Ara
Close this search box.
Ara
Close this search box.

Türkiye e-Mutabakat (BA/BS)

e-Mutabakat (BA/BS)

 

Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 148, 149 ve Mükerrer 257. Maddelerinin verdiği yetkiye dayanılarak, 350 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin belirli bir haddi aşan mal ve hizmet alımlarını “Mal ve Hizmet Alımlarına ilişkin Bildirim Formu (Form Ba)” ile; mal ve hizmet satışlarını ise “Mal ve Hizmet Satışlarına ilişkin Bildirim Formu (Form Bs)” ile bildirmeleri hususunda yükümlülük, 2008’den beri yürürlüğe getirilmiştir. Yine aynı duyuru sırasında: 

 -Bilanço esasına göre defter tutan mükellefler, bir kişi veya kurumdan yapılmış olan ve 5,000 TL veya üzerindeki (KDV hariç) mal ve / veya hizmet alımlarını (Form Ba) ve mal ve / veya hizmet satışlarını (Form Bs) aylık olarak bildirmekle yükümlüdür. 

  -İşletme hesabına göre defter tutarken bilanço esasına geçen mükellefler, bilanço esasına geçtikleri hesap döneminden itibaren bir bildirim formu vermekle yükümlüdür. 

-Serbest bölgelerde faaliyet gösteren mükellefler de Ba / Bs bildirimlerini vermekle yükümlüdür. 

-Bilanço esasına göre defter tutan kolektifi şirketler ve adi ortaklıklar da bir form vermekle yükümlüdür. 

 

SNI e-Mutabakat Çözümü, SAP ile entegre çalışarak, işletmelerin ilgili mükellef şirketlere belirledikleri tarihlerde BA / BS formlarını göndermelerine ve süreçlerini daha az iş yüküyle otomatikleştirilmiş bir şekilde sürdürmelerine olanak tanır. 

 

SNI e-Mutabakat Çözümünün başlıca özellikleri nelerdir? 

 • Tam ve eksiksiz bir cari hesap dökümüyle veri bütünlüğü sağlar. 
 • Sistem, kullanıcılara zaman tasarrufu ve maliyet avantajı sağladığından, SAP aracılığıyla otomatikleştirilir ve yönetilir. 
 • e-Mutabakat sistemi, cari bakiye sorgulaması ile manuel olarak çalıştırılabilir. 
 • Farklı para birimlerinde mutabakatı destekler. 
 • Mutabakata ek olarak, ayrıntılı hesap özeti dökümünü gönderir. 
 • E-posta veya SMS yoluyla gönderilen BA / BS formları, alıcı şirketin posta içeriğindeki “Kabul Ediyoruz” ve “Kabul Etmiyoruz” butonları tıklanarak yürütülür. 
 • Gönderilen mutabakatların iletim durumu gözlemlenebilir. İletilmeyen veya yanıtlanmayan e-Mutabakat postaları üzerine hatırlatıcı postalar gönderilebilir. 
 • Farklı form türlerinin satıcı-tedarikçi / müşteri gruplarına özel olarak gönderilmesine olanak tanır. 
 • Excel ile manuel e-Mutabakat ve e-Mutabakat oluşturma işlevine sahiptir. 
 • Raporların dökümünü ve e-Mutabakat süreçlerini analiz eder. 
 • e-Mutabakat için alt sınırı – üst sınırı belirleme işlevine sahiptir. 
 • Kayıtlı elektronik posta hizmeti sağlayıcıları, hizmet sağlayıcılarla entegrasyona açıktır. 
 • İşletmelerin ihtiyaçlarına göre esnek çözümler sunar. 

 

SNI e-Mutabakat Çözümü, işletmenizin ihtiyaçlarına göre ayrıntılı çözümler sunar. 

* Tüm SNI çözümleri, SAP onaylıdır. 

SNI e-Fatura Çözümleri

Videoyu oynat
Dünya genelindeki zorunlu e-Fatura düzenlemeleriyle uyumlu kalmak için SNI’nin SAP Eklentilerini keşfedin:

Bu ürünü paylaşın: