Ara
Close this search box.
Ara
Close this search box.

SAF-T Fransa (FEC)

SAF-T FEC nedir?

FEC – Fichier d’Ecritures Comptables”- vergi mükelleflerinin muhasebe kayıtları dosyasının bir özetidir. SAF-T’nin Fransız versiyonu olarak oluşturulmuştur. FEC, ilk kez 1 Ocak 2014 tarihinde uygulamaya getirilmiştir. Bir vergi denetçisinin talebi üzerine, genellikle bir hesap yılına ilişkin verilerle birlikte vergi kurumlarına sunulmalıdır. Şirket, denetim bildirimini aldıktan sonra en geç 15 gün içinde muhasebe kayıtları dosyasını sunmalıdır. 1 Ocak 2014 tarihinden itibaren, her muhasebe girişi için doldurulacak 18 alanı içeren FEC, talep üzerine vergi dairelerine sunulmalıdır. 

FEC’in vergi denetçisine sunulmaması, eksik olması veya düzenlemeye uygun olmaması halinde, tüm ilgili beyannameler ve vergilerin (KDV, Mali Tablolar, kurumlar vergisi, vb.) reddedilmesi dahil, tüm tutulan defter kayıtlarının reddedilmesine neden olabilir. 

 

FEC Fransa formatı nedir?

  • Fransa vergi kurumu, dört farklı XML şemasını sunmaktadır. Her şema, müşterinin farklı vergi rejimi / muhasebe ihtiyaçlarını kapsar: 
  1. A47A-I-VII-1.xsd formatı (BIC/IS)
  2. A47A-I-VIII-3.xsd formatı (ticaret hukukuna göre muhasebe ile BNC/BA)
  3. A47A-I-VIII-5.xsd formatı (nakit usulü muhasebe ile BA)
  4. A47A-I-VIII-7.xsd formatı (nakit usulü muhasebe ile BNC)

Zorunlu alanların sayısı, vergi rejimine bağlı olarak 18 ila 22 aralığında değişmektedir. 

 

BIC/IS

BİLGİ ALAN ADI  ALAN TÜRÜ
1. Defter girişi kodu  JournalCode Alfanümerik
2. Muhasebe girişinin defter kaydı JournalLib Alfanümerik
3. Bir sürekli muhasebe girişi dizisindeki sayı EcritureNum Alfanümerik
4. Muhasebe girişinin kayıt tarihi  EcritureDate Tarih
5. İlk üç karakteri Fransız hesap planı standartlarına uygun rakamlara karşılık gelmesi gereken hesap numarası  CompteNum Alfanümerik
6. Fransız hesap planının terminolojisine göre hesap tanımı  CompteLib Alfanümerik
7. Yardımcı hesap numarası (kullanılmıyorsa boş bırakılır) CompAuxNum Alfanümerik
8. Yardımcı hesabın tanımı (kullanılmıyorsa boş bırakılır) CompAuxLib Alfanümerik
9. Destekleyici belgenin referansı PieceRef Alfanümerik
10. Destekleyici belgenin tarihi  PieceDate Tarih
11. Muhasebe girişinin ifadesi  EcritureLib Alfanümerik
12. Borç kaydedilen tutar  Debit Dijital
13. Alacak tutarı  Credit Dijital
14. Muhasebe girişinin yazısı/yazı tipi (kullanılmıyorsa boş bırakılır) EcritureLet Alfanümerik
15. Yazı tarihi (kullanılmıyorsa boş bırakılır) DateLet Tarih
16. Muhasebe girişinin doğrulama tarihi  ValidDate Tarih 
17. Para birimi cinsinden tutar (kullanılmıyorsa boş bırakılır) Montantdevise Dijital
18. Para birimi tanımlayıcısı (kullanılmıyorsa boş bırakılır) Idevise Alfanümerik

2 ° Şirketin bilgisayarlı muhasebe sisteminde “borç” ve “alacak” bilgi alanları mevcut olmadığı takdirde; 12 ve 13 numaralı bilgi alanları, aşağıdaki modelde gösterilen şekilde sırasıyla “tutar” ve “yön” ile değiştirilebilir: 

BİLGİ  ALANIN ADI ALAN TÜRÜ 
12. Tutar Montant Dijital
13. Borç veya Alacak  Sens Alfanümerik

3 ° Her mali yıl için, dosyadaki muhasebe girişlerinin ilk rakamları, önceki mali yıldan bakiyelerin geri kazanımına ilişkin girişlere karşılık gelir. 

4 ° Düz dosyalar için, dosyanın ilk satırı, tabloda tanımlanan şekilde 1 ° veya 2 °’de belirtilen alanların adını içerir. 

VIII. – 1 ° Madde L. 47 A’nın ikinci paragrafına göre, ilgili yıl için tüm muhasebe defterlerine kaydedilen tüm muhasebe verileri ve kayıtlar, ilgili kayıtların kronolojik doğrulama sırasına göre sınıflandırıldığı muhasebe giriş dosyası olarak adlandırılan tek bir dosyada sunulur. Bu dosya, merkezileştirme girişleri hariç ve bakiye ve gider hesabı kayıt girişleri hariç olmak üzere, stok işlemlerinden sonraki girişlerden oluşur. Önceki yıla ait bakiyelerin geri kazanılmasına ilişkin girişleri içerir. 

2 ° Her mali yıl için, dosyadaki ilk muhasebe giriş numaraları, önceki mali yıldan bakiyelerin geri kazanımına ilişkin girişlere karşılık gelir. 

3 ° Ticari olmayan kazançlar veya tarımsal kazançlar kategorisinde gelir vergisine tabi mükellef, hesaplarını ticaret hukuku kurallarına göre tuttuğunda; muhasebe kayıtları dosyası, her bir giriş için, “şirketin bilgisayarlı muhasebe sisteminde görünen tüm muhasebe verilerini içerir; ilk on sekiz bilgi kalemi, esasen, sırasıyla aşağıdaki tabloda listelenenlere uygun olmalıdır: 

 

Ticaret hukukuna göre muhasebe ile BNC/BA 

BİLGİ ALAN ADI ALAN TÜRÜ
1. Defter girişi kodu (kullanılmıyorsa boş bırakılır) JournalCode Alfanümerik
2. Muhasebe girişinin defter kaydı (kullanılmıyorsa boş bırakılır) JournalLib Alfanümerik
3. Bir sürekli muhasebe girişi dizisindeki sayı EcritureNum Alfanümerik
4. Muhasebe girişinin kayıt tarihi EcritureDate Tarih
5. Hesap numarası (kullanılmıyorsa boş bırakılır) CompteNum Alfanümerik
6. Hesap tanımı CompteLib Alfanümerik
7. Yardımcı hesap numarası (kullanılmıyorsa boş bırakılır) CompAuxNum Alfanümerik
8. Yardımcı hesabın tanımı (kullanılmıyorsa boş bırakılır) CompAuxLib Alfanümerik
9. Destekleyici belgenin referansı PieceRef Alfanümerik
10. Destekleyici belgenin tarihi PieceDate Tarih
11. Muhasebe girişinin ifadesi EcritureLib Alfanümerik
12. Borç kaydedilen tutar Debit Dijital
13. Alacak tutarı Credit Dijital
14. Yazının yazı tipi (kullanılmıyorsa boş bırakılır) EcritureLet Alfanümerik
15. Yazı tarihi (kullanılmıyorsa boş bırakılır) DateLet Tarih
16. Muhasebe girişinin doğrulama tarihi ValidDate Tarih 
17. Para birimi cinsinden tutar (kullanılmıyorsa boş bırakılır) Montantdevise Dijital
18. Para birimi tanımlayıcısı (kullanılmıyorsa boş bırakılır) Idevise Alfanümerik

4 ° Şirketin bilgisayarlı muhasebe sisteminde “borç” ve “alacak” bilgi alanları mevcut olmadığı takdirde; 12 ve 13 numaralı bilgi alanları, aşağıdaki modelde gösterilen şekilde sırasıyla “tutar” ve “yön” ile değiştirilebilir: 

BİLGİ ALAN ADI ALAN TÜRÜ
12. Tutar Montant Dijital
13. Borç veya Alacak Sens Alfanümerik

5 ° Tarımsal kazançlar kategorisinde gelir vergisine tabi mükellef, mesleki gelir ve giderlerin izlendiği kasa hesaplarını tuttuğunda; muhasebe kayıtları dosyası, her bir giriş için, şirketin bilgisayarlı muhasebe sisteminde görünen tüm muhasebe verilerini içerir; ilk 21 bilgi kalemi, esasen, sırasıyla aşağıdaki tabloda listelenenlere uygun olmalıdır: 

 

Nakit usulü muhasebe ile BA 

BİLGİ ALAN ADI ALAN TÜRÜ
1. Defter girişi kodu (kullanılmıyorsa boş bırakılır) JournalCode Alfanümerik
2. Muhasebe girişinin defter kaydı (kullanılmıyorsa boş bırakılır) JournalLib Alfanümerik
3. Bir sürekli muhasebe girişi dizisindeki sayı EcritureNum Alfanümerik
4. Muhasebe girişinin kayıt tarihi EcritureDate Tarih
5. Hesap numarası (kullanılmıyorsa boş bırakılır) CompteNum Alfanümerik
6. Hesap tanımı CompteLib Alfanümerik
7. Yardımcı hesap numarası (kullanılmıyorsa boş bırakılır) CompAuxNum Alfanümerik
8. Yardımcı hesabın tanımı (kullanılmıyorsa boş bırakılır) CompAuxLib Alfanümerik
9. Destekleyici belgenin referansı PieceRef Alfanümerik
10. Destekleyici belgenin tarihi PieceDate Tarih
11. Muhasebe girişinin ifadesi EcritureLib Alfanümerik
12. Borç kaydedilen tutar Debit Dijital
13. Alacak tutarı Credit Dijital
14. Yazının yazı tipi (kullanılmıyorsa boş bırakılır) EcritureLet Alfanümerik
15. Yazı tarihi (kullanılmıyorsa boş bırakılır) DateLet Tarih
16. Muhasebe girişinin doğrulama tarihi ValidDate Tarih
17. Para birimi cinsinden tutar (kullanılmıyorsa boş bırakılır) Montantdevise Dijital
18. Para birimi tanımlayıcısı (kullanılmıyorsa boş bırakılır) Idevise Alfanümerik
19. Ödeme tarihi DateRglt Tarih
20. Ödeme yöntemi ModeRglt Alfanümerik
21. İşlemin niteliği (kullanılmıyorsa boş bırakılır) NatOp Alfanümerik

6 ° Şirketin bilgisayarlı muhasebe sisteminde “borç” ve “alacak” bilgi alanları mevcut olmadığı takdirde; 12 ve 13 numaralı bilgi alanları, aşağıdaki modelde gösterilen şekilde sırasıyla “tutar” ve “yön” ile değiştirilebilir: 

BİLGİ ALAN ADI ALAN TÜRÜ
12. Tutar Montant Dijital
13. Borç veya Alacak Sens Alfanümerik

 

7 ° Ticari olmayan kazançlar kategorisinde gelir vergisine tabi mükellef, mesleki gelir ve giderlerin izlendiği kasa hesaplarını tuttuğunda; muhasebe kayıtları dosyası, her bir giriş için, şirketin bilgisayarlı muhasebe sisteminde görünen tüm muhasebe verilerini içerir; ilk 22 bilgi kalemi, esasen, sırasıyla aşağıdaki tabloda listelenenlere uygun olmalıdır: 

 

Nakit usulü muhasebe ile BNC 

BİLGİ ALAN ADI ALAN TÜRÜ
1. Defter girişi kodu (kullanılmıyorsa boş bırakılır) JournalCode Alfanümerik
2. Muhasebe girişinin defter kaydı (kullanılmıyorsa boş bırakılır) JournalLib Alfanümerik
3. Bir sürekli muhasebe girişi dizisindeki sayı EcritureNum Alfanümerik
4. Muhasebe girişinin kayıt tarihi EcritureDate Tarih
5. Hesap numarası (kullanılmıyorsa boş bırakılır) CompteNum Alfanümerik
6. Hesap tanımı CompteLib Alfanümerik
7. Yardımcı hesap numarası (kullanılmıyorsa boş bırakılır) CompAuxNum Alfanümerik
8. Yardımcı hesabın tanımı (kullanılmıyorsa boş bırakılır) CompAuxLib Alfanümerik
9. Destekleyici belgenin referansı PieceRef Alfanümerik
10. Destekleyici belgenin tarihi PieceDate Tarih
11. Muhasebe girişinin ifadesi EcritureLib Alfanümerik
12. Borç kaydedilen tutar Debit Dijital
13. Alacak tutarı Credit Dijital
14. Yazının yazı tipi (kullanılmıyorsa boş bırakılır) EcritureLet Alfanümerik
15. Yazı tarihi (kullanılmıyorsa boş bırakılır) DateLet Tarih
16. Muhasebe girişinin doğrulama tarihi ValidDate Tarih
17. Para birimi cinsinden tutar (kullanılmıyorsa boş bırakılır) Montantdevise Dijital
18. Para birimi tanımlayıcısı (kullanılmıyorsa boş bırakılır) Idevise Alfanümerik
19. Ödeme tarihi DateRglt Tarih
20. Ödeme yöntemi ModeRglt Alfanümerik
21. İşlemin niteliği (kullanılmıyorsa boş bırakılır) NatOp Alfanümerik
22. Müşteri kimliği (kullanılmıyorsa boş bırakılır) IdClient Alfanümerik

 

Nakit usulü muhasebe ile BA 

BİLGİ ALAN ADI ALAN TÜRÜ
1. Defter girişi kodu (kullanılmıyorsa boş bırakılır) JournalCode Alfanümerik
2. Muhasebe girişinin defter kaydı (kullanılmıyorsa boş bırakılır) JournalLib Alfanümerik
3. Bir sürekli muhasebe girişi dizisindeki sayı EcritureNum Alfanümerik
4. Muhasebe girişinin kayıt tarihi EcritureDate Tarih
5. Hesap numarası (kullanılmıyorsa boş bırakılır) CompteNum Alfanümerik
6. Hesap tanımı CompteLib Alfanümerik
7. Yardımcı hesap numarası (kullanılmıyorsa boş bırakılır) CompAuxNum Alfanümerik
8. Yardımcı hesabın tanımı (kullanılmıyorsa boş bırakılır) CompAuxLib Alfanümerik
9. Destekleyici belgenin referansı PieceRef Alfanümerik
10. Destekleyici belgenin tarihi PieceDate Tarih
11. Muhasebe girişinin ifadesi EcritureLib Alfanümerik
12. Borç kaydedilen tutar Debit Dijital
13. Alacak tutarı Credit Dijital
14. Yazının yazı tipi (kullanılmıyorsa boş bırakılır) EcritureLet Alfanümerik
15. Yazı tarihi (kullanılmıyorsa boş bırakılır) DateLet Tarih
16. Muhasebe girişinin doğrulama tarihi ValidDate Tarih
17. Para birimi cinsinden tutar (kullanılmıyorsa boş bırakılır) Montantdevise Dijital
18. Para birimi tanımlayıcısı (kullanılmıyorsa boş bırakılır) Idevise Alfanümerik
19. Ödeme tarihi DateRglt Tarih
20. Ödeme yöntemi ModeRglt Alfanümerik
21. İşlemin niteliği (kullanılmıyorsa boş bırakılır) NatOp Alfanümerik

6 ° Şirketin bilgisayarlı muhasebe sisteminde “borç” ve “alacak” bilgi alanları mevcut olmadığı takdirde; 12 ve 13 numaralı bilgi alanları, aşağıdaki modelde gösterilen şekilde sırasıyla “tutar” ve “yön” ile değiştirilebilir: 

BİLGİ ALAN ADI ALAN TÜRÜ
12. Tutar Montant Dijital
13. Borç veya Alacak Sens Alfanümerik

 

7 ° Ticari olmayan kazançlar kategorisinde gelir vergisine tabi mükellef, mesleki gelir ve giderlerin izlendiği kasa hesaplarını tuttuğunda; muhasebe kayıtları dosyası, her bir giriş için, şirketin bilgisayarlı muhasebe sisteminde görünen tüm muhasebe verilerini içerir; ilk 22 bilgi kalemi, esasen, sırasıyla aşağıdaki tabloda listelenenlere uygun olmalıdır: 

 

Nakit usulü muhasebe ile BNC 

BİLGİ ALAN ADI ALAN TÜRÜ
1. Defter girişi kodu (kullanılmıyorsa boş bırakılır) JournalCode Alfanümerik
2. Muhasebe girişinin defter kaydı (kullanılmıyorsa boş bırakılır) JournalLib Alfanümerik
3. Bir sürekli muhasebe girişi dizisindeki sayı EcritureNum Alfanümerik
4. Muhasebe girişinin kayıt tarihi EcritureDate Tarih
5. Hesap numarası (kullanılmıyorsa boş bırakılır) CompteNum Alfanümerik
6. Hesap tanımı CompteLib Alfanümerik
7. Yardımcı hesap numarası (kullanılmıyorsa boş bırakılır) CompAuxNum Alfanümerik
8. Yardımcı hesabın tanımı (kullanılmıyorsa boş bırakılır) CompAuxLib Alfanümerik
9. Destekleyici belgenin referansı PieceRef Alfanümerik
10. Destekleyici belgenin tarihi PieceDate Tarih
11. Muhasebe girişinin ifadesi EcritureLib Alfanümerik
12. Borç kaydedilen tutar Debit Dijital
13. Alacak tutarı Credit Dijital
14. Yazının yazı tipi (kullanılmıyorsa boş bırakılır) EcritureLet Alfanümerik
15. Yazı tarihi (kullanılmıyorsa boş bırakılır) DateLet Tarih
16. Muhasebe girişinin doğrulama tarihi ValidDate Tarih
17. Para birimi cinsinden tutar (kullanılmıyorsa boş bırakılır) Montantdevise Dijital
18. Para birimi tanımlayıcısı (kullanılmıyorsa boş bırakılır) Idevise Alfanümerik
19. Ödeme tarihi DateRglt Tarih
20. Ödeme yöntemi ModeRglt Alfanümerik
21. İşlemin niteliği (kullanılmıyorsa boş bırakılır) NatOp Alfanümerik
22. Müşteri kimliği (kullanılmıyorsa boş bırakılır) IdClient Alfanümerik

8 ° Şirketin bilgisayarlı muhasebe sisteminde “borç” ve “alacak” bilgi alanları mevcut olmadığı takdirde; 12 ve 13 numaralı bilgi alanları, aşağıdaki modelde gösterilen şekilde sırasıyla “tutar” ve “yön” ile değiştirilebilir: 

BİLGİ ALAN ADI ALAN TÜRÜ
12. Tutar Montant Dijital
13. Borç veya Alacak Sens Alfanümerik

9 ° Düz dosyalar için, dosyanın ilk satırı, tablolarda tanımlanan şekilde 3 ° ila 8 °’de belirtilen alanların adını içerir.

 

 

SNI SAF-T & KDV Raporlama Çözümleri

Videoyu oynat
Dünya genelindeki SAF-T ve KDV Raporlama düzenlemeleriyle uyumlu kalmak için SNI’nin SAP Eklentilerini keşfedin.

Bu ürünü paylaşın: