Ara
Close this search box.
Ara
Close this search box.

Polonya Beyaz Listesi

Polonya Beyaz Liste veritabanı neleri içeriyor? 

Elektronik KDV veritabanı, yüklenicilerin işletme adı, adresi, KDV numarası, KDV kayıt durumu ve tescil tarihi gibi bilgilerini içerir. Ayrıca tüm vergi mükellefleri tarafından (NIP-8 veya NIP-2 vergi formlarının gönderilmesi yoluyla) vergi dairesine bildirilen banka hesap numaralarını da içermektedir. 

 

Sicilin işlevi nedir? 

e-sicil, Polonya’da kayıtlı bir KDV mükellefinin kendi yüklenicisinin KDV durumunu ve banka hesap bilgilerini kontrol edebilmesini sağlar. Bu, bir peşin KDV indiriminin etkin bir şekilde savunulması ve bir KDV sahtekarlığı durumunda detaylı durum tespit ve araştırma yapılması için faydalıdır. 

 

Polonya Beyaz Listesi için yükümlülük tarihi nedir? 

Bu, 1 Eylül 2019 tarihinde yürürlüğe girecektir. Ancak vergi mükelleflerinin yüklenicilerinin banka hesaplarını Beyaz Liste aracılığıyla doğrulamasını öngören açık bir zorunluluk yoktur. Fakat yeni kurallar, KDV dahil 15,000 PLN tutarını aşan tüm işletmeler arası işlemler açısından banka transferlerinin e-sicilde listelenen banka hesapları kullanılarak yapılmasını zorunlu kılmaktadır. 

 

Polonya Beyaz Listesine uyulmaması nedeniyle uygulanan yaptırımlar 

Ödemelerin (banka transfer emri tarihinde) e-sicilde listelenmeyen banka hesaplarına yapılmasına karşı öngörülen yaptırımlar, 1 Ocak 2020 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 

  • KDV için: tedarikçi tarafından ödenmeyen hesaplanan KDV ile ilgili müşterek sorumluluk (faturada belirtilen KDV tutarına kadar) mevcut olacaktır; 
  • Gelir vergileri için: harcama, vergiden düşülebilir olarak değerlendirilmeyecektir.

 

Yaptırımlardan nasıl kaçınabilirsiniz?

İki durumda yaptırımlardan kaçınılabilir: 

  • bir bölünmüş ödeme transferi yapıldığında (sadece KDV müşterek sorumluluk yaptırımı iptal edilebilir); ve 
  • banka transferinden sonraki 3 gün içinde vergi dairesine (ödemenin yapıldığı banka hesabı bilgilerini sunan) bir bildirimde bulunulduğunda.

 

Toplu doğrulama yapılabilir mi?

Beyaz Listede verilerin toplu doğrulanmasına olanak tanıyan bir seçenek mevcuttur. Maliye Bakanlığı, “düz dosya” olarak adlandırılan dosyanın bir şartnamesini yayınlamıştır. Günlük olarak güncellenen düz dosya, belirli KDV Kimlik numaralarına (veya Polonya’daki kısaltması ile NIP) atanan banka hesaplarıyla ilgili şifrelenmiş verileri içerir. Dolayısıyla düz dosya, sadece KDV kimlik numarası ve hesap numaralarından oluşan belirli çiftlerin Beyaz Listede bulunup bulunmadığını doğrulamaya izin verecektir. Örneğin, şirket adları kullanılarak banka hesap numaralarına bakmak mümkün olmayacaktır. 

 

SNI, müşterilerin Polonya Beyaz Listesine uymasına nasıl yardımcı olabilir? 

SNI eklentisi çözümü, Polonya vergi idaresi tarafından yapılan Beyaz Listedeki günlük güncellemeleri kontrol etmenize yardımcı olur. SNI, bu kontrolleri tamamlamak için düz dosya yöntemini kullanır. SNI eklentisi çözümü, Polonya KDV numaraları ve banka hesapları için ana veri bilgilerini çıkarmanıza ve mükelleflerin durumunu devletin Beyaz Listesinden kontrol etmenize yardımcı olur. Aynı zamanda hem manuel olarak hem de otomatik olarak ödeme blokajları koymanıza veya kaldırmanıza olanak tanır. Bu kontrol, aynı zamanda toplu iş ayarı kullanılarak otomatikleştirebilir. 

SNI VIES ve KDV Kontrol Çözümleri

VIES ve KDV Denetimi düzenlemeleriyle uyumlu kalmak için SNI’nin SAP Eklentilerini keşfedin

Bu ürünü paylaşın: