Ara
Close this search box.
Ara
Close this search box.

Almanya Zugferd

Almanya’da elektronik faturalandırma 

27 Kasım 2020 tarihinden itibaren tedarikçiler, Alman Federal Hükümeti ve Bremen’in kamu kuruluşları için faturaları sadece elektronik formatta düzenleyecek. Bu kuruluşlar, işletmeden devlete (B2G) kamu alım ve ihale işlemleri için kâğıt veya pdf faturaları kabul etmemektedir. Diğer eyaletler, birkaç yıl içinde aynı sisteme geçecektir. 

 

Almanya’da B2B (İşletmeler Arası) e-Faturalandırma zorunlu mu? 

Almanya’da özel kuruluşlar, AB yasası nedeniyle faturaları elektronik formatta almaya zorlanamaz. Dolayısıyla şu anda işletmeler arası e-faturalandırma halen isteğe bağlıdır. İtalya ve Fransa’dan sonra Almanya’nın Avrupa’daki İşletmeler Arası (B2B) e-faturalandırmayı zorunlu kılan ilk ülkelerden biri olacağı beklenmektedir. 

 

Almanya’da e-faturalandırma için kimler uygun? 

Almanya’daki her tacir, herhangi bir zamanda elektronik faturalandırmaya geçebilir. Çok sayıda Alman vergi mükellefi, iş verimliliğini arttırmak ve manuel faturalandırma süreciyle ilişkili masrafları azaltmak amacıyla çoktan elektronik faturalandırmayı hayata geçirmiş bulunmaktadır. 

 

ZUGFeRD nedir? 

ZUGFeRD, “Zentraler User Guide des Forum Elektronische Rechnung Deutschland” ifadesinin bir kısaltmasıdır. Faturanın hem elektronik XML hem de görsel PDF versiyonlarını içeren bir hibrit (karma) e-fatura modelidir.

Yeni ZUGFeRD sürümü 2.2, Mart 2022’de piyasaya sürülmüştür. Fransız e-fatura formatı Factur-X ile aynıdır. Fransa’da B2B (İşletmeler Arası) ve B2G (İşletmeden Devlete) e-faturalandırma için kullanılabilmektedir. Aynı zamanda Almanya ve Fransa arasında e-fatura değişimi için de kullanılabilir. 

Ayrıca bu yeni sürümün, AB e-fatura formatına uygun olan “conform” veya “EN 16931” olarak adlandırılan kendi profili mevcuttur. Almanya’da B2B e-faturalandırmaya tamamen uyumludur. Buna ek olarak şirketler, X-Rechnung profilini içeren sürüm 2.2’i B2G (işletmeden devlete) e-faturalandırma için de kullanabilir. Hükümet, bu konuda şunları belirtmektedir: 

“X-Rechnung profiliyle birlikte kullanıma sunulan yeni ZUGFeRD sürümü 2.2, Almanya’daki kamu alım ve ihaleleri e-faturalandırma gerekliliklerini karşılamaktadır.  Sadece Avrupa standardı EN16931’nin değil, aynı zamanda ulusal ticaret kuralları ve idaresinin gerekliliklerini de karşılamaktadır. X-Rechnung standardının özel hükümleri dahil edilmiştir.”

Şu anda PDF kısmı olmadan sadece bir XML dosyası olarak Federal Hükümet ve Bremen kuruluşlarına gönderilebilmektedir. Peppol aracılığıyla gönderimi desteklemektedir. 

 

SNI’nin SAP ZUGFeRD eklentisi size nasıl yardımcı olabilir?

 • SNI’nin SAP-ZUGFeRD eklentisi, kamu sektöründe ve özel sektörde yapılandırılmış veriler dahil elektronik fatura alışverişini sağlayan bir SAP eklentisidir.
 • ZUGFeRD faturaları, faturanın insan tarafından okunabilir bir gösterimi ve aynı zamanda yapılandırılmış makine tarafından okunabilir bir XML gösterimi taşır. İnsan tarafından okunabilir gösterim, PDF/A standartlarına göre PDF formatında kodlanmıştır. SNI’nin çözümü, SAP’tan alınan verilerle her iki formatı da otomatik olarak oluşturmak üzere geliştirilmiştir. 
 • SNI, veri haritalama ve işlemenin yanı sıra, e-faturaların Peppol, e-posta, de-posta, vb. aracılığıyla ticaret ortaklarına veya vergi dairelerine iletimini kapsayan bir uçtan uca çözüm sunmaktadır. SNI, bir sertifikalı Peppol erişim noktası sağlayıcısıdır (uluslararası özel entegratör).

 

Inbound (gelen işlemlere ilişkin) faydalar:

 • OCR’ye hiç gerek yoktur.
 • Çıktı verilerine erişilebilir ve gelen postalama mümkündür.
 • Evrak saklamaya gerek yoktur.

 

Outbound (giden işlemlere ilişkin) faydalar:

 • Çıktı yazdırma/gönderme işlemleri için SAP komut dosyası geliştirme işlemi yok.
 • Çıktı yazdırma/gönderme için SAP smartform geliştirme işlemi yok.
 • Entegrasyon için Idoc, EDI veya benzeri geliştirme yok.
 • Veriler, web hizmeti veya e-posta, FTP, SFTP gibi dosya tabanlı teknolojiler aracılığıyla gönderilebilir.
 • Çıktı verileri, herhangi bir zamanda PDF ve XML aracılığıyla erişilebilecektir.
 • Dijital imza destekli dosyalar (Xades, Pades).

SNI e-Fatura Çözümleri

Videoyu oynat
Dünya genelindeki zorunlu e-Fatura düzenlemeleriyle uyumlu kalmak için SNI’nin SAP Eklentilerini keşfedin:

Bu ürünü paylaşın: