Ara
Close this search box.
Ara
Close this search box.

SAF-T Portekiz

Portekiz’deki Vergi için Standart Denetim Dosyası Saf-t PT’nin, Portekiz’de uygulanan iki tür SAF-T dosyası bulunmaktadır: SAF-T faturalandırma ve SAF-T muhasebe.

 

SAF-T FATURALANDIRMA-AYLIK- 

Bu dosya, vergi dairelerine her ay sunulmalıdır. 1 Ocak 2020 tarihinden başlayarak, ilgili olduğu ayı izleyen ayın en geç 12’sine kadar gönderilmelidir. 

 

SAF-T MUHASEBE-YILLIK- 

Bir başka dosya türü, SAF-T faturalandırma ile aynı doğrultuda çalışan, fakat bir şirketin belirli bir mali yıla ait tüm muhasebe kayıtlarını toplayan SAF-T muhasebe dosyasıdır. Bu dosya, tedarikçiler, müşteriler, ortaklar ve diğer borçlular ve alacaklılar hakkındaki bilgileri içerir. 

 

PORTEKİZ’DE SAF-T RAPORLAMASI ZORUNLU MU?

Yakın zamana kadar bu SAF-T dosyası zorunluydu; fakat sadece talep üzerine (örneğin, bir incelemenin bir parçası olarak) vergi dairelerine gönderiliyordu. Buna karşılık 2020 mali yılından itibaren SAF-T muhasebe dosyasının, Portekiz’de şirketlerin muhasebe, vergi ve istatistiksel yükümlülüklerinin yerine getirilmesi için yıllık olarak verilen elektronik beyanname olan IES Portekiz’in otomatik olarak önceden doldurulmasında kullanılması zorunlu hale gelmiştir. IES’in A ve I Ekleri, önceden otomatik olarak doldurulacaktır. Bu, 2020 mali yılıyla ilgili olarak 2021’den itibaren geçerli olacaktır. 

 

Portekiz’de KİMLERİN BİR SAF-T DOSYASI GÖNDERMESİ GEREKİYOR?

Bir SAF-T dosyası sunması gerekenler, IRC (kurumlar gelir vergisi) ödeyen veya düzenli örgütlenmiş muhasebe ile IRS (kişisel gelir vergisi) ödeyen tüm vergi mükellefleri ve IES’in bileşen eklerinden herhangi birini sunması gereken mükelleflerden oluşmaktadır. 

 

SAF-T MUHASEBE DOSYASI NASIL GÖNDERİLİR VE DOĞRULANIR? 

2021’den itibaren (dolayısıyla 2020 mali yılıyla ilgili olarak) SAF-T muhasebe dosyalarının gönderilmesi için son tarihler, aşağıda belirtildiği gibi olacaktır:

 • Düzenli örgütlenmiş hesaplara sahip kişisel gelir mükellefleri (IRS) ve mali yıla ait hesaplarını 31 Mart tarihine kadar onaylatması gereken kurumsal gelir mükellefleri (IRC) durumunda, muhasebe verilerinin ilgili olduğu yılı izleyen yılın en geç 30 Nisan tarihine kadar; 
 • Mali yıla ait hesaplarını 31 Mayıs’a kadar onaylatması gereken kurumsal gelir mükellefleri (IRC) durumunda, muhasebe verilerinin ilgili olduğu yılı izleyen yılın en geç 15 Aralık tarihine kadar; 
 • Vergi dönemleri takvim yılına karşılık gelmeyen kurumsal gelir mükellefleri (IRC) durumunda, vergi döneminin sona erdiği tarihten itibaren en geç dördüncü ayın sonuna kadar; 
 • Ticari faaliyetlerini durduran şirketler durumunda, fesih dönemiyle ilgili beyannamenin gönderilmesi için öngörülen son tarihten en geç 60 gün öncesine kadar; belirtilen bu zaman dilimi, bir önceki vergi dönemiyle ilgili dosyanın gönderilmesi için de geçerli olacaktır. 

 

ZORUNLU ALANLAR

1. Aylık SAF-T Dosyası

Aylık SAF-T dosyası, faturalandırma verilerini içerir. KDV beyannamesi ile birlikte aylık olarak gönderilmesi zorunludur. 

Portekiz Aylık SAF-T veri türleri, aşağıda belirtildiği gibidir:

Başlık 

Ana dosyalar 

 • Müşteri Ana Verileri 
 • Vergi Tablosu 

Kaynak Belgeler 

 • Satış Faturaları 
 • Ödemeler

2. Yıllık SAF-T Dosyası

Portekiz Yıllık SAF-T veri türleri, aşağıda belirtildiği gibidir:

Başlık 

Ana dosyalar 

 • Defteri Kebir Ana Verileri 
 • Müşteri Ana Verileri
 • Tedarikçi Ana Verileri
 • Ürün Ana Verileri 
 • Vergi Tablosu 

Defteri Kebir Girişleri 

Kaynak Belgeler 

 • Satış Faturaları 
 • Mal Hareketleri 
 • Çalışma Belgeleri 
 • Ödemeler 

SNI SAF-T & KDV Raporlama Çözümleri

Videoyu oynat
Dünya genelindeki SAF-T ve KDV Raporlama düzenlemeleriyle uyumlu kalmak için SNI’nin SAP Eklentilerini keşfedin.

Bu ürünü paylaşın: