Ara
Close this search box.
Ara
Close this search box.

Tayland e-Vergi Faturası ve e-Makbuz Sistemi

e-Fatura sisteminin kapsamı 

Tayland Gelir İdaresi Başkanlığı (RD), 2017’de elektronik fatura düzenlemesini yürürlüğe getirmiştir. Ancak bu düzenlemeye uyma zorunluluğu yoktur; dolayısıyla vergi mükellefleri, e-fatura uygulamasını kendi sistemlerinde gönüllülük esasına göre uygulamaktadır. Sistem, Elektronik Vergi Faturası (veya e-Vergi Faturası) ve Elektronik Makbuz (veya e-Makbuz) olarak adlandırılmaktadır ve vergi faturası verilerinin elektronik olarak hazırlanmasını sağlar. Düzenleme, sadece fatura ve makbuzları değil, aynı zamanda gereken elektronik formatta hazırlanması gereken alacak ve borç senetlerini de kapsamaktadır. 

Hem B2B (işletmeler arası) hem de B2C (işletmeden tüketiciye) işlemleri, düzenlemenin kapsamına girmektedir. E-Vergi Faturaları ve e-Makbuzlar, tüm KDV kayıtlı tedarikçiler tarafından hazırlanabilmekte ve nihai müşteriye gönderilebilmektedir. 

 

e-Fatura sisteminin teknik detayları 

Düzenlemede gerekli elektronik format XML olarak ve diğer elektronik formatlar Microsoft Word, Microsoft Excel, PDF veya PDF/A-3 olarak belirlenmiştir. Ayrıca makbuzlar, kaynak elektronik belgenin insan tarafından okunabilir bir versiyonu olan PDF formatında da alınabilmektedir. Belgeler, resmi devlet portalına gönderilmeden önce, elektronik olarak imzalanmalı ve zaman damgası ile damgalanmış olmalıdır. 

Tedarikçiler veya hizmet sağlayıcılar, dijital imza eklemek için Sertifikasyon Kurumundan (CA) bir elektronik sertifika almalıdır. 

e-Faturaları ve e-Makbuzları göndermek için izlenebilecek birkaç yöntem vardır: 

  1. e-Vergi ve e-Makbuz Sistemi 

Bu iletim yöntemi, üç seçeneğe ayrılmıştır. Birincisi, gönderenlerin verileri manuel olarak RD’ye göndermesine olanak tanıyan web yükleme seçeneğidir; bu seçenek, düşük veri hacimli küçük şirketler için uygundur. 

İkinci yöntem, tedarikçilerin kendi muhasebe sistemlerini doğrudan RD’ye bağladıkları ana host-to-host (ana bilgisayarlar arası) iletim yöntemidir. Bu seçenek, büyük veri hacmine sahip büyük şirketler tarafından kullanılır. 

Devletin büyük şirketleri belirlemek için kullandığı bazı kriterler şunlardır: 

  • Ayda en az 500.000 yüklemeyi işlemden geçiriyor ise; 
  • Büyük İşletmeler Vergi İdaresinin denetimine tabi ise. 
  • RD’nin bilgi sistemine öngörülen şekilde bağlanabilen iletim sistemlerine sahip ise. 

Üçüncü yöntem, verilerin bir hizmet sağlayıcı aracılığıyla gönderilmesidir. Bu zorunlu değildir; fakat devlet tarafından yayınlanan onaylı hizmet sağlayıcıların bir listesi mevcuttur. 

Listede belirtilen hizmet sağlayıcılar, RD ve Elektronik İşlemler Geliştirme Ajansı (ETDA) tarafından onaylanmış sertifikalı kuruluşlardır. 

2. E-posta yoluyla e-Vergi Faturası 

Veriler, RD portalına iletilmek yerine, e-posta aracılığıyla da gönderilebilir. Yıllık geliri 30 milyon Baht’tan düşük olan KDV kayıtlı kuruluşlar, e-Vergi faturalarını ve e-Makbuzları PDF/A-3 formatında düzenleyebilir ve e-posta yoluyla gönderebilir. 

Düzenlenen elektronik belgeler, her ay olmak üzere, izleyen ayın 15’inde bildirilmelidir. 

 

SNI size nasıl yardımcı olabilir?

SNI’nin SAP eklentisi çözümü, SAP sistemindeki verileri bulup çıkarmanızı, bu verileri haritalayıp eşleştirmenizi ve işlemenizi ve elektronik faturalandırma için gereken XML formatına dönüştürmenizi sağlar. SNI’nin uçtan uca eklenti çözümü, vergi mükelleflerine otomatik elektronik fatura iletimi olanağını sunar. 

SNI e-Fatura Çözümleri

Videoyu oynat
Dünya genelindeki zorunlu e-Fatura düzenlemeleriyle uyumlu kalmak için SNI’nin SAP Eklentilerini keşfedin:

Bu ürünü paylaşın: