Ara
Close this search box.
Ara
Close this search box.

İspanya SII

Anlık Bilgilendirme (SII) nedir?

İspanya Vergi İdaresi, Anlık Bilgilendirme (SII) olarak adlandırılan bir KDV veri raporlama sistemini uygulamaya geçirmiştir. Bu sistem, önceki KDV yönetim sistemini değiştirerek, KDV ile ilgili yeni bir defter tutma sistemini getirmiştir. Tüm fatura kayıtlarının vergi idaresinin (agencia tributaria (gelir servisi) veya AEAT) sistemine dijital ve gerçek zamanlı olarak bildirilmesine dayanmaktadır. 

 

SII nasıl çalışıyor? 


Vergi mükellefi, KDV defterlerinden fatura verilerini, faturaların düzenlenmesinden sonra dört takvim günü içinde, web hizmetlerini (XML mesajlarının değişimine dayanan) kullanarak veya geçerli ise, çevrimiçi bir form doldurarak vergi dairesine elektronik olarak göndermelidir. 

Vergiyle ilgili ek bilgileri içeren yeni bir format, 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren zorunlu olacak. İspanya’daki vergi kurumu, hızlı düzeltmelerle basitleştirmeyi, gelen faturalar defterinde üç yeni alanı ve giden ve gelen faturalar defterinde yeni veri kontrollerini içeren stok hareketlerine ilişkin yeni bir fatura defterini yakın zamanda uygulamaya geçirecek. 

 

Faturaları Vergi İdaresine göndermeniz gerekiyor mu? 

Hayır. Mükelleflerin gerçek faturaları göndermeleri gerekmiyor. Gönderilmesi gerekenler, ilgili bakanlık emrinde belirtilen fatura kayıt alanlarıdır. 

Bu veriler kullanılarak farklı kayıt defterleri, pratik bir şekilde ve gerçek zamanlı olarak yapılandırılacaktır. 

 

Çevrimiçi sistemdeki Kayıt Defterleri aşağıdakileri içeri:

  • Düzenlenmiş faturalar Kayıt Defteri. 
  • Alınan faturalar Kayıt Defteri. 
  • Yatırım malları Kayıt Defteri.
  • Özel Topluluk İçi operasyonlara ilişkin Kayıt Defteri.


SII Zorunlu mu? 

SII, İspanya’daki tüm KDV mükelleflerini etkiliyor mu? 

2017’den beri SII’nin kullanımı, aşağıda belirtilenler dahil, KDV’nin kişisel beyanına tabi vergi mükellefleri için zorunludur:

– büyük işletmeler (cirosu 6 milyon Avronun üzerinde olan); 

– KDV grupları; ve 

REDEME’ye (Aylık KDV Beyannamesi Sicili) Kayıtlı olanlar.

Yeni SII, isteğe bağlı olarak katılmayı seçen tüm diğer vergi mükelleflerine de uygulanabilir. 

 


SNI SII SAP eklentisi çözümü 

SII SAP eklentisi çözümümüz, bir uçtan uca çözüm olarak SAP ECC üzerinde çalışır. Çözüm, bir harici arayüze veya harici yazılıma gerek olmaksızın SAP ile tamamen entegredir ve SAP sürüm ve yükseltmelerinden bağımsızdır. Çekirdek modifikasyonu yapılmadan uygulanır ve kullanılan programlama dili, ABAP’tır. 


Kurulum, harici aktarım dosyalarıyla kolayca gerçekleştirilir. Kullanıcı dostu ekranlar, özelleştirilmiş tablolar ve işlem kod ve menülerini içerir. Kimlik ve tanıtım bilgileri – sıkı BT politikaları olan tüm listelenmiş şirketler – mevcuttur.

SNI Fatura Raporlama Çözümleri

Videoyu oynat

Dünyanın dört bir yanındaki fatura raporlama düzenlemelerine uyumlu kalmak için SNI’nin SAP Eklentilerini keşfedin.

Bu ürünü paylaşın: