Ara
Close this search box.
Ara
Close this search box.

Sırbistan e-Faturalandırma

Sırbistan Maliye Bakanlığı, 2021 yılında elektronik fatura kanununu (Sırbistan Cumhuriyeti Resmi Gazetesi, No. 44/2021 ve 129/2021) ilan etmiş ve yıl içinde kamuoyunun katılımıyla tamamlamıştır.

Yeni ulusal e-Fatura sistemi, İtalya’da kullanılan onay modelinin bir örneği olarak, e-Faktura Sistemi olarak adlandırılmıştır. 

 

e-Fatura sisteminin kapsamı 

e-Fatura kanunu, elektronik faturaların oluşturulması, iletimi, alınması, işlenmesi ve arşivlenmesini kapsar. Kamu ve özel sektör kuruluşları (B2G (işletmeden devlete) ve G2B (devletten işletmeye)), vergi mükellefleri arasındaki (B2B (işletmeler arası)) işlemler ve ayrıca kamu kurumları arasındaki (G2G (devletten devlete)) işlemler dahil olmak üzere, her işlem için her iki taraf da ilgili zorunluluğa tabi olacaktır. 

Kanundan sorumlu olan gruplar aşağıda belirtilmiştir: 

  • Kamu sektörü kuruluşları 
  • KDV mükellefi özel sektör kuruluşları
  • Yabancı şirketler için KDV temsilcileri 

 

Uygulama takvimi 

Yeni sistemin kapsamı, kademeli olarak genişletilecek ve uygulama takvimi, üç evrede tamamlanacaktır: 

  1. Evre. Özel sektör kuruluşları, kamu kurumlarına e-Faturalar düzenlemekle yükümlü iken; kamu kurumları da e-belgeleri almak ve arşivlemekle (B2G işlemleri) yükümlüdür. Ayrıca kamu kurumları, 1 Mayıs 2022 tarihinden itibaren diğer kamu kurumlarıyla yürütülen tüm ticari işlemler (G2G işlemleri) için e-Faturalar göndermek ve almakla yükümlüdür. 
  2. Evre. Kamu kurumları, özel sektör kuruluşlarına (G2B işlemleri) e-Faturalar düzenlemek ve göndermekle yükümlüdür. Özel sektör kuruluşları, 1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren e-Faturalar almak ve arşivlemekle yükümlü olacaktır. 
  3. Evre. 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren uygulamanın tamamı tamamlanmış ve elektronik faturalar, özel sektör için karşılıklı işlemlerde (B2B işlemler) zorunlu hale gelmiş olacak.

Test ortamı, 2021’den bu yana etkin bir şekilde çalışmaktadır. Uygulama için öngörülen son tarihi henüz gelmemiş olan herhangi bir işletme, şirketin serbest meslek çalışması üzerinden gelir vergisi ödemesi veya kurumlar vergisi mükellefi olması kaydıyla, isteğe bağlı olarak e-Fatura düzenleyebilmektedir.

 

Yeni e-Fatura sisteminin teknik detayları 

Bir elektronik fatura, EN 16931-3-2 Standartlarına uygun olarak, XML formatında düzenlenmeli ve alınmalıdır. 

Elektronik faturalar, birçok farklı şekilde iletilebilir. İlk olarak, doğrudan devlet platformuna iletilebilir. Ancak sadece manuel sunumlar çevrimiçi olarak yüklenebilir. İkinci olarak, e-Faturalar kanunda aracılar olarak belirtilen bir hizmet sağlayıcı aracılığıyla devlet portalına iletilebilir. Ayrıca Maliye Bakanlığı, ilgili tarafları aracı olma gerekliliği hakkında bilgilendirmek için bir düzenleme/kural kitabı yayınlamıştır. Maliyeden sorumlu bakanlığın onayı gereklidir. 

Kamu kurumları tarafından oluşturulan veya alınan elektronik faturalar, devletin e-Fatura sisteminde sürekli ve kalıcı olarak arşivlenmelidir. Diğer taraftan, özel sektör kuruluşları tarafından oluşturulan ve alınan elektronik faturalar, elektronik fatura sisteminde veya hizmet sağlayıcının sisteminde (aracının sistemi) elektronik faturanın düzenlendiği yılın sonundan itibaren 10 yıl süreyle saklanmalıdır.

 

e-Faturaya uyulmaması durumunda uygulanacak cezalar 

Para cezaları, tüzel kuruluşlar ile sorumlu temsilcileri arasında değişiklik gösterir. Örneğin, vergi dairesinin bir tüzel kuruluşun yayınlanan standartlara veya tarihlere uymadığını tespit etmesi durumunda; uygulanan para cezaları 1.701 EUR ila 17.011 EUR aralığında değişir ve temsilci için geçerli aralık ise, 425 EUR ila 1.276 RSD EUR aralığında değişir. 

 

SNI size nasıl yardımcı olabilir?

SNI’nin Sırbistan e-Fatura eklentisi çözümü, uçtan uca bir çözümdür. Yani SAP’den veri bulup çıkarma, veri haritalama/eşleme ve işleme ve vergi daireleriyle iletişim, tek bir SAP eklentisi kapsamında gerçekleştirilebilir. SNI eklentisi çözümümüzle, SAP sisteminiz dahilinde son kullanıcılar, finansal verileri basit bir şekilde ve otomatik olarak çıkarıp XML dosyasına dönüştürebilir; bu süreç ise kilit kullanıcı tarafından kullanıcı dostu SNI kokpitinden izlenebilir. Son kullanıcılar, aynı zamanda bu dosyaları SNI konektörü veya kendi sunucuları aracılığıyla Sırp vergi kurumu Poreska Uprava’ya otomatik olarak gönderebilir. Dosyalar daha sonra değerlendirilir ve doğrulandıktan sonra alıcıya iletilir.

SNI e-Fatura Çözümleri

Videoyu oynat
Dünya genelindeki zorunlu e-Fatura düzenlemeleriyle uyumlu kalmak için SNI’nin SAP Eklentilerini keşfedin:

Bu ürünü paylaşın: