Ara
Close this search box.
Ara
Close this search box.

Gerçek Zamanlı Fatura Raporlama

Gerçek zamanlı fatura raporlama nedir? 

 

Elektronik fatura raporlaması, denetim amaçlarına yönelik gerçek zamanlı bir vergi verileri raporlama modelidir. Bu denetim raporu modeli, şu anda Macaristan, İspanya, Yunanistan ve Türkiye’de uygulanmaktadır. Hükümetler, AB yasası nedeniyle işletmeler arası (B2B) e-faturalandırmayı zorunlu hale getiremediklerinden; bu, Avrupa’da çok yaygındır. Elektronik faturalandırmaya kıyasla e-faturalar, fatura raporlama modelinin bir parçası olduklarından, vergi dairesi tarafından alıcılara yönlendirilmez. Bunun yerine faturalar, tedarikçi tarafından hem vergi dairesine hem de alıcılara ayrı ayrı gönderilir. Faturalandırma süreci, bağımsız olarak devam eder. 

Gerçek zamanlı fatura raporlaması (RTIR), şu anda İspanya, Macaristan ve Yunanistan’da mevcuttur. Temmuz 2017’de İspanya’nın Anlık Fatura Raporlama (SII) sistemi yürürlüğe girmiştir. Bir yıl sonra Temmuz 2018’de Macaristan, mükelleflerin ilgili faturalar düzenlendikten kısa bir süre sonra fatura verilerini çevrimiçi fatura sistemine girmelerini zorunlu hale getirmiştir. Ve Yunanistan, yakın zamanda gerçek zamanlı fatura raporlama yükümlülüklerini kapsayan MyData E-defter (MyData E-books) sistemini başlatmıştır. 

 

 

Elektronik gerçek zamanlı fatura raporlama formatı ile ilgili gereklilikler:

Gereken fatura bilgileri, tanımlanmış bir elektronik formatta vergi idaresine gönderilmelidir. Bir işletme ortaklarından birine giden bir fatura düzenlediğinde; bu bilgi, aynı zamanda ilgili vergi dairesine de iletilmelidir. Sadece fatura başlığı bilgileri, toplam tutar ve KDV tutarı bildirilmelidir. Bu bilgiler, daha sonra XML dosyaları şeklinde biçimlendirilir ve ardından vergi dairesine iletilir. 

 

Elektronik fatura raporları konusunda SNI size nasıl yardımcı olabilir?

SNI’nin çözümüyle bir ticaret ortağına veya başka bir kuruluşa bir giden fatura düzenlendiğinde; SAP eklentisi, ilgili fatura verilerini otomatik olarak alır. Bu veriler, daha sonra elektronik XML dosyalarına dönüştürülür. Kullanıcılar, bu süreci SNI Kokpitinden kolayca izleyebilir. Son olarak bir SNI Konektörü aracılığıyla bilgiler, gerçek zamanlı olarak vergi dairesine iletilir. SNI, yukarıda belirtilen ülkelerin gerçek zamanlı fatura raporlama ile ilgili yükümlülüklerinden her birinin gerekliliklerini karşılayan çözümlere sahiptir.

SNI Fatura Raporlama Çözümleri

Videoyu oynat
Dünyanın dört bir yanındaki fatura raporlama düzenlemelerine uyumlu kalmak için SNI’nin SAP Eklentilerini keşfedin.

Bu ürünü paylaşın: