dayanan benzer bir formatı olmasına rağmen; her ülkenin mevzuatı, raporda doldurulması gereken zorunlu alanları farklı bir şekilde tanımlamaktadır. Dolayısıyla bir işletme, raporlama yükümlülüklerinin olduğu ilgili ülkenin özel kural ve standartlarını dikkate almalıdır.

SNI SAF-T & KDV Raporlama Çözümleri

Videoyu oynat
Dünya genelindeki SAF-T ve KDV Raporlama düzenlemeleriyle uyumlu kalmak için SNI’nin SAP Eklentilerini keşfedin.

Bu ürünü paylaşın: