Ara
Close this search box.
Ara
Close this search box.

Portekiz QR Kod

Portekiz’de Faturalarda Zorunlu QR Kodu 

Ocak 2022 itibariyle ve 28/2019 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 4. Maddesi uyarınca, Portekiz Vergi ve Gümrük İdaresi (Autoridade Tributária e Aduaneira) tarafından onaylanmış faturalandırma yazılımları ile düzenlenen tüm faturalara ve mali açıdan ilgili diğer belgelere QR kodları eklenmelidir. Belge üzerindeki QR kodu, tamamen okunaklı olmalıdır. Çok sayfalı belgelerde QR kodu, ilk veya son sayfa üzerinde bulunmalıdır. 

 

Hangi belgeler QR Kodunu içermeli?

Faturalar, nakliye belgeleri, makbuzlar ve müşteriler için düzenlenen veya müşterilere verilen veya sunulan tüm diğer belgeler, bu QR kodlarını içermelidir. Bu kodlar, satın alınan malların ve alınan hizmetlerin doğrulanmasını sağlayacaktır. 

Bu koşul, tüm kâğıda basılı ve elektronik belgeler için geçerlidir. Ancak tedarikçilerin, faturanın görüntüsünün eklenmediği durumlarda, salt XML faturalar gibi EDI faturalarına QR kodu eklemelerine gerek yoktur. Yani yeni B2G (işletmeden devlete) e-faturalandırma kanununun bir parçası olarak resmi makamlara gönderilen EDI faturaları, belirli bazı durumlarda QR kodlarını içermelidir. 

 

Kimler, faturalara QR kodlarını eklemekle yükümlü?

İlgili belgeyi düzenleyenin niteliğine bakılmaksızın, vergi daireleri tarafından tasdike tabi bilgisayar programlarını kullanan tüm vergi mükellefleri ve kuruluşlar, kullanımı olsa dahi bunu yapmakla yükümlüdür.

 

SNI’nin Portekiz QR Kodu çözümü size nasıl yardımcı olabilir? 

SNI yazılımı, diğer vergi mükelleflerine (B2B – işletmeler arası), kamu kuruluşlarına (B2G – işletmeden devlete) veya şahıslara (B2C – işletmeden tüketiciye) düzenlenen tüm mali belgelere QR kodlarını yerleştirir. Bu yazılım, büyük fatura serileri üzerine QR kodlarını otomatik olarak yerleştirmek üzere kolayca programlanabilir. 

Çözüm, SAP onaylıdır ve bir eklenti olarak SAP dahilinde çalışır. Farklı ERP programlarıyla ve elektronik yazarkasalarla entegre edilebilecek bir portal çözümü de talep üzerine sunulabilmektedir.

SNI e-Fatura Çözümleri

Videoyu oynat
Dünya genelindeki zorunlu e-Fatura düzenlemeleriyle uyumlu kalmak için SNI’nin SAP Eklentilerini keşfedin:

Bu ürünü paylaşın: