Ara
Close this search box.
Ara
Close this search box.

e-Faturalandırma

 

e-Fatura nedir? e-Fatura sistemi nedir?

Elektronik faturalandırma, bir alıcı ve bir satıcı arasında muhasebe belgelerinin elektronik alışverişini ifade eder. Bu muhasebe belgeleri, faturalar, alacak dekontları, borç dekontları, irsaliyeler ve birçok diğer belgeyi kapsar. Fatura bilgileri, fatura alıcısına tekrar yönlendirilmeden önce, ilgili bilgilerin doğrulandığı vergi dairesine iletilir. Bir xml fatura veya json fatura formatında hazırlanır ve genellikle tüm fatura ayrıntılarını içerir. Çoğu durumda PDF veri formatı, bir elektronik format olarak sayılmaz.

 

İşletmeler arası (b2b) e-Fatura yükümlülüğü, bu düzenlemenin öncüleri olan Türkiye, İtalya, Arjantin ve Meksika gibi dünya genelindeki pek çok ülkede şu anda uygulanmaktadır. Önümüzdeki yıllarda Fransa, Almanya, Polonya ve Yunanistan’ın faturaların elektronik formatta alınması için alıcının iznini gerektiren AB yasasının kaldırılması için başvuruda bulunmaları bekleniyor. Bundan sonra b2b (işletmeler arası) e-Faturalandırmayı zorunlu hale getirebilirler. Ayrıca Almanya ve Portekiz gibi Avrupa Birliği Hükümetleri, tüm vergi mükellefleri için işletmeden devlete veya b2g e-Faturalandırmayı zorunlu hale getirme sürecindeler. 

 

e-Fatura nasıl çalışır?

Elektronik faturalandırma süreci, üç ana adımda özetlenebilir: (üçüncü adım nerede?)

 1. İşletmeler, kendi muhasebe sistemlerinden ilgili fatura verilerini çıkarmalıdır.
 2. Elektronik belge, tedarikçi tarafından oluşturulduktan sonra vergi dairesine sunulur.
 3. Vergi dairesi e-belgeleri standartlara göre değerlendirip onayladıktan sonra; 

– elektronik veya PDF biçiminde doğrudan alıcıya iletir; veya 

– söz konusu belgeleri alıcıya göndermesi gereken tedarikçiye geri gönderir. 

 

SNI’nin e-Fatura çözümü, bu süreci basitleştirmektedir. SAP e-Fatura eklentisi, ilgili fatura verilerini otomatik olarak çıkarır ve bunları elektronik XML (veya JSON) dosyaları olarak biçimlendirir. Kullanıcılar, SNI’nin e-Fatura Kokpitini kullanarak tüm ilerlemeyi izleyebilir. SNI Konektörü aracılığıyla e-Belgeler, doğrulama için vergi dairesine gönderilir. Başarılı bir şekilde doğrulanması durumunda; fatura, karşı tarafa iletilir. Bir tedarikçiden gelen faturalar için; SNI, SAP için belgeleri gelen e-Fatura Kokpitinde alabilmektedir. 

 

Kimler, e-Fatura için uygundur?

Vergiye tabi olsun veya olmasın, mal satan ve hizmet sunan her işletme, elektronik faturalandırmadan yararlanabilir. Büyük işletmeler, genellikle e-Fatura sistemlerini hayata geçirmeyi tercih etmektedir. Bu motivasyon, ERP muhasebe yazılımlarından düzenledikleri fatura sayısının çokluğundan kaynaklanmaktadır. Elektronik faturalandırmanın zaman tasarrufu ve maliyet açısından avantajları, elektronik faturalandırmaya geçme tercihlerine büyük ölçüde yansımaktadır. Buna karşılık son yıllarda küçük ve orta ölçekli işletmelerin kendi muhasebe yazılımları dahilinde veya bir hizmet sağlayıcı tarafından harici olarak gideren artan bir şekilde e-Faturalar düzenledikleri görülmektedir. 

 

e-Fatura ülkeleri 

Şu anda işletmeler arasında e-Faturaların gönderilmesi ve alınması, aşağıdaki ülkeler için zorunludur: 

 • İtalya
 • Türkiye 
 • Hindistan 
 • Endonezya
 • Peru
 • Şili
 • Arjantin
 • Meksika 
 • Brezilya
 • Güney Kore
 • Tayvan
 • Kolombiya 
 • Uruguay

 

Buna karşılık, bu yükümlülüğe tabi işletmelerin türü, genellikle gelire, düzenlenen faturaların sayısına ve sektöre bağlıdır. Örneğin; Hindistan’da şu anda e-Fatura düzenlemekle yükümlü şirketler, geliri 500 crore Rupiden fazla olan şirketlerdir. 

Elektronik faturalandırma, vergi mükellefleri arasında zorunludur 

 

SAP’ta e-Faturalandırma nedir?

e-Faturalandırma, mevcut faturalandırma süreçlerinin evrak yerine bir elektronik ortamda yürütülmesine yardımcı olur. Müşteriler, faturaları oluşturabilmekte, fatura bilgilerini işleyebilmekte ve dosyaların doğrulanması ve alıcılara iletimi için vergi dairelerine gönderimde bulunarak geçişler yapabilmektedir. 

 

SAP’ta bir faturaya nasıl bakarım?

Anahtar kullanıcılar, oluşturulmuş e-Faturaları basit ve kullanıcı dostu bir arayüz olan SNI e-Fatura Kokpiti üzerinden kolayca takip edebilmekte ve izleyebilmektedir. Fatura yazdırma programları aracılığıyla oluşturulan e-Faturalar, SNI e-Fatura Kokpitinde benzersiz bir e-belge numarası ile ve seri numarası, nesne anahtarı, oluşturma tarihi ve saati gibi faturaya özgü bilgilerle toplanır. Kokpitin seçim ekranında nihai kullanıcı, özel aramalar için filtreleri kullanabilir. 

 

Peppol e-Faturalandırma nedir?

Peppol, elektronik faturaların aktarıldığı 4 köşeli bir satın alma/tedarik sistemidir. Tedarikçilerin ve alıcıların, e-faturalar, e-siparişler ve diğer e-belgeleri peppol ağı üzerinden iletebilen kendi Peppol Erişim Noktası Sağlayıcıları vardır. Peppol ağı, elektronik faturaların herhangi bir yerdeki herhangi bir kullanıcıya güvenli ve güvenilir bir ağ üzerinden gönderilmesini sağlar. 

Şu anda Peppol, Almanya, Fransa, Avustralya, Polonya, Norveç, İtalya ve Yeni Zelanda gibi ülkelerde B2G (İşletmeden Devlete) süreçleri için yaygın olarak kullanılmaktadır. OpenPeppol topluluğu, e-faturalama formatı için “BIS” olarak adlandırılan XML spesifikasyonlarını geliştirmiştir. AP’ler (Erişim Noktaları) ve SMP’ler (Servis Meta Veri Yayıncıları), belge alışverişine uygun olabilmek için sistemlerini BIS teknik şartnamesine uygun olarak güncel tutmalıdır.

SNI e-Fatura Çözümleri

Videoyu oynat
Dünya genelindeki zorunlu e-Fatura düzenlemeleriyle uyumlu kalmak için SNI’nin SAP Eklentilerini keşfedin:

Bu ürünü paylaşın: