Ara
Close this search box.
Ara
Close this search box.

Vietnam e-Faturalandırma

Vietnam KDV oranı ve KDV sahtekarlığı 

Vietnam’da KDV oranı, OECD ortalamasının altındadır. Buna karşılık, toplam vergi gelirinin yüzdesi olarak KDV, %40’tır; bu oran, %20 olan OECD ortalamasına kıyasla çok yüksektir. Bu, KDV’nin bütçe açığının kapatılması ve ekonominin ayakta tutulmasında önemli bir rol oynadığını göstermektedir. Ancak toplanan KDV gelirleri, KDV sahtekarlığı nedeniyle tahsil edilecek tutarın belirgin düzeyde altında kalmaktadır. Bir çözüm olarak Vietnam hükümeti, 2020’da Vietnam’da elektronik faturayı uygulamaya geçirmiştir. Hükümet, Temmuz 2022’den itibaren sürekli işlem kontrolleriyle Vietnam’da e-faturalandırmayı zorunlu hale getirmeyi planlamaktadır. 

 

Vietnam’da elektronik faturalandırma nedir?

2018 yılında Vietnam’ın Maliye Bakanlığı, zorunlu e-fatura uygulamasını duyurmuştur. Ayrıca 2019’da elektronik fatura formatı, düzenlenmesi, raporlaması ve saklanmasıyla ilgili detaylı talimatları içeren bir genelge yayınlanmıştır. Uygulamanın onaylandığı tarih, 1 Kasım 2020’dir. Ancak bu karar, Ekim ayında söz konusu tarihi Temmuz 2022 olarak değiştiren yeni bir e-fatura kanunu ile iptal edilmiştir. Şu anda işletmelerin kâğıt fatura kullanmasına izin verilen bir süre tanınmıştır. Buna karşılık Vietnamlı şirketlerin çoğu, hükümet teşvikleri nedeniyle elektronik fatura değişimine çoktan başlamış bulunmaktadır. 

 

Vietnam’da kimler, e-Fatura düzenlemekle yükümlüdür?

Mal satan ve hizmet sağlayan kişi ve kuruluşların alıcıya standart veri formatını kullanarak fatura düzenlemeleri ve işlem değerine bakılmaksızın tüm işlemleri Vietnam vergi idaresine dijital olarak rapor etmeleri beklenmektedir.

 

Elektronik faturaları nasıl düzenleyebilirsiniz? 

Şu anda e-Faturalandırmanın tercih edilmesi durumunda; ERP sistemlerine sahip şirketlerin, fatura verilerini XML formatında çıkartarak, hükümet tarafından fatura kontrolleri için atanmış yerel devlet tarafından finanse edilen şirketlerden oluşan T-VAN (katma değer ağı) sağlayıcılarına iletmesi gereklidir. T-VAN’lar, mükellefler arasında bir aracı olarak hareket eder: Alıcıya iletilmeden önce ilgili nihai e-faturayı onaylayıp oluştururlar. 

 

Vietnam’daki e-Fatura formatı nedir?

Vietnam’daki vergi mükellefleri, alıcılara standart bir formatta e-fatura düzenlemelidir. Tüm gerekli bilgiler, işlem değerine bakılmaksızın, e-faturaya dahil edilmelidir. 

E-faturalara eklenmesi gereken başlıca içerikler, kâğıt faturalara benzerdir. Faturanın adı, sembolü, kodu ve numarası ile ilgili detaylı gereklilikler bulunmaktadır. E-faturaların düzenleme tarihi, dijital veya elektronik imzanın satıcı tarafından eklendiği tarihtir ve “ngày, tháng, năm” formatında olmalıdır. Bir elektronik fatura üzerindeki metin, Vietnamca olmalıdır. Gerekirse ek olarak bir yabancı dil de eklenebilir. XML Şeması, e-faturaların resmi veri formatı olarak belirlenmiştir ve e-fatura verileri ve e-imza verileri olmak üzere iki bileşenden oluşmaktadır. Satıcının elektronik imzası zorunludur; ancak alıcının imzası, isteğe bağlıdır. 

 

Vietnam e-Fatura uygulamasıyla ilgili olarak ne bekleniyor? 

Yeni düzenleme, hükümetin idari maliyetlerin azaltılması ve vergi sistemlerinde reform yapılması üzerinde odaklandığını göstermektedir. Hükümet, yılda 2.5 milyar e-fatura kullanılması durumunda, şirketlerin 1 trilyon VND (44 milyon $ USD) tasarruf edebileceğini tahmin ediyor. Elbette ki işletmeler için düzenleyici zorluklar olacak: Avantajlarından yararlanmak ve para cezalarından kaçınmak için yeni değişikliklere tamamen uyum sağlamaları gerekiyor. İşletmelerin uyumlu kalmak ve para cezalarından kaçınmak amacıyla teknik olarak yeterli ve düzenli güncellenen bir e-fatura yazılımını kullanmaları şiddetle önerilmektedir.

 

SNI SAP Vietnam e-Fatura Eklentisi size nasıl yardımcı olabilir?

 • SNI SAP Vietnam e-Fatura, kamu sektöründe ve özel sektörde yapılandırılmış veriler dahil, elektronik fatura alışverişini sağlayan bir SAP eklentisidir.

 

 • SNI e-Fatura çözümü, faturaları SAP’den çıkarılan verilerle otomatik olarak oluşturmak üzere geliştirilmiştir. 

 

 • SNI, veri haritalama ve işleme ve e-Faturaların T-VAN sağlayıcılara iletimini kapsayan bir uçtan uca çözüm sunmaktadır. 

 

Inbound (gelen işlemlere ilişkin) Faydalar:

 • OCR’ye hiç gerek yoktur
 • Çıktı verilerine erişilebilir 
 • Gelen postalama mümkündür 
 • Kâğıt fatura saklamaya gerek yoktur.

 

Outbound (giden işlemlere ilişkin) Faydalar:

 • Çıktı yazdırma veya gönderme işlemleri için SAP Script (Komut Dosyası) Geliştirme ve SAP Smartform Geliştirme işlemine gerek yok 
 • Entegrasyon için Idoc, EDI veya benzeri geliştirme yok
 • Veriler, web hizmeti veya e-posta, FTP, SFTP gibi dosya tabanlı teknolojiler aracılığıyla gönderilebilir
 • Çıktı verileri, herhangi bir zamanda XML veya PDF olarak erişilebilir. 

SNI e-Fatura Çözümleri

Videoyu oynat
Dünya genelindeki zorunlu e-Fatura düzenlemeleriyle uyumlu kalmak için SNI’nin SAP Eklentilerini keşfedin:

Bu ürünü paylaşın: