Ara
Close this search box.
Ara
Close this search box.

SAF-T Litvanya

Litvanya’daki i.MAS ve SAF-T 

 

KDV raporlama zorunluluğu i.MAS, 2016 yılında büyük kuruluşlar için uygulama getirilmiştir. 2020 yılında ise tüm şirketler için zorunlu hale gelmiştir. i.MAS, i.SAF, i.VAZ ve i.SAF-T olarak adlandırılan üç ana bölümden oluşmaktadır. 

  • i.SAF fatura verileri: Satış ve satın alma faturalarının bu XML elektronik kaydı, KDV beyannamesiyle birlikte aylık olarak ve raporlama dönemini izleyen ayın 20’sine kadar gönderilir. Tüm KDV kayıtlı işletmeler, bu gönderimi tamamlamalıdır. 
  • i.VAZ nakliye/sevkiyat belgesi: Karayoluyla yurtiçi mal hareketlerine ilişkin XML verilerini destekleyici belgeler. 
  • i.SAF-T: Sadece yerleşik işletmeler için muhasebe işlemi raporlaması. Şu anda sadece vergi dairesinin talebi üzerine sunulması gereklidir. 

i.SAF: Tüm KDV kayıtlı vergiye tabi kişiler, “i.SAF”ı (Litvanya KDV numarası altında düzenlenen ve alınan KDV faturalarıyla ilgili veriler) Vergi İdaresinin sistemine göndermelidir. 

Aylık olarak (izleyen ayın 20. gününe kadar) XML formatında gönderilir. 

SAF-T (veya i.SAF-T): sadece yerleşik işletmeler için SAF-T muhasebe işlem raporlaması. Bu, sadece talep üzerine zorunludur. 

Header (Başlık) (Zorunlu)

Başlık, kayıtları sunulan kişi, vergi dönemi, dosya türü, vb. ile ilgili genel bilgilerden oluşur. 

 

Master File (Ana Dosya)

Ana dosya, kuruluşun muhasebe sisteminde kullanılan alıcı ve/veya tedarikçinin benzersiz kodu ile kaynak belge verilerine bağlandığı üzere, düzenlenmiş ve alınmış KDV faturaları kayıtlarından alınan verilerden oluşur. Vergi dönemi boyunca aynı alıcı veya tedarikçiyle çok sayıda KDV faturasının kaydedilmiş olması durumunda, ana dosyanın doldurulması tavsiye edilir. Ana dosyaya girilemeyebilir; böyle bir durumda alıcı ve tedarikçilerin kayıt verileri, kaynak belgelerin verilerinde sunulmalıdır. 

 

Kaynak Belgeler 

Kaynak belgelerin verileri, düzenlenen ve alınan KDV faturalarına ilişkin kayıtlardan elde edilen veriler ve ödeme bilgilerinden oluşur. Vergi dönemi boyunca hiçbir KDV faturasının alınmamış veya düzenlenmemiş olması durumunda, kaynak belgelerin verileri girilemez (böyle bir durumda sadece i.SAF veri dosyasının başlığı doldurulacaktır). Kuruluşun bir ön KDV beyannamesi hazırlama hizmetini kullanmak istemesi durumunda, ödeme bilgilerinin sunulması tavsiye edilir.

SNI SAF-T & KDV Raporlama Çözümleri

Videoyu oynat
Dünya genelindeki SAF-T ve KDV Raporlama düzenlemeleriyle uyumlu kalmak için SNI’nin SAP Eklentilerini keşfedin.

Bu ürünü paylaşın: