Ara
Close this search box.
Ara
Close this search box.

SAF-T Romanya

Bilgilendirme beyanı D406 Standart Mali Denetim Dosyası

2020’de Romanya, Bilgilendirme Beyanı D406 olarak adlandırılan kendi SAF-T (standart vergi denetim dosyası) uygulamasını yürürlüğe geçirmiştir. SAF-T, ilk olarak 2005 yılında OECD tarafından geliştirilmiştir. O zamandan bu yana Avrupa’da vergi otoriteleri ve vergi mükellefleri arasında muhasebe verilerinin elektronik değişimi için bir standart haline gelmiştir. Formatı, elektronik vergi raporları ve KDV raporları için uluslararası düzeyde standartlaştırılmış olan XML (bir makinede okunabilir format) formatına dayanır.

 

ROMANYA’DA SAF-T ZORUNLU MU? SAF-T ESTE OBLIGATORIE ÎN ROMÂNIA?

SAF-T Romanya, 2022’den itibaren büyük vergi mükellefleri için zorunludur. Son teslim tarihi, ilgili vergi dönemini izleyen ayın son takvim günüdür.

 

AYLIK / ÜÇ AYLIK SAF-T RAPORU

D406 beyanı, defter tutma yöntemine (tek girişli basit muhasebe/çifte kayıt usulü muhasebe) bağlı olarak her ay veya her üç ayda bir olmak üzere Romanya Vergi İdaresine sunulmalıdır. KDV amaçlarına yönelik kaydı bulunmayan mükellefler, SAF-T dosyalarını üç ayda bir sunacaklardır. 

1 Ocak 2022 tarihinden itibaren vergi mükelleflerine üç aylık bir süre tanınacaktır. 2022’nin ilk çeyrek dönemi (Ocak, Şubat ve Mart), 2022’nin Nisan sonu itibariyle rapor edilmelidir. 

Orta ve küçük ölçekli vergi mükellefleri için bu uygulama, sırasıyla 2023 ve 2025’te zorunlu hale gelecektir.

 

YILLIK SAF-T RAPORU

Yıllık raporlama, vergi mükellefinin mali yılına dayanır. İlk yıllık rapor sunumları, 2023’te yapılacak ve 2022 yılına ait varlık/aktif bilgilerini içerecektir.

 

İSTENDİĞİNDE SUNULACAK SAF-T

Talep üzerine ANAF tarafından belirlenen süre ve dönem için bir stok bilgi raporu hazırlanacak ve resmi talep tarihinden en az 30 gün sonra rapor edilecektir.

 

ROMANYA’DA KİMLERİN BİR SAF-T DOSYASI SUNMASI GEREKİYOR?

Çifte kayıt usulü defter tutmakla yükümlü olan Romanyalı tüzel kuruluşlar ve Romanya’da yasal varlığı bulunmayan yabancı kuruluşlar, standart SAF-T mali denetim dosyasını Bilgilendirme Beyanı D406 aracılığıyla sunmak zorunda olacaktır. 

SAF-T D406 dosyasını sunması gereken şirketler, aşağıdakileri kapsar: 

  Özerk şirketler 

  Anonim şirketler 

  Limited ortaklıklar 

  Sınırlı sorumlu ortaklıklar 

  Tüzel kişiler/kuruluşlar

  Yurtdışında yerleşik tüzel kişilere ait olan ve Romanya’da tüzel bir kişiliği bulunmayan birimler

–   Romanya’da bir daimî kuruluş (veya birkaç daimî kuruluş) aracılığıyla faaliyet gösteren yabancı tüzel kişi ve kuruluşlar 

  Yönetimleri esasen Romanya’da yerleşik olan yabancı tüzel kişi ve kuruluşlar 

  Doğrudan tescil yoluyla kayıtlı vergi mükellefleri, vergi temsilcileri tarafından kaydedilmiş vergi mükellefleri ve sabit ofisler gibi, KDV amaçları doğrultusunda Romanya’da bir tescil/kayıt koduna sahip olan ülkede yerleşik olmayan şirketler.

 

ZORUNLU ALANLAR

1. Aylık ve üç aylık SAF-T dosyası:

Ana Başlık 

Bazı belirli alt bölümleri içeren Ana Dosyalar (Master Files)

   – Defteri kebir hesapları (Muhasebe Hesapları – Kayıt Defteri)

   – Müşteriler 

   – Tedarikçiler 

   – Vergi tablosu 

   – UOM tablosu

   – Analiz türü tablosu 

   – ürünler 

Defteri kebir girişleri (Muhasebe kayıtları – Yevmiye defteri)

Aşağıdaki alt-bölümleri içeren kaynak belgeler:

  – Satış faturaları

  – Satın alma faturaları

  – Ödemeler

2. Yıllık SAF-T dosyası (Bilgilendirme Beyanı D406 – Varlıklar):

Ana Başlık

Bazı belirli alt bölümleri içeren Ana dosyalar (Master files):

– Defteri kebir hesapları (Günlük kaydı)

– Analiz türü tablosu 

– Aktifler/Varlıklar

Aşağıdaki alt-bölümleri içeren kaynak belgeler:

   – Varlık işlemleri

3. İstek Üzerine (Bilgilendirme Beyanı D406 – Stoklar):

Ana Başlık 

Bazı belirli alt bölümleri içeren Ana dosyalar (Master files):

  – Defteri kebir hesapları (Muhasebe Hesapları – Kayıt defteri)

  – Vergi tablosu

  – UOM tablosu

  – Analiz türü tablosu (Analiz türleri tablosu)

  – Hareket/İşlem türü tablosu 

  – Ürünler (ürünler)

  – Fiziksel stok (stoklar)

  – Mal/İş sahipleri

Aşağıdaki alt-bölümleri içeren Kaynak Belgeler:

  – Mal hareketleri 

 

SNI SAP ve portal çözümleri D406 konusunda size nasıl yardımcı olabilir?

SNI’nin çözümü, müşterinin ERP’sinden muhasebe verilerini almanıza, eşleştirmenize ve verileri işlemenize ve gereken XML dosyasına dönüştürmenize yardımcı olur.

SAP eklentisi çözümüyle, dosyalar güvenli bir ağ üzerinden vergi dairesinin portalına iletilmeden önce, müşterinin sistemindeki tüm basamaklar tamamlanır.

SNI SAF-T & KDV Raporlama Çözümleri

Videoyu oynat
Dünya genelindeki SAF-T ve KDV Raporlama düzenlemeleriyle uyumlu kalmak için SNI’nin SAP Eklentilerini keşfedin.

Bu ürünü paylaşın: