Ara
Close this search box.
Ara
Close this search box.

Romanya e-Taşıma Sistemi

Romanya, 41/2022 sayılı Acil Durum Kararnamesiyle (41/2022 sayılı GEO), Maliye Bakanlığı’na ait mevcut sistemleri birbirine bağlayarak yüksek mali riskli malların taşınmasını izlemek amacıyla bundan böyle RO e-Taşıma olarak adlandırılacak olan yeni bir sistemi uygulamaya geçirecek. RO e-Taşıma sisteminin ana hedefleri, vergi tahsilatlarını arttırmak, yüksek riskli malların ticaretinde hile ve dolandırıcılığı önlemek ve bunlarla mücadele etmek, devlet bütçesinden ödenmesi gereken tutarları izleme ve tahsil etme kapasitesini güçlendirmek ve vergi kaçakçılığı ve dolandırıcılığından kaynaklanan mali açığı ve ayrıca bunların genel konsolide devlet bütçesindeki gelir düzeyi üzerindeki olumsuz etkisini azaltmaktır.

e-Taşıma sistemi, Maliye Bakanlığı, Ulusal Mali İdare Kurumu ve Romanya Gümrük İdaresi tarafından yönetilen BT sistemlerinin bir birleşimi niteliğindedir. Bu sistemin amacı, Romanya’nın sınırları dahilinde sebze, meyve, içecek, yapı/inşaat malzemeleri, giysi, ayakkabı ve demir ve çelik ürünleri gibi vergi riski yüksek malların taşınmasını izlemektir. Malların adları, özellikleri, miktarları, değerleri, yükleme ve boşaltma yerleri, kullanılan nakliye aracıyla ilgili bilgiler (plaka, taşıyıcı adı, vb.) gibi taşınan mallarla ilgili bilgiler, RO e-Taşıma sistemine iletilmelidir. ITU kodu, e-Taşıma sistemi tarafından üretilen ve vergi riski yüksek malların tanımlanmasını sağlayan benzersiz bir koddur. Sistem, ITU koduna göre, ilgili kurumların tedarik zincirindeki olası sapmaları tespit edebilmelerini sağlayacaktır. 

Yeni RO e-Taşıma sistemlerinde bildirimde bulunması beklenen kişi kategorileri aşağıda belirtilmiştir: 

  • İhracat ve ithalat işlemlerine konu yüksek riskli ürünler için, gümrük sisteminde kayıtlı alıcı ve gönderici. 
  • Mali riski yüksek malların topluluk içinde satın alınması durumunda, Romanya’daki faydalanıcı.
  • Vergi riski yüksek malların yurtiçi işlemleri veya topluluk dahilinde bu tür mal tedarikleri durumunda, Romanya’daki tedarikçi. 
  • Topluluk içi işlemlere konu olan transit halindeki mali riski yüksek mallar söz konusu olduğunda, depolama veya yeni bir nakliye sürecinin oluşturulması için Romanya sınırları dahilinde boşaltılan mallar ve depolama sonrası veya ulusal topraklarda bir veya birden fazla mal partisinin yeni bir sevkiyatının oluşturulmasından sonra yüklenen mallar için depo/antrepo sahibi.

Şimdilik yeni e-Taşıma sistemine bildirimde bulunmak isteyen kişiler, bunu isteğe bağlı olarak yapabilmektedir. E-Taşıma belgelerinin oluşturulması ve sisteme gönderilmesi zorunluluğu, 1 Ekim 2022 tarihinden itibaren başlayacaktır.

Yeni e-Taşıma sistemine uyulmaması durumunda, 5.000 leyi ile 100,000 leyi arasında değişen para cezaları uygulanacaktır.

 

SNI size nasıl yardımcı olabilir?

SNI, RO e-Taşıma için bir uçtan uca çözüm sunmaktadır; böylece SAP’den veri çıkarma ve veri haritalama, işleme ve ANAF ile iletişim adımları, tek bir SAP eklentisi kapsamında gerçekleştirilecektir. SNI eklentisi çözümü, e-Taşıma belgelerini gereken formatta (XML= hazırlayabilmenizi sağlayacak ve tüm bu adımlar, SAP içinde otomatik hale getirilebilecektir. Son kullanıcılar, kullanıcı dostu SNI e-Taşıma kokpiti aracılığıyla XML ve insan tarafından okunabilir formatları kolaylıkla izleyebilecektir.

SNI e-Fatura Çözümleri

Videoyu oynat
Dünya genelindeki zorunlu e-Fatura düzenlemeleriyle uyumlu kalmak için SNI’nin SAP Eklentilerini keşfedin:

Bu ürünü paylaşın: