Ara
Close this search box.
Ara
Close this search box.

Türkiye E-Arşiv

e-Arşiv

e-Arşiv Fatura uygulaması, e-Fatura vermek zorunda olmayan alıcılar için düzenlenen tüm faturaların, e-Arşiv düzenlemesine uygun olarak elektronik olarak düzenlenmesini ve alıcılara elektronik olarak iletilmesini sağlar. Gelir İdaresi Başkanlığına (GİB) günlük bildirilen E-Arşiv faturalar, İnternet üzerinden mal ve hizmet satışı yapan ve brüt satış hasılatı 5 milyon TL’nin üzerinde olan tüm işletmeler için 01 Ocak 2020 tarihinden itibaren zorunlu hale gelmiştir. 

SNI e-Arşiv Fatura Çözümü, SAP ile tam uyumludur; fatura oluşturma sırasında alıcı yükümlülüğü sorgulamasını otomatik olarak gerçekleştirerek, e-Arşiv Fatura düzenleme yükümlülüğüne uygun olarak faturaları tam ve eksiksiz bir şekilde oluşturur. SNI e-Arşiv Fatura Türkiye Çözümü ile oluşturulan E-Arşiv faturaları, alıcılara e-posta, SMS veya fatura sorgulama portalları aracılığıyla elektronik olarak iletilir. E-Arşiv faturaları, Gelir İdaresi Başkanlığına günlük olarak otomatik rapor edilmekte ve gönderilen raporlar, kokpit üzerinden durum aracılığıyla izlenebilmektedir. 

 

SNI e-Arşiv Fatura Çözümünün başlıca özellikleri nelerdir? 

 • Bir harici arayüz veya harici yazılım kullanılmadan SAP ile tamamen entegre olur. 
 • Zorunluluk sorgulaması, otomatik olarak yapılır. 
 • e-Arşiv Fatura kokpitindeki imza butonu ile belge kolayca imzalanır ve alıcılara otomatik olarak iletilir. 
 • Kullanıcı tabanlı yetkilendirme nesnelerine sahiptir. 
 • e-Arşiv faturaları, periyodik olarak GİB’e bildirilir.
 • E-posta ve SMS gönderimi, SAP’de bir onay seviyesi yaratma olanağını sunar. 
 • Açık kod olarak %100 ABAP dilinde yazılmıştır. 
 • e-Arşiv Fatura düzenlemesine tam uyum sağlar. 
 • Çıktı alma ve arşivleme zorunluluğunu ortadan kaldırır. Belgeleriniz, yasal süre boyunca saklanır.
 • Şirketinizin ihtiyaçlarına özel işlevler ve tablolar tasarlanıp süreçlerinize entegre edilir. 
 • Projenin başlangıcından sonuna kadar çözümler sunar ve tüm süreçler belgelendirilir. 
 • Güncellemeler, GİB ile sürekli iletişim halindeki ekiplerimiz tarafından kapsamlı bir şekilde tamamlanır. 

 

SNI, süreçlerini ERP sistemlerinden bağımsız bir ortamda yürütmek isteyen işletmeler için, SNI Bulut e-Arşiv Fatura Portalı aracılığıyla eksiksiz ve kolay arayüzlerle kullanılacak bir proje tasarlar ve SNI E-Arşiv Fatura Portalı çözümü, düzenlemeye tam uyum sağlamanıza yardımcı olur. 

* Tüm SNI çözümleri, SAP onaylıdır. 

SNI Fatura Raporlama Çözümleri

Videoyu oynat

Dünyanın dört bir yanındaki fatura raporlama düzenlemelerine uyumlu kalmak için SNI’nin SAP Eklentilerini keşfedin.

Bu ürünü paylaşın: