Ara
Close this search box.
Ara
Close this search box.

Polonya B2B (İşletmeler Arası) e-Faturalandırma

Polonya B2B (işletmeler arası) e-faturalandırma (e-faktura veya faktura ustrukturyzowana olarak adlandırılır)

Polonya hükümeti, “JPK-V7M / VDEK” kayıtlarını içeren son KDV beyannamesinin ardından, Temmuz 2024’ten itibaren geçerli olmak üzere bir merkezi devlet platformu aracılığıyla B2B (işletmeler arası) e-faturalandırma sistemini; yani ulusal e-faturalandırma sistemi “KSeF”i duyurmuştur.  Yeni getirilen e-fatura onay sistemi, İtalya’nın SDI sistemine benzerdir. E-faturaya ek olarak, mantıksal yapısı da 2021 sonu itibariyle hükümetin resmi web sitesinde yayınlanmıştır.

 

Polonya’da E-faturalandırma Zorunlu mu? 

Polonya, işletmeler arası elektronik faturaları kademeli bir şekilde uygulamaya geçirmektedir. Test sisteminin lansmanıyla entegrasyon süreci başlamıştır. Yeni CTC sisteminin testlerine gönüllü olarak katılmak isteyen şirketler için Ekim 2021’den itibaren kullanıma sunulmuştur. Ocak 2022’den itibaren bazı vergi mükellefleri, elektronik faturaları isteğe bağlı olarak KSeF portalı aracılığıyla gönderebilmektedir. B2B (işletmeler arası) e-faturalandırma, 2024’te tüm kamu kurumları için zorunlu hale gelecektir.

 

Polonya e-Faturalandırmanın Avantajları Nelerdir?

Polonya hükümeti, aşağıda belirtilen bazı avantajlardan dolayı vergi mükelleflerini yükümlülük başlamadan önce e-fatura sistemiyle entegrasyonu sağlamaya teşvik etmektedir:

  • Vergi mükellefleri, 1/3 oranında daha hızlı bir şekilde KDV iadesi alırlar; iade süresi, bu mükellefler için 60 günden 40 güne düşerek 20 gün kadar azalacaktır.
  • Maliye Bakanlığının veritabanı, faturaları saklayacak ve olası zarar veya kayıpları önleyecektir.
  • Vergi mükellefi, Faturalar için Tekdüzen Kontrol Dosyasının (JPK_FA) yapısını düzenlemek ve talebi üzerine vergi dairesine göndermek zorunda olmayacaktır.

 

Polonya e-faturaları nasıl gönderilir? 

E-faturalar, vergi kurumunun Krajowy System e-Faktur (KSeF) olarak adlandırılan portalında düzenlenir, alınır, saklanır ve doğrulanır. SNI e-fatura çözümü, elektronik faturaları mükellef dahilinde yerel veya bulut tabanlı finans ve muhasebe sistemlerinde istenen formatta düzenler; ancak nihai düzenleme ve doğrulama işlemi, KSeF’te gerçekleştirilir. E-faturalar, vergi dairesine portal (KSeF) aracılığıyla XML formatında (FA_VAT) gönderilir. KSeF platformu, faturaları 10 yıl süreyle saklar ve bu faturalar, XML veya PDF formatında indirilebilir. Hem elektronik faturayı imzalamak hem de KSeF sistemini yetkilendirmek üzere kullanmak için bir dijital imza zorunludur. 

 

SNI, size nasıl yardımcı olabilir?

SNI Eklentisi çözümünde, KSeF’te istenen bilgileri içeren kendine özgü özelleştirme tabloları bulunmaktadır. Çözüm, bu özelleştirme tablolarının eşleştirilmesi yoluyla, e-faturaları işleyip istenen XML formatında oluşturmanıza olanak tanır ve bunları kullanıcı dostu kokpitte toplar. E-faturanın oluşturulmasından sonra SNI eklentisi çözümü, e-faturaları imzalayıp KSeF portalına göndermenize yardımcı olur.

SNI e-Fatura Çözümleri

Videoyu oynat
Dünya genelindeki zorunlu e-Fatura düzenlemeleriyle uyumlu kalmak için SNI’nin SAP Eklentilerini keşfedin:

Bu ürünü paylaşın: