Ara
Close this search box.
Ara
Close this search box.

VIES nedir ve nasıl çalışır?

1 Ocak 1993 tarihinde tek pazarın uygulamaya geçirilmesiyle, iç sınırlarda gümrüğe dayalı mali kontroller kaldırılmış ve topluluk içi ticarete yönelik yeni bir KDV doğrulama sistemi devreye sokulmuştur. En önemli faydası, yıllık yaklaşık 50 milyon gümrük belgesinin kaldırılmasıyla, şirketlerin üzerindeki idari yükün azaltılması olmuştur. 

AB’deki yeni KDV sistemi uyarınca, topluluk içi mal tedarikleri, ilgili malların varması üzerine KDV’yi karşılayacak olan bir başka üye ülkedeki vergiye tabi bir kişiye yapılması durumunda KDV’den muaftır. Dolayısıyla, bu tür tedarik işlemlerini gerçekleştiren herhangi bir vergiye tabi kişinin, bir başka üye ülkedeki müşterilerinin geçerli bir KDV kayıt numarasına sahip olup olmadıklarını görmek için, ilgili müşterilere ilişkin bir KDV numarası kontrolü yapmaları önerilir. KDV kontrolü amaçları doğrultusunda her vergi idaresi, tüccarlarının KDV kayıt verilerini içeren bir elektronik veritabanı tutmaktadır. Söz konusu bilgiler, KDV kimlik numarasını ve tüccarın adı ve adresini içerir. 

Veri akışına olanak sağlamak amacıyla bir bilgisayarlı KDV Bilgi Değişimi Sistemi (VIES) kurulmuştur; bu sistem: 

– şirketlerin ticari ortaklarının KDV numaralarını hızlı bir şekilde doğrulayabilmesini sağlar. 

– KDV idarelerinin her tür usulsüzlüğü saptayabilmek amacıyla topluluk içi ticaretin akışını izleyip kontrol edebilmelerini sağlar. 

Her üye ülkede topluluk içi ticaretin kontrolünden sorumlu birim olan Merkezi İrtibat Bürosu (CLO), VIES sistemi aracılığıyla Üye Devletlerin KDV kayıt veritabanına doğrudan erişim hakkına sahiptir. 

 

Bir KDV kayıt numarasını nasıl kontrol ederim?

Avrupa Komisyonu’nun VIES VAT web sitesinde manuel olarak bir KDV araması yapabilir ve bir KDV numarasını bulabilirsiniz. Alternatif olarak, bir teknoloji sağlayıcısı tarafından geliştirilen yazılımı kullanarak, bir AB KDV numarasını kontrol edebilirsiniz.

SNI​ VIES çözümü, KDV numaralarının geçerliliğini çevrimiçi olarak doğrulamanıza yardım eden bir SAP Eklentisidir. Çözüm, bir harici aktarma ile SAP’ye kolayca kurulabilir ve burada iş ihtiyaçlarına göre yapılandırılabilir. KDV numarası doğrulaması, “fatura göndermeden veya düzenlemeden önce” gibi ticari işlemlere göre talep üzerine veya otomatik olarak gerçekleştirilebilir. 

SNI VIES, Avrupa Komisyonu veritabanıyla entegre edilmiştir ve herhangi bir KDV numarasını doğrudan SAP’den çevrimiçi olarak doğrulayabilmenizi sağlar.

SNI VIES ve KDV Kontrol Çözümleri

VIES ve KDV Denetimi düzenlemeleriyle uyumlu kalmak için SNI’nin SAP Eklentilerini keşfedin

Bu ürünü paylaşın: