Ara
Close this search box.
Ara
Close this search box.

Fransa B2B (İşletmeden İşletmeye) e-Faturalandırma

Fransa B2G e-Fatura sistemi, 2017 yılından beri işletmelerin devlet kurumlarına ve kamu kuruluşlarına e-Fatura düzenlemek için kullandıkları Chorus Pro platformu aracılığıyla etkin bir şekilde yürütülüyor. Şimdi Fransa, 1 Temmuz 2024 tarihinden itibaren aşamalı bir yaklaşımla ve Chorus Pro ile uyumlu olarak B2B e-Fatura ve B2C e-raporlama sistemlerini uygulayacak. Fransa Vergi Kurumu (DGFIP), 16 Eylül 2021 tarihinde Fransız Resmi Gazetesinde yayınlanan 2021-1190 sayılı Tüzük ile e-Fatura zorunluluğunun ülke genelinde kullanımını onayladı. e-Fatura uygulamasının ana hedefleri, toplam iş üretkenliğini arttırmak ve mali açığı, vergi kontrolü maliyetlerini ve ödeme işleme maliyet ve masraflarını azaltmaktır.

 

Düzenlemenin kapsamı 

Fransız hükümeti, 16 Eylül 2021 tarihinde Fransız Resmi Gazetesinde yayınlanan 15 Eylül 2021 tarihli ve 2021-1190 sayılı Tüzüğü yürürlüğe getirmiştir. Bu düzenleme, aşağıda belirtilenlerin uygulamaya geçirilmesini onaylamaktadır:

  • Yurtiçi B2B (işletmeler arası) işlemler için zorunlu e-Fatura 
  • Sınır ötesi B2B (işletmeler arası) işlemler (alım ve satım işlemleri dahil), Fransa’da vergiye tabi B2C (işletmeden tüketiciye) işlemler ve hizmetlere ilişkin ödeme verileri için zorunlu e-raporlama

 

e-Faturaların iletim yöntemleri 

Vergi mükellefleri, aşağıda belirtilen iki yoldan birini izleyerek faturaları elektronik olarak düzenlemeyi, aralarında değiştirmeyi, iletmeyi ve işlemeyi tercih edebilir:

İlk olarak mükellefler, faturalarını teslimat süreci ve raporlamanın DGFIP’te otomatik olarak yapılacağı Chorus Pro’ya dayanan ulusal faturalama portalı PPF (Portail Public de Facturation) aracılığıyla düzenlemeyi tercih edebilir. PPF, halka açık faturalama portalıdır ve şirketler tarafından gönderilen faturaları ve fatura verilerini toplamaktan ve bunları vergi idaresine iletmekten sorumlu olan herkesin güvendiği bir üçüncü taraftır.

İkinci olarak mükellefler, faturalarını güvenilir bir üçüncü taraf olarak hareket eden bir PDP (Plateformes de Dématérialisation Partenaire) aracılığıyla düzenleyebilir. Fransız hükümeti, “Y” modelini seçmiştir. Yani faturalar, halka açık platform kullanılmadan bu sertifikalı özel platformlar arasında doğrudan aktarılabilir. PDP, faturaların dönüştürülmesi, doğrulanması ve Fransız vergi dairelerine gönderilmesi ve ayrıca e-raporlama için gereken fatura verilerinin devlete bildirilmesi süreçlerinin gözetimini gerçekleştirecektir. Kaydileştirme platformları aracılığıyla elektronik faturalar, tanımlanan yapılandırılmış formatta gönderilebilir ve alınabilir ve tüm elektronik fatura ve rapor değişim süreci, bütünlük, doğruluk ve gizlilik açısından güvenlidir. Kaydileştirme platformu, e-Faturayı PPF veya alıcının PDP’si aracılığıyla alıcıya dağıtacak ve ardından vergi dairesine bildirecektir. 

 

Uygulama Takvimi 

E-faturalama ve e-Raporlama, Fransa’da KDV’ye tabi tüm şirketler için zorunlu hale gelecek ve şirketin büyüklüğüne bağlı olarak üç aşamada uygulanacak. Yeni elektronik fatura ve e-Raporlama sistemine uyum için öngörülen takvim aşağıda belirtilmiştir: 

  • 1 Temmuz 2024 tarihinden itibaren tüm Fransa’da yerleşik işletmelerin e-Faturaları alabiliyor olması gerekecektir. Ayrıca ölçekleri devlet tarafından belirlenen büyük işletmelerin e-Faturaları hem almaları hem de düzenlemeleri gerekecektir. Büyük şirketler, 5,000’den fazla çalışanı olan, cirosu 1,5 milyar Avro tutarını aşan ve bilançoları 2 milyar Avro tutarının üzerinde olan şirketlerdir.
  • 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren Fransa’da yerleşik orta ölçekli işletmelerin e-Fatura alıp düzenlemeleri zorunlu hale gelecektir. Orta ölçekli şirketler, 250 ila 5.000 çalışanı olan, yıllık cirosu 1.500 milyon Avro tutarını aşmayan ve bilanço toplamı 2.000 milyon Avro tutarını geçmeyen şirketlerdir. 
  • 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren Fransa’da yerleşik küçük ve mikro işletmeler, e-Fatura almak ve düzenlemek zorunda olacak. Orta-küçük şirketler, 10 ila 250 çalışanı olan ve ayrıca yıllık ciroları 50 milyon Avro tutarını aşmayan ve bilanço toplamı 43 milyon Avro tutarını geçmeyen şirketlerdir. Mikro işletmeler ise, 10’dan az çalışanı olan ve vergi hariç yıllık ciroları 176.200€ tutarını aşmayan şirketlerdir. 

Ayrıca zorunlu e-fatura için pilot aşamasının Ocak 2024’te uygulanması planlanıyor.

 

e-Faturanın teknik detayları 

Fransa’da e-faturalar, çeşitli formatlarda kabul edilecektir. Sadece yapılandırılmış formatlar, Avrupa normu EN16931’e uygun geçerli e-Faturalar olarak kabul edilecektir: 

  • UBL
  • CII
  • Factur-X

Elektronik fatura bilgileri için yukarıda belirtilen formatlar gerekecektir. Ocak 2028’e kadar mükellefler, faturalarını yapılandırılmış formatlardan biri yerine PDF formatında sunabilir ve PDP’ler ve PPF, PDF faturalarını yapılandırılmış formatlardan birine dönüştürebilmelidir. 

Ayrıca elektronik olarak düzenlenen belgeler de elektronik olarak saklanmalıdır. Fransa’da 10 yıl zorunlu arşivleme süresi uygulanmaktadır.

 

SNI size nasıl yardımcı olabilir?

SNI’nin Fransa B2B (işletmeler arası) e-Fatura SAP eklentisi çözümü, faturaları gereken formatta oluşturmanıza ve bu faturaları Chorus Pro aracılığıyla alıp vermenize olanak tanıyacaktır. Fatura oluşturma, XML dönüştürme ve gönderme işlevleri, SAP’de otomatik hale getirilebilir. Veri bulup çıkarma, haritalama/eşleme ve işleme ve vergi daireleriyle iletişim, SNI’nin uçtan uca SAP eklentisi çözümleri aracılığıyla gerçekleştirilebilir.

SNI e-Fatura Çözümleri

Videoyu oynat
Dünya genelindeki zorunlu e-Fatura düzenlemeleriyle uyumlu kalmak için SNI’nin SAP Eklentilerini keşfedin:

Bu ürünü paylaşın: