Ara
Close this search box.
Ara
Close this search box.

Türkiye e-Müstahsil Makbuzu

e-Müstahsil Makbuzu

 

Gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçilerden mal satın alınırken fatura yerine geçecek şekilde düzenlenen müstahsil makbuzuyla aynı hukuki niteliklere sahip e-Müstahsil Makbuzu, çiftçilere kâğıt üzerinde veya dijital olarak teslim edilir. E-Müstahsil Makbuzu belgeleri, bir sonraki günün sonuna kadar Başkanlığa bildirilir. 01 Ocak 2018 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiş olan e-Müstahsil Makbuzu uygulaması için: 

-e-Fatura uygulamasına geçmek zorunda olan mükelleflerden faaliyetleri gereği e-müstahsil makbuzu düzenlemek zorunda olanlar, 01 Temmuz tarihine kadar (2020’de ve müteakip yıllarda de e-Fatura uygulamasına geçmiş olan ve e-Fatura uygulamasına geçiş süresi içinde müstahsil makbuzu düzenlemek zorunda olan mükellefler) gerekli başvuruları yaparak e-Müstahsil Makbuzu uygulamasına geçmek zorundadır. 

-Devlet Kayıt Sistemine bildirimde bulunmak zorunda olan ve komisyoncu veya tüccar olarak sebze ve meyve ticaretiyle iştigal eden mükellefler, müstahsil makbuzlarını 01 Ocak 2020 tarihinden itibaren e-Müstahsil Makbuzu olarak düzenlemek zorundadır. 

SNI, SNI e-Müstahsil Makbuzu Çözümüyle, uygulamanın kapsamına giren mükellef işletmelere tam ve eksiksiz bir çözüm sunar. SNI e-Müstahsil Makbuzu Çözümü, ilgili tebliğin kapsamına giren işletmeleri, 2-4 haftalık proje süresi içinde uyumlu hale getirir. 

 

SNI e-Müstahsil Makbuzu Çözümünün başlıca özellikleri nelerdir?

 • Vergi mükellefleri için süreçleri otomatikleştirerek zaman tasarrufu sağlar. 
 • Elektronik olarak hazırlanacak belgeler, kâğıt tasarrufu ve saklama kolaylığı sağlar. 
 • Süreçlerin SAP aracılığıyla tek bir merkezden yürütülmesini sağlar. 
 • Kullanıcı tabanlı yetkilendirme nesnelerine sahiptir. 
 • E-posta ve SMS gönderimi, SAP’de bir onay seviyesi yaratma olanağını sunar. 
 • Açık kod olarak %100 ABAP dilinde yazılmıştır. 
 • Düzenlemeye tam uyum sağlar. 
 • Çıktı alma ve arşivleme zorunluluğunu ortadan kaldırır. Belgeleriniz, yasal süre boyunca saklanır.
 • Şirketinizin ihtiyaçlarına özel işlevler ve tablolar tasarlanıp süreçlerinize entegre edilir. 
 • Projenin başlangıcından sonuna kadar çözümler sunar ve tüm süreçler belgelendirilir. 
 • Güncellemeler, GİB ile sürekli iletişim halindeki ekiplerimiz tarafından kapsamlı bir şekilde tamamlanır. 

* Tüm SNI çözümleri, SAP onaylıdır. 

 

SNI, süreçlerini ERP sistemlerinden bağımsız bir ortamda yürütmek isteyen işletmeler için, SNI e-Müstahsil Makbuzu Portalı aracılığıyla eksiksiz ve kolay arayüzlerle kullanılacak bir proje tasarlar ve SNI E-İrsaliye Portalı, düzenlemeye tam uyum sağlamanıza yardımcı olur. 

SNI e-Fatura Çözümleri

Videoyu oynat
Dünya genelindeki zorunlu e-Fatura düzenlemeleriyle uyumlu kalmak için SNI’nin SAP Eklentilerini keşfedin:

Bu ürünü paylaşın: