Ara
Close this search box.
Ara
Close this search box.

Suudi Arabistan e-Faturalandırma

Suudi Arabistan’da e-Fatura 

 

Zekât, Vergi ve Gümrük İdaresi (ZATCA), 2021 Mayıs sonunda ülke çapında geçerli olmak üzere resmi e-fatura kararını yayınlamıştır. Öncesinde Nisan ayında bir kanun taslağı kamuoyunun görüş ve yorumlarına açılmıştır. ZATCA, iş dünyasından gelen görüş ve yorumları dikkate alarak, kanun taslağında değişiklikler yapmış ve bu kararı yayınlamıştır. 

 

E-fatura, Suudi Arabistan’da zorunlu mu? Kimler sorumlu? 

E-faturalar,  Suudi Arabistan’da 4 Aralık 2021 tarihinden itibaren zorunlu olacak. Karar, yerleşik vergi mükelleflerine ve onların adına hareket eden üçüncü taraflara KSA e-faturalandırma yükümlülüğünü getiriyor. Tüm vergi faturaları (B2B (işletmeler arası) faturalar), basitleştirilmiş vergi faturaları (B2C (işletmeden tüketiciye) faturalar) ve borç/alacak dekontları bu kapsama giriyor.

 

KSA’da e-faturalandırma nasıl çalışıyor? 

KSA e-fatura sisteminin tamamlandığında Hindistan GST e-fatura modeline benzer bir onay modeli olması bekleniyor: Makinede okunabilir formattaki faturalar – XML fatura veya XML ile bütünleşik PDF fatura – nihai müşteriye sunulmadan önce Vergi İdaresi tarafından onaylanacaktır. E-fatura Suudi Arabistan düzenlemesi, iki evreye ayrılmıştır: 

  1. Birinci evre, 4 Aralık 2021 tarihinden itibaren zorunlu e-fatura oluşturma ve arşivlemeyi kapsayacaktır. Suudi Arabistan’daki e-fatura yazılımı, tüm faturaları ve ilişkili dekontları elektronik formatta oluşturabilecek kapasiteye sahip olmalıdır. E-faturalar, vergi idaresi tarafından tanımlanan zorunlu alanları içermeli ve tüm ticari ve doğrulama kurallarına uygun olmalıdır. Vergi faturaları, alıcının KDV kayıt numarasını (kayıtlı ise) içermelidir. Son olarak basitleştirilmiş vergi faturaları, bireylerin bir faturanın geçerliliğini mobil cihazdan tarayarak kontrol edebilmelerini sağlayacak bir QR kodu içermelidir.
  2. Fatoora uygulamasının kapsamı giderek genişlemektedir. 2021 yılı gelirleri KDV’ye tabi olan mükelleflerin tabi olduğu eşik zamanla azalıyor. ZATCA, hedef şirketleri elektronik faturalama sistemlerini entegre etmeleri için son tarihten en az altı ay önce doğrudan bilgilendirir.

Düzenlenen tüm faturalar, oluşturulduktan sonra 24 saat içinde e-fatura portalına iletilecek. 

Vergi mükellefleri, faturaların üzerine kriptografik damga (elektronik imza), hash ve UUID gibi belirli güvenlik özelliklerini tatbik etmelidir. Bu evrede QR kodu, B2B (işletmeler arası) vergi faturalarında da zorunlu hale gelecek. 

 

SNI KSA e-fatura çözümü size nasıl yardımcı olabilir?

  • SNI çözümü, elektronik faturaları otomatik olarak oluşturup vergi idaresine ve ticaret ortaklarına gönderebilir. E-faturaları zorunlu arşivleme için yerel bir belleğe/saklama yerine aktarır. 
  • SNI çözümü, faturaları vergi idaresi tarafından istenen formatta oluşturabilir. 

SNI SAP çözümü, bir uçtan uca çözümdür; tek bir SAP eklentisi, tüm önemli basamakları yönetir: 

  • SAP modüllerinden muhasebe ve işlem verilerinin çıkarılması/ alınması
  • Veri haritalama ve işleme 
  • SNI e-fatura konektörü veya müşteri tarafından seçilen herhangi bir konektör aracılığıyla Vergi İdaresiyle entegrasyon ve belge alışverişi 

SNI e-Fatura Çözümleri

Videoyu oynat
Dünya genelindeki zorunlu e-Fatura düzenlemeleriyle uyumlu kalmak için SNI’nin SAP Eklentilerini keşfedin:

Bu ürünü paylaşın: