Ara
Close this search box.
Ara
Close this search box.

GEKAP

Geri Kazanım Katılım Payı (GEKAP)

 

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 04 Nisan 2019 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan “Geri Kazanım Katılım Payı (GEKAP) Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)” uyarınca, 2872 Sayılı Çevre Kanunu’na ekli (1) sayılı listede yer alan ürünlerden plastik poşetler için geri kazanım katılım payı ödenecektir. Bu katılım payının beyanı ve tahsiline ilişkin usul ve esaslar açıklanmıştır. 

İlgili düzenlemede yer alan ürünlerin satışıyla ilgili GEKAP beyannameleri ve GEKAP düzenlemeleri, 2020’den itibaren yılda iki kez sunulacaktır. Bu uygulama, 2021’de üç ayda bir olacak şekilde sürdürülecektir. 

 

GEKAP’a tabi ürünler:

-Plastik Poşetler 

-Ambalaj 

-Bitkisel Yağlar 

-Elektrikli ve Elektronik Eşyalar 

-İlaçlar 

-Lastikler 

-Batarya ve Akümülatörler 

-Madeni yağlar 

 

Kimler, GEKAP Yükümlülüğü Kapsamında?

GEKAP’ın kapsamı, geri dönüşümü yapılanlar ve tasfiye halinde olup asli amacına uygun olarak kullanılmak üzere satılanlar dahil olmak üzere, Çevre Kanunu’na ekli (1) sayılı listede belirtilen ve piyasaya arz edilen veya ithal edilen mallardan oluşmaktadır. 

SNI GEKAP çözümü, şirketlerin GEKAP beyanname süreçlerini kolayca ve eksiksiz olarak gerçekleştirirken, kullanıcılar için zaman ve paradan tasarruf etmelerini sağlamak için tasarlanmıştır. 

SNI GEKAP çözümüyle, ürünlerin tutarları şirketlerin satın alma ve satış faturalarına göre ürün cinsine, ağırlığına ve adetine göre hesaplanarak, yükümlülüğün kapsamına giren ürünle hesaplanır ve veriler, e-Beyanname sistemine yüklenmeye tamamen hazır hale getirilir. 

 

SNI GEKAP çözümünün başlıca özellikleri nelerdir? 

  • (1) sayılı listede yer alan ve yükümlülüğün kapsamına giren 7 farklı ürünün tutarlarının, aynı listedeki ürün cinsine dayanılarak, hacim, ağırlık ve adetlerine göre hesaplanmasını sağlar.
  • Süreç, e-Beyanname sistemine yüklenmek üzere belirlenen standartlarda XML üretimi sağlanarak, uçtan uca otomatik hale getirilmiştir. 
  • Zaman alıcı veri hazırlama süreçleri, SAP aracılığıyla tek bir merkezden yürütülür. 
  • Tam ve gerçek zamanlı bir beyanname ile işletmeler, yasal yükümlülüklere uyar.
  • SAP’de bir onay seviyesi yaratma olanağını sunar. 
  • Güncellemeler, GİB ile sürekli iletişim halindeki ekiplerimiz tarafından kapsamlı bir şekilde tamamlanır.

* Tüm SNI çözümleri, SAP onaylıdır. 

SNI e-Fatura Çözümleri

Videoyu oynat
Dünya genelindeki zorunlu e-Fatura düzenlemeleriyle uyumlu kalmak için SNI’nin SAP Eklentilerini keşfedin:

Bu ürünü paylaşın: