Ara
Close this search box.
Ara
Close this search box.

Türkiye E-Muhasebe Fişi

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 30 Nisan 2020 tarihinde www.edefter.gov.tr adresinde yayınlanan duyuruya ve muhasebe fişlerinin muhafazası ve ibrazına ilişkin duyuruya dayanılarak hazırlanan SNI e-Muhasebe Fişi Çözümü, şirketlerin muhasebe fişlerini ilgili usul ve esaslara göre düzenlenmesine ve saklamasına olanak tanımaktadır. 

Üç ana tipteki muhasebe fişlerinin (Tahsil Fişi, Tediye/Ödeme Fişi ve Mahsup Fişi) zorunlu içeriği ve formatını ve bunların dijital olarak değiştirilemeyecek şekilde imzalı ve mühürlü bir biçimde saklanması gerekliliğini belirtmektedir. 

Aşağıdaki bilgiler, ilgili uygulamada muhasebe fişinde asgari olarak bulunması zorunlu bilgiler olarak belirlenmiştir. 

 • Mükellefin adı / soyadı veya unvanı ile VKN veya TCKN’si 
 • Fişin türü (Tahsil / Tediye (Ödeme) / Mahsup)
 • Fişin düzenleme tarihi (gün/ay/yıl)
 • Fişin düzenleme zamanı (saat ve dakika)
 • Fiş numarası (müteselsil sıra numaralı olarak takip edilmelidir) 
 • Fişin ait olduğu yevmiye madde numarası 
 • Borçlu hesabın kodu (ana hesap ve alt/muavin hesap koduyla birlikte)
 • Borçlu hesabın adı (ana hesap ve alt/muavin hesap adıyla birlikte)
 • Borçlu hesabın tutarı 
 • Alacaklı hesabın kodu (ana hesap ve alt/muavin hesap koduyla birlikte) 
 • Alacaklı hesabın adı (ana hesap ve alt/muavin hesap adıyla birlikte)
 • Alacaklı hesabın tutarı 
 • Fişin borç toplamı 
 • Fişin alacak toplamı 
 • Fişin sayfa numarası (ilgili sayfa no./toplam sayfa no. şeklinde)
 • Alacaklı ve borçlu hesaplar bazında açıklama 
 • Fişi onaylayanın adı, soyadı ve imzası 

 

SNI e-Muhasebe Fişi Çözümünün başlıca özellikleri nelerdir? 

 • Muhasebe departmanı çalışanlarının fiziksel olarak işyerinde bulunma zorunluluğunu ortadan kaldırır. 
 • Elektronik olarak saklanan belgeler, beyana hazır halde tutulur. 
 • FI kayıtlarından okunan verilerle doğru ve eksiksiz veriler hazırlar. 
 • Muhasebe fişlerinizi periyodik olarak elektronik ortamda oluşturur. 
 • e-Muhasebe Fişi Kokpitinde bulunan imza butonu aracılığıyla bir zaman damgalı elektronik mühürle imzalama yoluyla veri güvenliği ve değişmezliğini sağlar. 
 • Kullanıcı tabanlı yetkilendirme nesnelerine sahiptir. 
 • SAP’de bir onay seviyesi yaratma olanağını sunar. 
 • Güncellemeler, GİB ile sürekli iletişim halindeki ekiplerimiz tarafından kapsamlı bir şekilde tamamlanır. 

* Tüm SNI çözümleri, SAP onaylıdır.

SNI e-Fatura Çözümleri

Videoyu oynat
Dünya genelindeki zorunlu e-Fatura düzenlemeleriyle uyumlu kalmak için SNI’nin SAP Eklentilerini keşfedin:

Bu ürünü paylaşın: