Ara
Close this search box.
Ara
Close this search box.

SAF-T Macaristan

SAF-T MACARİSTAN

Ulusal Vergi ve Gümrük İdaresi (NAV), Vergi için standart denetim dosyası (SAF-T) uygulamasını lanse etmiştir. Kamuoyunun görüşlerinin alınması süreci tamamlanmıştır ve SAF-T HU, 2022’nin ilk yarısından sonra yürürlüğe girecektir. Macaristan artık Avusturya, Norveç, Polonya ve Fransa gibi Avrupa’da SAF-T raporu düzenleme zorunluluğunu uygulamaya geçiren ülkeler listesine girecektir. 

SAF-T raporlamasının ana amacı, ilk önce işletmelerin belirli bilgileri kendi muhasebe ve faturalandırma sistemlerinden çıkartabilmelerini ve bu bilgileri OECD tarafından önerilen standartlaştırılmış bir formatta aktarabilmelerini sağlamaktır. Ayrıca vergi idarelerinin ve denetçilerin iç ve dış denetimleri daha etkin bir şekilde yürütebilmelerini sağlayacaktır. 

Macaristan’da RFHUAUDIT olarak adlandırılan bir başka denetim raporu daha var; ancak yeni getirilen SAF-T, ayrı ve farklı bir rapor. 

 

SAF-T HU, ana veriler, işlem verileri ve raporlama verileri olmak üzere birkaç bölümden oluşmaktadır. 

  • Ana verilere ilişkin bilgiler; örn. defteri kebir (GEL), müşteriler (CST), tedarikçiler (SUP), ürünler (PRD), varlıklar (AST), diğer ana veriler (OMD) ve analiz tablosu (ATB).
  • İşlem verilerine ilişkin bilgiler; örn. defteri kebir girişleri (GLH ve GLL), satış faturası (SIH ve SIL), satın alma faturaları (PIH ve PIL), ödeme verileri (PYH ve PYL), mal hareketleri (MGH ve MGL) ve varlık işlemleri verileri (ATD).
  • Raporlama verilerine ilişkin bilgiler; örn. fiziksel stok/envanter (PYS), NAV’ye KDV analitik veri gönderimi (KDV), müşteri ödenmemiş faturaları (COI) ve tedarikçi ödenmemiş faturaları (COS).

SAF-T HU, vergi idaresine (NAV) XML formatında gönderilecektir. İşlemsel veri grupları, vergi mükelleflerinin ERP sistemlerinden gelen birçok bilgiyi içerebilir. Veri grupları, çok sayıda alt bölüme ayrılabilir; ancak tek bir kural vardır: her alt bölüm, sadece tek bir tür veri içerir.

 

Macaristan’da zorunlu 2021 RTIR e-faturalandırması için XML Sürüm 3.0 güncellemesinde neler değişecek? 

Gerçek zamanlı fatura raporlama (RTIR), 2018 yılından beri SAF-T’ye ek olarak geçerli bir şekilde uygulanmaktadır. Tüm vergi mükellefleri, bu yükümlülüğe tabidir ve Ulusal Vergi ve Gümrük İdaresi (NAV), XML 3.0 sürümünün Nisan 2021’den sonra geçerli olacağını duyurmuştur. Güncellenen sürümle birlikte, elektronik fatura desteği, büyük faturaların raporlanması ve kamu altyapı hizmeti uzlaştırma faturası raporlaması gibi birçok yeni işlev sunulmaktadır. 

Rapor boyutuna ilişkin teknik sınırlamalar, 10 MB’dir ve gerçek veri raporundan daha kompakt olan oluşturulan ve rapor edilen toplu veri sınırının aşılmamasına yöneliktir.

Elektronik faturaların arşivlenmesinde, hash kodlarının eklenmesi ve izleme sürecinin kolaylaştırılması gibi belirsiz konular netlik kazanmıştır. 

Güncellenen sürüm 3.0, satıcıya XML dosyalarını uygulamak için tam veri içeriği sunar ve tam veri içeriğini içeren e-Faturaların uygulanması, sürecin verimliliğini verim ve etkinliğini arttırır. 

Değişen sektör düzenlemeleriyle birlikte kamu altyapı hizmeti sağlayıcıları, kamu altyapı hizmetleri hakkında önceki kısmi fatura detaylarını içerebilecek bir uzlaştırma faturasını oluşturmakla yükümlüdür. 

SNI ürünü 

SNI çözümünde, vergi kanunları, GL hesapları ve belge türleriyle ilgili bilgileri ve şirket bilgilerini eşleştirme amacına yönelik özelleştirme tabloları bulunmaktadır. Bu özelleştirmelere dayanılarak SNI eklentisi çözümü, verileri almanıza, eşleştirmenize ve işlemenize ve resmi talepleri karşılamak üzere XML dosyasına dönüştürmenize yardımcı olur. 

SNI SAF-T & KDV Raporlama Çözümleri

Videoyu oynat
Dünya genelindeki SAF-T ve KDV Raporlama düzenlemeleriyle uyumlu kalmak için SNI’nin SAP Eklentilerini keşfedin.

Bu ürünü paylaşın: