Ara
Close this search box.
Ara
Close this search box.

Türkiye e-Gider Pusulası

e-Gider Pusulası

 

Kâğıt üzerinde düzenlenen “e-gider pusulası” belgeleriyle aynı hukuki statüye sahip e-gider pusulası, Gelir İdaresi Başkanlığının yazılı tebligatı sonucunda bildirimde bulunulan vergi mükelleflerine verilen 3 aylık süre sonunda zorunlu olarak geçilmesi gereken bir uygulamadır. Diğer vergi mükellefleri, aşağıdaki kriterleri karşılamaları kaydıyla, isteğe bağlı olarak e-gider pusulası uygulamasına dahil olabilir: 

-e-Fatura uygulamasına dahil olması; 

-Bu Tebliğde açıklanan usul ve esaslara uygun olarak, e-gider pusulası düzenleyebilme ve iletebilme konusunda gerekli hazırlıklarını tamamlamış olması; 

-19 Ekim 2019 tarihli ve 509 Sıra No’lu VUK Tebliğinde belirtilen uygulamadan yararlanma yöntemleri ve başvuru esaslarına uygun şekilde e-gider uygulamasına dahil olmak için gerekli başvuruyu yapması gerekmektedir. 

e-Gider pusulası belgeleri, alıcı ve satıcı arasındaki anlaşmaya bağlı olarak, alıcıya elektronik veya kağıt olarak teslim edilmelidir. Elektronik ortamda saklanacak belgeler, elektronik biçimde Gelir İdaresi Başkanlığına bildirilir. 

SNI E-Gider Pusulası Çözümü, şirketlerin söz konusu tebliğ uyarınca yükümlülüklerini yerine getirmelerine olanak tanır ve belgelerini hem satıcıya/tedarikçiye hem de Başkanlık sistemlerine elektronik olarak ileterek çözümler sunar. 

 

SNI e-Gider Pusulası Çözümünün başlıca özellikleri nelerdir? 

 • Uyumluluğu artırır. 
 • Kısa proje süresi ile maliyet avantajı ve kolaylık sunar. 
 • Vergi mükellefleri için süreçlerini otomatikleştirerek zaman tasarrufu sağlar. 
 • Kullanıcı tabanlı yetkilendirme nesnelerine sahiptir. 
 • E-posta ve SMS gönderimi, SAP’de bir onay seviyesi yaratma olanağını sunar. 
 • Açık kod olarak %100 ABAP dilinde yazılmıştır. 
 • Düzenlemeye tam uyum sağlar. 
 • Belgeleriniz, yasal süre boyunca saklanır. Çıktı alma ve arşivleme zorunluluğunu ortadan kaldırır. 
 • Şirketinizin ihtiyaçlarına özel işlevler ve tablolar tasarlanıp süreçlerinize entegre edilir. 
 • Projenin başlangıcından sonuna kadar çözümler sunar ve tüm süreçler belgelendirilir. 
 • Güncellemeler, GİB ile sürekli iletişim halindeki ekiplerimiz tarafından kapsamlı bir şekilde tamamlanır. 

* Tüm SNI çözümleri, SAP onaylıdır. 

SNI, süreçlerini ERP sistemlerinden bağımsız bir ortamda yürütmek isteyen işletmeler için, SNI e-gider pusulası Portalı aracılığıyla eksiksiz ve kolay arayüzlerle kullanılacak bir proje tasarlar ve SNI e-irsaliye Portalı, düzenlemeye tam uyum sağlamanıza yardımcı olur. 

SNI e-Fatura Çözümleri

Videoyu oynat
Dünya genelindeki zorunlu e-Fatura düzenlemeleriyle uyumlu kalmak için SNI’nin SAP Eklentilerini keşfedin:

Bu ürünü paylaşın: